Třetí dimenze v Corelu

Knih o CorelDRAW! byla napsána již celá řada jak úvodní příručky, tak i knihy jdoucí do hloubky. V podstatě si tedy...


Knih o CorelDRAW! byla napsána již celá řada jak úvodní příručky, tak i knihy
jdoucí do hloubky. V podstatě si tedy můžeme vybírat. Mezi publikace určené pro
rozšíření našich vědomostí se hrdě hlásí kniha 3D grafika a animace s programem
Corel DRAW! od brněnského nakladatelství Unis Publishing.
Něco málo přes 400 černobílých stran je naplněno informacemi o funkcích
programu (verze 6 a 7), určených pro 3rozměrné modelování (především moduly
CorelDEPHT, CorelDREAM 3D, Corel MOTION 3D) a doplněno přiloženým CD-ROMem.
V úvodu vedle standardních připomínek autoři vysvětlují některé základní pojmy
z modelování konstrukce, drátové modely, sweeping... Druhá kapitola nás seznámí
s prográmkem CorelDEPTH, což je zřejmě nejjednodušší cesta k 3rozměrným
efektům. Prvních pár řádků (resp. stran) je položeno na oltář 2D autoři
nejspíše chtěli udělat malou "propojku" na následující text (Práce v 3D režimu
tloušťka, rotace, povrch). Dále si budeme povídat o stylech, barvách, stínech a
textových efektech. (U příkladu textu Bouda mě napadlo, že si překladatelé
mohli zažertovat a místo tohoto bezpohlavního textíku novácky zareagovat a
vetknout aktuální "Boura". Nejen on by byl šťasten, že?) Neopomineme popsat
převod textu na křivku.
Třetí kapitola nás zavede do modelování s CorelDREAM. Nejprve si vysvětlíme
rozdíl mezi modelovacím a perspektivním modem a ozřejmíme si význam pracovních
ikon. Práci začneme zcela logicky kreslením základních 2D útvarů (elipsa,
obdélník...), a pak již sáhneme na Beziérovy křivky a extruze ("přidání" 3.
rozměru u 2D objektu). K čemu jsou dobré průměty si povíme nejen teoreticky,
ale i na hezkém příkladě, po kterém autor vysvětluje složitější modelovací
techniky (průřez, spirály, otáčení a opět příklad) včetně 3rozměrných textů.
Čtvrtá kapitola nás zavede do renderování (tvorba povrchů, stínování, textury,
ručního malování povrchů, světelné efekty). CorelMotion je rozebrán v kapitole
páté editování objektů, tvorba textových objektů, povrchy, animace, tvorba
videosouborů.
V následující části si přečteme o importu objektů, něco o clipartech, skenování
a vektorizaci (převodu bitmapových obrázků na vektorovou grafiku), o
Photo-Paintu a podrobněji o tisku. Poslední kapitola obsahuje takový pel-mel
nalezneme v ní poznámky o Corel Color Manageru, o Corel Capture (snímač
obrazovky), zamyslíme se nad osvitem a postscriptovými soubory, nad formátem
DXF a nakonec nad instalací a zálohováním. Dodatek A je 10stránkový výkladový
slovník častých pojmů, dodatek B pak 2 stránky o přiloženém CD-ROMu. Knihu
uzavírá adekvátní rejstřík.
První, co nás upoutá, je rozdělení některých kapitol podle toho, která verze
popisovaný problém podporuje (převahu má pochopitelně verze sedmá, ale na své
si přijdou i "šestkaři"). Příjemné je upozornění na nutné hardwarové vybavení
počítače, které nalezneme v úvodu. Na druhou stranu se stále ještě nemohu
vyrovnat s tím, že autoři (v tomto případě překladatelé) používají místo
správného slova "editování" zcestně vygenerovaného kvazitermínu "editace". Opět
mám námitku proti absolutnímu nedostatku byť jediného barevného obrázku
(příkladu), i když na přiloženém CD-ROMu nalezneme "barevné soubory". Ale papír
je papír (a zvláště barevný). Ještě obecněji řečeno všechny sejmuté obrázky
jsou velice špatně reprodukované někdy téměř vymizí pointa (strana 29 a stále
dále). Také se mi občas zdálo, jako bych už někde vyvedené obrázky viděl.
Na přiloženém CD-ROMu (170 MB) najde čtenář ukázkové soubory ke knize a další
3rozměrné objekty a animace. Příklady na disku by měly v zásadě odpovídat
objektům a scénám ukázaným v knize. V jednotlivých adresářích nalezneme toto:
DEPTH (grafiky vytvořeny programem Corel Depth lze je otevřít jen tímto
programem), DREAM (hotové scény, tedy příklady s více objekty a pozadím je
nutno použít program Corel Dream 3D), MOTION (animace, které lze otevřít a
zpracovávat programem Corel Motion 3D), PCX (několik scén vytvořených s Corel
Dream 3D, jelikož se však jedná o bitmapové soubory, otevřete je libovolným
programem např. Malováním), AVI (animace, které lze přímo přehrávat např. s
pomocí programu Přehrávač záznamů z programové skupiny Příslušenství).
Další část CD-ROMu je především reklamní, neboť obsahuje např. ukázky a seznamy
knih. Neříkám, že se nejedná o docela hodnotné věci, nicméně se nepříliš
vztahují k problematice Corelu. A to nemluvím o tom, že v knize proklamovaný
seznam a struktura složek je poněkud odlišná od vlastního disku. No nic, snad
příště.
Naše dnešní kniha je tedy čtení na dobrou noc, čtení nikoli na přeskáčku;
publikace příliš neslouží ani co se týče vyhledávání. Mám-li ji porovnat s
nějakou podobnou, pak asi s Mistrovstvím v Corelu, jež se ale věnuje celému
programu.
Osobně mě kniha příliš nezaujala. Nejděsivější jsou zcela nepochybně "sejmuté"
obrázky. Pokud bych do této publikace nahlédl v knihkupectví, nepochybně bych
ji odložil s velmi negativním pocitem zpět což by ale bylo na druhé straně
škoda, protože přes výše určené výtky přináší mnoho informací pro 3D
modelování, tedy takový nadstandardní kurz, který je bohužel obvykle v
příručkách věnovaných Corelu většinou ponecháván jen na čtenářově samostudiu.
(Jean Hee Song, Dieter Stass: 3D grafika a animace s programem CorelDRAW!
profesionální řešení. UNIS Publishing, Brno 1997. Příloha CD-ROM, 424 stran,
cena 390 Kč)
8 1160 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.