TRENDY E-BUSINESSU PŘEDSTAVENY ŽIVĚ

Dvoudenní Fórum eTime 2002 (www.forum-etime.cz), kterého se v pražském hotelu Diplomat zúčastnilo na konci května tém...


Dvoudenní Fórum eTime 2002 (www.forum-etime.cz), kterého se v pražském hotelu
Diplomat zúčastnilo na konci května téměř 300 posluchačů, přineslo reálný
pohled na současné trendy v elektronickém businessu a telekomunikacích. Své
příspěvky prezentovalo přes šedesát přednášejících nejen z Česka, ale i z
Německa, Španělska, Belgie a Velké Británie.
Význam konference v telekomunikační části podtrhla účast předsedy Českého
telekomunikačního úřadu Davida Stádníka a náměstkyně ministra dopravy a spojů
Marcely Gürlichové. Telekomunikační blok se ve třech sekcích zabýval aktuálními
otázkami liberalizace telekomunikací, trendy konvergence a mobilními
komunikacemi. K doprovodnému programu konference patřila, kromě řady
společenských akcí a setkání, i výstava řešení dodávaných osmi partnery.
Důležitým přednášejícím, který odstartoval celou dvoudenní akci, se stal Steven
Frantzen, výkonný ředitel IDC pro střední Evropu, Střední východ a Afriku. Z
jeho prezentace vyplynulo, že Česká republika se na základě porovnání indexu
informační společnosti (ISI), které provádí IDC, řadí na 27. místo v Evropě,
těsně za 26. Řecko a před Polsko (31.), Bulharsko (34.), Rumunsko (35.) a Rusko
(40.). Vývoj posledních let ukázal, že bez vhodně zvolené e-strategie dnes
žádný podnik nemůže v prostředí globální konkurence obstát. Pokud firma již
nějakou strategii zvolila, pak rozhodně neopomenula systém pro řízení vztahu se
svými zákazníky. Problematika CRM byla mj. jednou ze spojovacích linek obou
bloků konference.
Řada příspěvků na konferenci se tematicky vázala k události roku v českých
telekomunikacích, kterou je bezpochyby zavedení možnosti volby operátora a
která je dalším krokem k úplné liberalizaci telekomunikačního trhu. Značná
pozornost byla věnována fenoménu konvergence a orientaci na poskytované služby.
Budoucnost telekomunikačních společností je spojena s poskytováním
nadstandardních aplikačních služeb. Pouhá kapacita nebo rychlost připojení
"novému" zákazníkovi už stačit nebude. Rozhodujícím faktorem bude rozsah
poskytovaných služeb v rámci daného připojení. I z mobilního operátora se stává
poskytovatel mobilních služeb, který bude svým partnerským organizacím a
zákazníkům nabízet obsáhlé funkce, jež jim vytvoří další možnosti. Koncový
zákazník si u svého poskytovatele mobilních služeb bude objednávat osobní
předplatné informačního obsahu a zábavy. Sekce Elektronický business po oba dny
trvání konference přitahovala pozornost zejména díky exkluzivní účasti celé
řady lídrů tuzemského IT trhu. K nejdiskutovanějším otázkám patřila oblast
webových služeb, konvergovaných informačních i telekomunikačních sítí a
možností, které jejich rozvoj přináší tuzemským podnikům. Investice do
podnikové informatiky již dávno není chápána jako nákladová položka, ale jako
jedinečná příležitost, jak snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu výroby.

Služby na webu 100% budou
Podívejme se živě na dvě přednášky z úterního dopoledne. První se týkala již
zmíněných webových služeb. "Kdo z vás si do svého životopisu uvede znalost web
services?" položil řečnickou otázku účastníkům konference Petr Brňák, ředitel
české pobočky SilverStreamu. Podle něj jsou webové služby módní marketingové
slovo a přitom se jedná pouze o jiný mechanismus zasílání informací. Web
services jako takové jsou totiž jen prázdná technologie a slovy Petra Brňáka
"mají s řešením společného asi tolik jako HTTP s obsahem na internetu".
Optimisticky předpověděl, že webové služby mají svou budoucnost jistou už jen
kvůli tomu, že je podporuje velké množství velkých a běžně navzájem si
konkurujících společností. Skeptický zůstal ohledně zveřejňování všech služeb
společností v UDDI registrech. Příkladem může být třeba pojišťovna, která
většinu svých výpočetních postupů k pojistkám rozhodně nezveřejní. Řešením pak
budou privátní UDDI registry s omezeným přístupem.

Vyučujte po síti
Jak vypadá synchronní a asynchronní internetové vzdělávání v praxi, přišel na
eTime ukázat Petr Daniel, předseda představenstva společnosti Gopas.
Asynchronní kurz je svým způsobem velmi pokročilá webová prezentace, která
umožňuje dnes již poměrně sofistikovanou interakci vzdělávaného s
předpřipraveným obsahem. Živý lektor není třeba vzdělávaného obsluhuje
serverová aplikace.
Trochu jiný je synchronní kurz, který se maximálně snaží o dosažení pocitu
společně pracující skupiny, i když je každý člen vzdálený a sedí u svého
počítače. Lektor a účastníci, kteří jsou připojeni k serveru, v jednom okamžiku
navzájem komunikují textově, mluveným slovem a obrazem. Mohou se hlásit o slovo
a pracovat střídavě například na jedné tabulce v Excelu. Lektor ukáže všem
nějakou operaci, pak vyvolá jednoho, který převezme řízení a operaci si s
účastníky vyzkouší. Tzv. e-learning vzbudil mezi účastníky prezentace velký
zájem. Po jejím skončení začaly padat dotazy, jak je možné tento způsob využít
u škol s distančním vzděláváním, jak se měří efekt a návratnost investic, jak
lze například pomocí takového systému provést školení a testy řidičů z povolání
ve firmě nebo zda je formát vzdělávacího obsahu nezávislý na použité platformě
a aplikaci.

IT podle Computerworldu
S budoucností elektronického byznysu a potažmo IT souvisejí také výsledky
obsáhlého průzkumu, jehož zadavatelem je právě týdeník pro IT profesionály
Computerworld. Podle průzkumu investice do IT letos vzrostou o 15,5 %, podíl
firem využívajících technologie pro vzdálený přístup k vlastní síti vzroste ze
48 % na 58 % a množství firem využívajících služby ASP (Application Service
Providing) se zvýší z 5 % na 11 %. To jsou jen některé z množství informací,
které vyplynuly z analýzy koncového trhu mezi organizacemi, které si týdeník
Computerworld předplácejí.
Sběr dat proběhl na přelomu roku 2001 a 2002 nezávislou společností pro výzkum
trhu Markent. K výběru respondentů bylo použito stratifikovaného náhodné volby
z databáze předplatitelů a v rámci výzkumu byly vedeny osobní rozhovory
tazatelů s kompetentními zástupci zkoumaných organizací. Závěry výzkumu
vycházejí z detailní analýzy více než 300 organizací, které poskytly úplné
odpovědi.

Kam půjdou investice?
V oslovených organizacích byli jako kompetentní zástupci identifikováni
nejčastěji ředitelé úseku IT/IS, vedoucí IT/IS nebo IT manažeři (65 %), dále
pak majitelé (5 %), ředitelé nebo CEO (výkonný ředitel). Odvětvově spadají
organizace, v nichž účastníci průzkumu pracují, z 37 % do oblasti výroby (s
dalším podrobnějším členěním), z 21 % do obchodu a služeb, ze 14 % do veřejné
správy a ze 6 % do finančního sektoru. A kam letos poplynou největší investice
v IT? Do řešení systémové architektury to bude 12,8 miliardy korun, do
vlastního vývoje aplikací 5,5 miliardy, do ERP řešení 4,3 miliardy, do
bezpečnosti 3,4 miliardy a do CRM řešení 3,2 miliardy. Z podrobnějších dat lze
zjistit, že 15,3 miliardy půjde na software a například 3,2 miliardy na rozvoj
kabeláže.
Důležitý je i zdroj informací pro takové rozhodování. Mezi respondenty je za
nejdůležitější považován internet (89 % respondentů), odborný tisk o ICT (87 %)
a reference (68 %). S velkým odstupem následují veletrhy (44 %) a na posledním
místě je denní tisk (10 %).

Pořadatelé a partneři konference
Pořadatelé: IDG Czech (Computerworld) a CNG (Convergence)
Partneři: Alcatel, Cisco Systems, Český Telecom, Hewlett-Packard, KPNQwest/GTS,
Lucent Technologies a Sun Microsystems

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.