Trefa do černého

Společnost Cisco vstoupila s velkou razancí na trh s produkty pro ukládání dat. Představila řídicí (director-class) s...


Společnost Cisco vstoupila s velkou razancí na trh s produkty pro ukládání dat.
Představila řídicí (director-class) switch, který v našich testech zaznamenal
jedny z nejlepších výsledků, s nimiž jsme se vůbec kdy setkali. 112portový
přepínač Multilayer DataCenter Switch (MDS) 9509 prokázal, že po kabelu dokáže
přenášet data v malých i velkých rámcích rychlostí 2 Gb/s.
Produkt MDS 9509 dále nabízí některé pozoruhodné možnosti, například podporu
virtuálních storage-area sítí (VSAN), což je inovace firmy Cisco přinášející
vysokou dostupnost a škálovatelnost.
Správa zařízení MDS 9509 nejenže je výtečná, ale navíc za ni není nutné platit
ani o korunu navíc. Podle společnosti Cisco bude cena na jeden instalovaný port
činit přibližně 2 000 dolarů.
MDS 9509 tvoří modulární šasi s několika sloty. Dva z nich jsou určeny pro
instalaci základu přepínače a sedm slotů je k dispozici pro další moduly
kompatibilní s produktovou řadou MDS. Z hlediska použité technologie jde o
2Gb/s systém Fibre Channel. Zařízení funguje na své nominální rychlosti (tak
jsme jej také testovali), avšak podobně jako jiné switche typu Fibre Channel
dokáže automaticky snížit svou přenosovou rychlost až na 1 Gb/s.
Zařízení MDS 9509 podporuje několik protokolů včetně Fibre Channel over IP,
Internet over Fibre Channel Protocol a iSCSI. Protokoly FICON a ESCON
podporovány nejsou. Bez podpory protokolu FICON, což je v podstatě ESCON přes
Fibre Channel, nedokáže zařízení MDS 9509 na síti spolupracovat s mainframy
IBM. Podle slov společnosti Cisco je podpora protokolu FICON plánována, dosud
však není znám časový horizont její implementace.

Výkonnost pod lupou
V rámci 30vteřinového testu s využitím velkých paketových rámců o velikosti 2
148 bajtů bylo na všech portech dosaženo výkonu 210 MB/s na port, což
představuje 100 % datové rychlosti linky.
Při použití 60bajtových rámců při 100% vytížení všech 112 portů činil hrubý
výkon 150 MB/s na port, což je 98,7 % obousměrné teoretické rychlosti linky.
Jde o nejlepší výsledek, jaký jsme při testování director-class switchů v
konfiguraci s několika porty a s využitím malých rámců kdy zaznamenali.
V těchto dvou testech přicházel datový provoz na jeden port a odcházel z
druhého portu téže řady portů. V rámci našich dalších testů přicházel datový
provoz na jeden port a odcházel z portu, který byl tentokrát umístěn v jiné
řadě. V této konfiguraci musí zařízení MDS 9509 přepínat provoz mezi svými
jednotlivými moduly ASIC, což nám umožnilo zjistit případná úzká místa
skrývající se v přepínači. Ukázalo se, že MDS 9509 žádná úzká místa nemá.
Dokonce ani při testech s plným osazením portů k žádným omezením provozu
nedocházelo.
Během testů s plným osazením portů s využitím velkých 2 148bajtových rámců jsme
dosahovali 100% teoretické maximální propustnosti. Podobný výsledek jsme
zaznamenali také u director-class switchů od firem McData a Brocade s tím
rozdílem, že přenosová rychlost byla pouze 1 Gb/s. Testy na zařízení Cisco jsme
prováděli s datovými toky 2 Gb/s.
MDS 9509 se při provozu s velkými rámci vyznačoval maximální latencí 219
mikrosekund. V našich předchozích testech (CW 31/2002) director-class switchů
jsme se setkali s latencemi v rozsahu od 174 mikrosekund až po 600 mikrosekund.
Zařízení MDS 9509 je dodáváno s jednou CPU kartou Supervisor-1 (lze instalovat
též druhou), která podporuje bezvýpadkové nahrávání programového kódu a jeho
aktivaci. Pojem bezvýpadkové nahrávání programového kódu (nondisruptive code
load) označuje schopnost zařízení aktualizovat firmware nebo operačního
softwaru bez nutnosti odstávky zařízení.
Tato možnost je u jiných přepínačů pro sítě SAN zajištěna tak, že se nejdříve
provede upgrade na záložní procesorové jednotce a posléze dojde k překlopení
systému na již upgradovaný modul. V tomto případě byl upgrade "za chodu"
realizován na jedné a téže primární procesorové jednotce. Trval pouhých 15
sekund a během něj nedošlo ke ztrátě jediného rámce. Ověřili jsme tedy, že při
selhání jedné Supervisor karty její úkoly bez prodlení převzala karta záložní.
Pokud jde o redundanci jiných komponent přepínače, není situace až tak růžová.
Například nejsou instalovány žádné záložní ventilátory, a to i navzdory tomu,
že výměnu ventilátoru lze provádět za chodu. Také v případě zdroje napětí mají
ostatní výrobci výhodu. Zařízení Cisco sice může mít redundantní konfiguraci
(N+1), konkurenti však nabízejí konfiguraci až (N+3).

Virtuální sítě SAN
V podobě zařízení MDS 9509 přichází Cisco s konceptem sítě VSAN, který v
podstatě posouvá filozofii Fibre Channel fabric zoning o krok dále. Díky
koncepci fabric zoning je možné v rámci přepínače vytvářet zóny nebo skupiny
zařízení, jež nemohou komunikovat s ostatními zařízeními nacházejícími se vně
této zóny. Jde o způsob izolace jedné skupiny nebo zóny od druhé, a to z
bezpečnostních důvodů. Izolace však není dokonalá, neboť je založena pouze na
separaci záznamů v databázi jednoho a téhož switche.
Řešení VSAN se vyznačuje schopností segmentovat databázi. To znamená, že každá
definovaná zóna představuje oddělenou storage síť s vlastní databází. Jestliže
v některé ze sítí VSAN nastanou potíže, nebudou mít vliv na ostatní sítě VSAN
definované v rámci přepínače.
Koncept VSAN přispívá rovněž ke škálovatelnosti switche a k vytváření několika
"ostrůvků" SAN, aniž by bylo nutné používat pro každý další systém nový
přepínač.

Správa
Správa zařízení MDS 9509 je zajištěna přes rozhraní s příkazovým řádkem, který
vypadá a chová se jako Cisco IOS CLI. Správu lze zajistit také pomocí nástrojů
Device Manager a Fabric Manager, což jsou dvě javová webová rozhraní, která lze
spustit přímo ze switche.
Device Manager představuje špičkové rozhraní, které zobrazuje fyzickou
konfiguraci přepínače a stav jednotlivých portů. V rozhraní jsou graficky
znázorněny všechny systémové prvky a lze odtud také konfigurovat prvky nebo
skupiny prvků switche. Nástroj Fabric Manager dokáže automaticky mapovat
topologii SAN a graficky ji znázorňovat. Dále umožňuje z jednoho místa
monitorovat stav sítě a provoz na ní, zobrazovat statistiky provozu a prohlížet
seznamy síťových prvků. Díky nástroji Fabric Manager lze také spravovat a
konfigurovat linky mezi jednotlivými přepínači.

Cisco MDS 9509
+vynikající výkonnost, intuitivní správa, upload firmwaru za provozu na jediný
CPU
-chybějící podpora protokolu FICON, omezená redundance hardwaru
Výrobce: Cisco Systems, www.cisco.cz Cena (bez DPH): 2 000 dolarů za port

Jak jsme testovali
Výkonnost jsme testovali ve spolupráci se společností Spirent Communication,
která nám poskytla nezbytné vybavení a laboratoř. Používali jsme pět šasi
SmartBits SMB-6000B, která byla plně osazena moduly FBC-3602A 1 a 2Gb/s Fibre
Channel. Porty na šasi SmartBits lze konfigurovat pro režimy provozu halfduplex
nebo full duplex. Testovací aplikace SmartFabric Test Application, Version
1.20, od firmy Spirent poskytla výsledky pro každý port zvlášť.
Společnost Cisco nám za účelem testování poskytla switch MDS 9509 osazený dvěma
kartami DS-X9530-SF1-K9 Supervisor 1 s instalovaným firmwarem Version 1.0(1) a
sedmi kartami DS-X9016 16-port 1 a 2Gb/s Fibre Channel.
Základní propustnost a latenci přepínače jsme měřili s využitím obousměrných
datových toků nakonfigurovaných v 56portových párech. Testy běžely po dobu 30
sekund, přičemž jako zátěž byly používány malé (60bajtové) a velké (2
148bajtové) rámce na úrovni 100% zátěže. Latenci jsme měřili při 10% a 100%
zátěži. Na základě zjištěných výsledků jsme odhadovali zpoždění rámců v
přepínači, který byl pod zátěží.
V rámci našich testů s extrémní zátěží a v plném osazení jsme každý ze 112
portů šasi SmartBits nastavili tak, aby posílal velké rámce na všech
zbývajících 111 portů a aby odtud také rámce přijímal.
S cílem otestovat bezvýpadkové nahrávání programového kódu jsme spustili
obousměrný tok velkých rámců přes všech 112 portů. Uprostřed testu jsme
iniciovali nahrávání programového kódu tak, aby stačilo doběhnout ještě před
ukončením testu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.