Trendem je bezdrátový Internet a diferenciace nabídky

ComNet je pokládán za jakýsi vrchol pražské jarní výstavní sezóny tedy přinejmenším z hlediska termínu konání. ...


ComNet je pokládán za jakýsi vrchol pražské jarní výstavní sezóny tedy
přinejmenším z hlediska termínu konání. Letos byla pražských výstav během jara
celá řada, a stálo by zřejmě za to je nějak seřadit do pomyslného žebříčku.
Přitom je však jasné, že hodnotit úspěšnost výstav, eventuálně je nějak
srovnávat, je věc velice ošidná.
Pro návštěvníka je jistě příjemnější, když se nemusí tísnit v davu. Z hlediska
vystavujících zase nezáleží ani tak na tom, kolik lidí přijde, ale spíše na
skladbě návštěvníků. Méně je někdy více. Každý výstavní prostor má také jistý
limit a pokud se návštěvnost přehoupne přes tento mantinel, nelze zájem už
rozhodně pokládat za úspěch.
A konečně, na hodnocení má vliv místo konání a něco, co lze označit za
"atmosféru". Prostředí letošního PIWu bylo např. z tohoto hlediska velmi
příjemné, v případě ComNetu se zase vydařilo počasí loni bylo na přelidněném
Výstavišti nepříjemné vedro, letos šlo vše jako na drátku. Příjemné bylo i to,
že hladina hluku se udržela na akceptovatelné úrovni (zejména mobilní operátoři
dokáží v tomto ohledu obvykle zaujmout, nebo spíše "zaujmout" úplně každého
letos na ComNetu chyběli).
Každopádně, jednotlivé výstavy lze hodnotit podle tolika kritérií (řada z nich
navíc nepadá na hlavy organizátorů, ale jde o vyslovené náhody a pouze zcela
subjektivní vjemy), že, myslím, nemá příliš smyslu hledat mezi nimi tu obecně
"nejlepší".
A navíc jak alespoň z mého hlediska ukázala březnová akce Modrých stránek, není
vůbec jisté, zda s dalším rozvojem Internetu nebude nad budouc-ností
"kamenných" počítačových veletrhů viset velký otazník. Přece jen, navštívit
virtuální veletrh je přinejmenším pohodlnější.
Zpět ke ComNetu. Položme si velmi neoriginální otázku: "Co vlastně výstava
ukázala?" Soustředím se na oblast Internetu, třebaže (a proto je také těžké
kupříkladu ComNet a InternetWorld srovnávat) ComNet není orientován nijak
výlučně na Internet a v jeho středu letos stála spíše obecně příprava na
blížící se deregulace v oblasti telekomunikací zejména Aliatel zde byl velice
dobře viditelný.
Stánky internetových firem zde nijak nedominují. Z poskytovatelů byly zřejmě
nejnápadnější prezentace firem Global One a Telenor, pro něž je však Internet
pouze jedním z předmětů jejich činnosti. Jakýmsi "oficiálním" poskytovatelem
Internetu byl na ComNetu EUnet, dodejme však, že např. připojení pouze jediného
počítače v tiskovém středisku mnohé lidi zrovna nepotěšilo.
Na ComNetu byla každopádně uvedena řada služeb a oznámeny některé obchodní
kontrakty, s nimiž se čekalo právě na tuto příležitost (akvizice Omnicomu
Telecomem, dohoda Telenoru s Aliatelem, o nichž vesměs píšeme na jiných
místech). Mnohé novinky typu dalších přístupových bodů (společnost Mopos
oznámila zprovoznění dalších přístupových bodů své sítě IPNet) jednotlivých
sítí nemají z obecnějšího hlediska větší význam, jiné však dobře zapadají do
celkové mozaiky.
Dohru měla na ComNetu i kauza kolem tarifu Internet 99. Tiskovou konferenci při
této příležitosti uspořádala společnost Dattel. Příčinou nespokojenosti Dattelu
je v tomto případě skutečnost, že volání uživatele ze sítě SPT na providera,
který má přípojné body v síti Dattel, využívá tarif Internet 99. Na druhé
straně lidé, mající telefon od společnosti Dattel, kteří volají na providera
jenž má přípojný bod v síti SPT, platí dražší tarif. Dattel byl přitom podpořen
i dalšími českými poskytovateli Internetu.
V oblasti Internetu jsou patrné následující trendy:
Nástup bezdrátových technologií:
Počet poskytovatelů, kteří tyto služby nabízejí, rychle stoupá (VOL/COL, InWay,
Cesnet, Czech-Net...). Zejména produkty a technologie firmy BreezeCOM jsou
středem zájmu. Do vlastně analogické kategorie ale patří třeba TurboInternet od
EUnetu. Domnívám se, že výsledkem tohoto trendu bude další cenový pád na poli
pevných linek. Pevná linka o rychlosti 64 kb/s je nyní např. u EUnetu k mání
již od 9 990 Kč měsíčně.
Bezdrátová řešení jaksi kopírují pronikání Internetu do Čech. Nyní jsme ve
fázi, kdy jsou tyto služby velmi dobře dostupné v Praze (kde je již v tomto
ohledu zcela konkurenční prostředí) a rychle pronikají do dalších větších měst
(kde konkurence právě začíná).
Další technologie s rozpaky
Nabídka Internetu přes kabelovou televizi však na svůj boom v tuzemském
prostředí teprve čeká, třebaže Dattel zde nabízel svoji službu TVinternet.
Totéž platí pro internetovou telefonii. O přenosu hlasu nad protokolem IP se u
nás zatím spíše mluví.
Skutečnost, že webové vysílání z ComNetu (zajišťovala TV Visual) zhlédlo 1 500
uživatelů, také nesvědčí o nějakém bouřlivém přijetí aplikací tohoto typu.
INECnet představil na ComNetu služby iVOICE a iFAX. iVOICE umožňuje volání z
telefonu na telefon. Služba iFax je přitom faxem z počítače na klasický fax
(přirozeně za nižší poplatky), přičemž se dodává spolu se softwarem FaxLauncher
Pro.
Do kategorie telefonních aplikací, využívajících Internet, patří i nabídka
přístrojů Aplio, kterou zde nabízela společnost 2N.
Myslím si, že hlavní příčinou toho, proč se dnes příliš nevyužívá možnost
telefonovat či faxovat přes Internet za oceán, je v tom, že většina komunikací
se zámořím dnes spadá do business sféry. Za těchto okolností je pochopitelně
jednodušší řešit vše e-mailem, který obchodní partneři v USA samozřejmě mají.
Levné telefonování do USA by přitom spíše využila privátní sféra.
Snad ještě horká novinka, byť s ComNetem bezprostředně nesouvisí: možnost
telefonovat do zahraničí prostřednictvím Internetu se chystá nabídnout i SPT
Telecom.
Diferenciace nabídky:
Diferenciací nabídky myslím především komplikovanější cenové modely, kdy se
platba neprovádí paušálem, ale různými kombinacemi (za strávený čas, za
přenesená data, přičemž obě kategorie se dále mohou lišit třeba podle denní
doby).
Např. EUnet nabízí službu Volume Based Charging, kdy se poplatky za pevnou
linku určují paušálem zavisejícím na rychlosti linky, a variabilním poplatkem
závisejícím na množství přenesených dat. V paušální ceně je přitom zahrnuto 0,1
GB dat, za každý další 0,1 GB se platí 650 Kč.
Určitá úprava tarifikace platí i pro služby nabízené např. v rámci sítě IPNet,
kdy se jedná o předplacení času stráveného na Internetu.
Podle skutečně přenesených dat se také obvykle tarifikují bezdrátové přístupy.
Tarifikace podle objemu dat je z řady důvodů psychologicky přijatelnější než
tarifikace časová zákazník nemusí trpět vinou pomalé odezvy či přerušovaného
spojení, navíc má celkovou částku více pod kontrolou.
Nové nadstavbové služby:
Kromě obligátních návrhů designu webových stránek dnes spíše jede tvorba
obchodních aplikací, webhousting v řádu desítek MB... Např. PVT nabízí pronájem
50 MB na disku Windows NT serveru za 900 Kč za měsíc. Navíc je zde možná
databázová konektivita a ASP skripty.
Doprovodné akce
A co bylo na ComNetu dalšího? Tak třeba Telekomunikační šachové dny, jejichž
nejzajímavější součástí byl tzv. IDG Cup, tedy zápasy návštěvníků veletrhu
proti počítačům. Každý se mohl přesvědčit, že šachové programy, běžící dnes na
obyčejných stolních počítačích třídy Pentium, dokáží přinejmenším v boji na
kratší čas s převahou porážet i závodně hrající šachisty. Bohužel se ukázalo,
že ne každý má odvahu bojovat "regulérně" s šachovým programem (tj.
zaregistrovat se a očekávat možnost ceny ve slosování úspěšných hráčů) popravdě
řečeno, naostro nehrál skoro nikdo. Probíhal i šachový turnaj vystavovatelů a
simultánka vícemistryně světa Nany Ioseliani; v době ComNetu se konaly
doprovodné šachové akce i mimo prostory veletrhu.
Vyhlášení ankety
Během ComNetu byla vylosována i Anketa čtenářů publikací IDG Publishing. Čtenář
GameStaru, Jaroslav Šeps ze Žatce, převzal při této příležitosti osobní počítač
Comfor Quatro 450 s procesorem Pentium III. Na anketě se spolupodílely firmy
Comfor a Intel jak už ostatně napovídá i předaný počítač.
Na stánku IDG Publishing, probíhala během ComNetu i další losování. Za
poskytnutí cen děkujeme firmám Microsoft, Software602 a InWay.

9 1256 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.