Tomáš Matějovský v čele JBA Východní Evropa

Do funkce generálního ředitele nově zřízené jednotky Východní Evropa společnosti JBA International PLC byl jmenován...


Do funkce generálního ředitele nově zřízené jednotky Východní Evropa
společnosti JBA International PLC byl jmenován Tomáš Matějovský, dosavadní
generální ředitel JBA, spol. s r. o. se sídlem v Praze.
Anglická společnost JBA International PLC je předním světovým distributorem
komplexního řešení ERP informačního systému JSA Systém 21. Jednotka Východní
Evropa, která vznikla k 1. červenci 1998, bude přímo podřízena jednotce JBA
Evropa. Ta dosud zahrnovala pouze JBA Severní Evropa (Velká Británie, Irsko,
Skandinávie), JBA Střední Evropa (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a JBA Západní
Evropa (Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko). Jednotku JBA Východní Evropa
bude tvořit Česká republika, Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko a
Rumunsko.
Společnost JBA, s. r. o., v jejímž čele stál Tomáš Matějovský od roku 1992,
sídlí v Praze a pobočky má v Brně a Bratislavě. V současné době má 65
zaměstnanců a obhospodařuje 35 zákazníků, mezi něž patří např. Plzeňský
prazdroj, Vitana, Elko, ČKD Blansko, OSPAP či Michelské pekárny.
Ing. Tomáš Matějovský vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Po
ukončení studia pracoval nejprve v AVIA Praha, kde se věnoval nasazování
průmyslových robotů a automatizaci. Od roku 1990 působil ve společnosti INORGA
Praha a se svým týmem se věnoval nasazování informačních systémů na bázi
serverů IBM AS/400 a MAPICS v českých výrobních podnicích. V roce 1992 pak
nastoupil do firmy JBA.
Tomáš Matějovský je ženatý, má tři děti a ve volném čase se nejradši věnuje
práci na zahrádce.
(jaf)
8 1973 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.