Trendy v informačních technologiích 2001

Kolik se v letošním roce prodá osobních počítačů, serverů a mainframů? Bude zájem o služby poskytovatelů aplikac


Kolik se v letošním roce prodá osobních počítačů, serverů a mainframů? Bude
zájem o služby poskytovatelů aplikací? Jaké investice do informačních
technologií plánují české podniky a za co konkrétně chtějí své peníze utratit?
A kdo vlastně o těchto nákupech rozhoduje? Odpovědi na tyto a podobné otázky
zajímají každého, kdo se pohybuje v oblasti IT byznysu. V redakci
Computerworldu a Business Worldu jsem se proto pokusili najít na ně odpověď.
V průběhu prosince a ledna jsme ve spolupráci s nezávislou společností pro
výzkum trhu Markent oslovili vybranou skupinu našich předplatitelů a zeptali
jsme se jich na jejich záměry a plány, které mají pro letošní rok v oblasti
nákupu informačních technologií. O významu této skupiny svědčí fakt, že v
loňském roce činil podíl předplatitelů Computerworldu na celkovém objemu nákupů
produktů a služeb v oblasti IT v ČR 57 %. Odpovědi pocházejí od vzorku 301
respondentů, kteří v té době zastávali funkci podnikových ředitelů IT. Data
byla získávána osobními rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty, tzn. že
tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával jeho odpovědi do dotazníku.
Nyní máme k dispozici výsledky tohoto průzkumu, jež budou prezentovány v
ucelené formě na konferenci Trendy v informačních technologiích 2001, která se
uskuteční v pátek 27. 4. v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (začátek je v
8.30 hod.). Partnerem konference je firma Hewlett-Packard. Několik vybraných
grafů z prezentace přinášíme na této stránce.
Máte-li zájem se prezentace výsledků průzkumu zúčastnit, můžete se
zaregistrovat na adrese eva_mendlova@idg.cz. Obratem obdržíte dotazník, jehož
vyplnění vás bude opravňovat k bezplatné účasti na konferenci.

Plánovaná výše investic do IT
Plánované investice předplatitelů činí 45 510,7 mil. Kč
zdroj: computerworld, market
Rozdělení investic do segmentů
Přepočteno na celkovou skupinu předplatitelů CW
zdroj: computerworld, market
Nákupní záměry
Pro vybrané skupiny produktů v oblasti IT
zdroj: computerworld, market
Role respondenta při nákupu IT
Jak se respondenti podílejí na procesu nákupu
zdroj: computerworld, market
1 0604 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.