Továrna na šťávu

Testujeme UPS sestavu Powerware 9155-8N dimenzovanou pro zátěže 8, 10, 12 a 15 kVA. Pro zálohování jednotlivých PC


Testujeme UPS sestavu Powerware 9155-8N dimenzovanou pro zátěže 8, 10, 12 a 15
kVA.

Pro zálohování jednotlivých PC či výkonných pracovních stanic, případně serverů
menších sítí, kde zátěž obvykle nepřekročí hranici 1 000 VA, nabízí většina
známých výrobců ucelené řady zdrojů s výkony počínajícími kolem 400 VA,
nejvýkonnější modely těchto řad pak dokáží pracovat do zátěží kolem 1 400 VA.
Převážně jsou konstruovány jako samostatné jednotky typu věž nebo desktop a
většinou pracují s architekturou typu line-interactive. Už sítě středního
rozsahu v dnešních podmínkách však obsahují obvykle více serverů, které se
často vzájemně zálohují, takže nároky na dodávaný výkon v případě výpadku
napájecího napětí jsou podstatně vyšší. Zde obvykle nastupuje garnitura zdrojů
překrývajících výkonový rozsah od 1 400 do 3 000 VA, výjimečně až 5 000 VA.
Zdroje této kategorie jsou i nejčastějšími účastníky našich testů.
Zajímavou výjimku tentokrát představuje model z ještě vyšší váhové kategorie, a
to sestava Powerware 9155-8N ze stejnojmenné řady UPS dimenzovaných pro zátěže
8, 10, 12 a 15 kVA. Tyto stroje jsou určeny ke komplexní ochraně rozsáhlých
počítačových systémů před poruchami v napájecí síti. K dispozici jsou přitom
sestavy pro napájení z jednofázové (modely S) nebo třífázové (modely N) sítě,
výstup je jednofázový. (Třífázové výstupní napětí nabízí obdobná řada modelů
Powerware 9355.) UPS jsou dodávány v provedení věž s jednotkou měniče (vlastní
UPS) a minimálně s jedním modulem baterií. "Drobeček" s výkonem 8 kVA, kterého
jsme měli možnost testovat, disponuje dvěma bloky baterií a váží 255 kg při
rozměrech 305 x 1 214 x 702 mm (š x v x h).
Základní provozní režim všech modelů této řady zabezpečuje on-line
architektura, což znamená, že výstupní napětí generuje trvale běžící měnič
napájený usměrněným vstupním napětím. Výstupní napětí je nejenom stabilizováno
na konstantní úrovni, nezávislé na kolísání napětí elektrorozvodné sítě, ale je
zbavené i případného rušení. Na zvláštní objednávku lze výstupní napětí dodávat
přes oddělovací transformátor. Při větším poklesu nebo úplném výpadku
napájecího napětí střídač přechází na napájení z olověných akumulátorů. V
případě úplného výpadku dovolí kapacita baterií, které tvoří podstatnou část
hmotnosti i objemu této sestavy, prodloužit podle údaje výrobce provoz
zálohovaného zařízení při plné zátěži přibližně o 33 minut. Dobu potřebnou pro
nabití baterií výrobce neuvádí.
Připojení k elektrorozvodné síti je nutno provést pevným kabelem, vzhledem k
předpokládané značné zátěži je i generované napětí vyvedeno pouze na výstupní
svorkovnici, rozvod napětí pro napájení je už záležitostí elektroinstalace
serverovny. Instalaci lze doplnit o blok manuálního překlenutí UPS (o tzv.
by-pass). Ovládání Powerware 9155-8N je řešeno dotykovým LCD displejem, který
rovněž informuje o stavu a konfiguraci stroje, důležité provozní informace
indikují navíc čtyři LED diody. Komunikační porty jsou ukryty pod čelním
krytem, ke standardnímu vybavení patří RS232, vstupy pro dálkové externí řízení
a reléové výstupy pro dálkové hlášení poruchy. K dispozici jsou dále dva tzv.
X-sloty, do kterých lze instalovat přídavné komunikační moduly. Jistící prvky a
svorkovnice pro přívod a výstup napětí jsou situovány na zadním panelu bloku
UPS, připojení sestavy musí pochopitelně provést kvalifikovaný technik. Je
jasné, že podobný stroj patří do centrály rozsáhlých IT systémů provozujících
kritické aplikace, kde každý výpadek provozu je mimořádnou událostí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.