Tradiční počítače skončí?

Výzkum směřuje k molekulární bázi Vědci firmy Hewlett-Packard vyvinuli technologii, která by v budoucnu mohla nahradi...


Výzkum směřuje k molekulární bázi
Vědci firmy Hewlett-Packard vyvinuli technologii, která by v budoucnu mohla
nahradit tranzistory, základní stavební kameny dnešních počítačů, a v budoucnu
tak ustavit zcela nový koncept výpočetní techniky.
Podle magazínu Journal of Applied Physics tři členové skupiny Quantum Science
Research (QSR) patřící k laboratořím HP navrhli a veřejnosti představili
techniku nazvanou crossbar latch, jež dokáže i bez tranzistorů signál obnovovat
i invertovat a podle prvních poznatků je až tisícinásobně rychlejší, než je
tomu v případě technik používaných dnes. "Vymysleli jsme počítač, který bude
pracovat na molekulární bázi. Technika Crossbar latch nám dává nástroj, pomocí
kterého budeme moci vyrobit počítač využívající nanometrové součástky, jež
budou relativně levné a také s nimi bude snadné pracovat," řekl k objevu Stan
Williams, jeden ze tří zmiňovaných výzkumníků.
Skupina QSR v současnosti pracuje na miniaturních zařízeních, jež budou v první
fázi použita jako doplněk stávajících technik, ale někdy v budoucnu by měla
nahradit dnešní křemíkové součástky. Ty by měly svého fyzického limitu
dosáhnout během následujících deseti let. QSR se také musí soustředit na to,
jak novinku ekonomicky vyrábět v masovém měřítku a rovněž stanovit novou
výpočetní architekturu, která bude muset být zcela jistě přepracována.
Výzkum nové technologie zčásti podporovalo i sdružení DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.