Transformace na postupu

Postupující ekonomická globalizace spolu s masivními investicemi do optických vláken a dalších moderních komunikačn


Postupující ekonomická globalizace spolu s masivními investicemi do optických
vláken a dalších moderních komunikačních technologií předznamenávají příchod
transformace, která silně postihne svět informačních technologií. Jen nemnoho
špičkových firem je však na tento vývoj připraveno. Ostatním hrozí, že rozmělní
své síly v neustálých nesystémových úpravách principiálně nevhodných řešení.
Vyplývá to z diskuse, která proběhla na konferenci Cutter Consortiums Summit v
USA.

"Za dobu uplynulých 50 let, po kterou sleduji vývoj v IT, představuje letošní
rok zatím nejpříhodnější období pro transformaci obchodních aplikací,"
prohlásil při této příležitosti Waren McFarlen, který působí jako profesor na
Harvard Business School. Podle jeho názoru za touto skutečností stojí zejména
rychlý rozvoj globálního outsourcingu obchodních procesů, který firmám umožňuje
outsourcovat tak klíčové agendy, jako je například účetnictví nebo správa
lidských zdrojů, na další podnikatelské subjekty ve zcela jiné části světa.
Navzdory možným potížím, které v mnoha případech působí nesprávná analýza
potřeb a nedokonalé zvládnutí outsoucingu, představuje podle McFarlena výše
popsaný trend správnou cestu k dalšímu rozvoji IT podpory byznysu.
Nutno však zároveň podotknout, že některé klíčové technologie pro svůj
historický úkol ještě zcela nedozrály. Bouřlivé období v současnosti prožívá
například architektura SOA (Service Oriented Architectre). Doposud byl tento
pojem užíván v celé řadě významů. Organizace OASIS se proto rozhodla udělat ve
věci pořádek a ustanovila výbor označovaný jako OASIS SOA-RM (Reference Model),
jehož úkolem bude vytvořit referenční model pro standardizaci této technologie.
Podle předsedy výše jmenované komise Duana Nickulla bychom se výsledku měli
dočkat do konce roku. Jeho optimismus však nesdílí řada významných dodavatelů,
kteří k této iniciativě zatím přistupují velmi vlažně nebo se na ní zcela
odmítají podílet. Podle mínění mnoha z nich skutečně existuje celá řada
způsobů, jak vytvářet aplikace založené na principech, které dnes chápeme pod
označením SOA, ale je příliš brzy přiklonit se k jedné konkrétní referenční
architektuře. Pro firmy, které nemají zcela jasno ve svých potřebách a
systémových požadavcích, tedy není nikterak snadné zvolit správnou strategii
dalšího rozvoje IT podpory svých obchodních procesů. Nemělo by to však znamenat
výzvu ke stagnaci. Podle výsledků pravidelného měsíčního průzkumu magazínu CIO
jsou si šéfové informatiky amerických firem vesměs dobře vědomi přínosů
moderních technologií pro podnikání a neustále zvyšují své odhady velikosti
výdajů do IT v období následujících dvanácti měsíců. Zatímco v březnové anketě
tipovali růst výdajů v následujícím roce o 6,4 %, v dubnu už to bylo 7,9 %. K
nejvýznamnějším oblastem investování mají patřit bezpečnostní a aplikační
software, telekomunikační vybavení a datové sítě, pozadu by neměla zůstat ani
zařízení pro ukládání dat. Většina dotázaných celých 61,2 % přitom považuje
solidní IT infrastrukturu ve své firmě za významný faktor při srovnání s
konkurenčními společnostmi. Výhled do dalšího období je tedy optimistický pro
uživatele i dodavatele nových technologií. Ti první se ovšem budou muset naučit
precizně definovat své potřeby, ti druzí budou naopak muset potřebám svých
zákazníků rozumět a vycházet vstříc.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.