Třetí generace ponese zisky

V poslední době se hodně diskutuje o smysluplnosti budování mobilních sítí 3. generace. Možnost vysokorychlostní kom...


V poslední době se hodně diskutuje o smysluplnosti budování mobilních sítí 3.
generace. Možnost vysokorychlostní komunikace včetně přenosů videa je sice
přitažlivá, otázkou však je, kdo ji zaplatí. V následujícím textu vám
předkládáme několik případů, kdy se využití mobilních 3G sítí skutečně může
vyplatit.
Aby byly firmy ochotny do služeb 3G investovat, musí jim přinášet odpovídající
zisky. Jedním z případů, kdy by tomu tak mohlo být, jsou firmy využívající
práce obchodních cestujících. Prodejní zástupce, pracující např. pro firmu
dodávající stavby výrobních provozů by mohl ukázat potenciálnímu zákazníkovi
video, které ukazuje továrnu v činnosti. Jiný příklad: realitní agenti by mohli
poskytnout potenciálním zákazníkům kupujícím dům videoprohlídku celé stavby.
Podobně by tomu mohlo být u služeb bytových architektů, u firem nabízejících
vybavení prodejen apod.
Firemní komunikace Další možností využití videopřenosů je komunikace uvnitř
firmy. Aplikace určené pro firemní komunikaci se zaměstnanci lze rozčlenit na
aplikace pro interní komunikaci v rámci firmy a aplikace pro školení
zaměstnanců. Firemní oddělení pro komunikace může využívat bezdrátově šířené
video jako nástroj pro udržování kontaktu se zaměstnanci firmy v jinak
neproduktivních časových úsecích. Zaměstnanci např. mohou mít k dispozici
videoklipy z řeči přednesené generálním ředitelem společnosti nebo klipy z nové
firemní marketingové kampaně, popřípadě televizní klipy zabývající se činností
konkurenční firmy (firem) a mohli by se na ně dívat pomocí svých mobilních
videozařízení například v době, kdy jedou vlakem do práce nebo v době, kdy
čekají na spojení na letišti apod.
Manažeři mohou také posílat členům jednotlivých týmů klipy vysvětlující třeba
nový systém zdravotního zabezpečení zaměstnanců. Lze jim také zajistit
virtuální účast na schůzích jejich útvarů prakticky z kteréhokoli místa stačí
využít systémů pro videokonference. Bezdrátově šířené video by také mohlo hrát
důležitou roli při obecném vzdělávání zaměstnanců firmy.
"Pokud byste mohli pořádat školení na požádání v krátkých lekcích, 10 minut
nyní, 10 minut někdy jindy, mohli byste touto formou odvysílat zaměstnancům
celý kurz," říká Azita Arvani, viceprezident pro strategii a rozvoj podnikání u
firmy ActiveSky, která konstruuje nástroje pro sledování multimediálních pořadů
prostřednictvím bezdrátových zařízení.
Interní firemní komunikace prostřednictvím bezdrátového videa může např.
zahrnovat posílání videoklipů zobrazujících jednotlivé součástky, stroje a
další vybavení, potřebné při výrobě. Manažer na služební cestě může snadno
určit, jaké zboží a služby je potřeba objednat. Bezdrátové video rovněž umožní
společnostem snáze komunikovat a spolupracovat s jejich klíčovými subdodavateli
v reálném čase bez ohledu na to, jak daleko od sebe se tito partneři nacházejí.
Např. technici stavějící letiště ve Spojených arabských emirátech by mohli
probírat a konzultovat plány stavby s architektem, který právě někam jede v
taxíku v New Yorku.

Inzerce a reklama
Hlavní hybnou silou rozvoje 2,5G a 3G technologií jsou služby vázané na lokaci
uživatele. To znamená, že inzerenti mají možnost zjistit, kde se lidé, o které
mají zájem, právě nacházejí, a dodat příslušné materiály přímo jim. Např.
provozovatelé nákupních středisek mohou udržovat detailní data o zákaznických
profilech jednotlivých konzumentů. Když tito konzumenti jedou ve svých autech
směrem k velkému nákupnímu středisku, jejich mobilní zařízení jim bude
zobrazovat vizuální reklamy zboží, které je ve středisku momentálně k
dispozici. Bezdrátové aplikace 3G včetně videa pravděpodobně změní současné
obchodní modely. Služby vázané na určité místo budou fungovat ve prospěch firem
"ve zděných budovách" mnohem intenzivněji než pro firmy, které mají charakter
čistého "dot.
comu". Tyto firmy totiž budou schopny přizpůsobovat svoji tržní nabídku
konzumentům tak, aby žádoucí zboží bylo vždy v těch obchodních střediscích,
která jsou příslušným konzumentům pokud možno co nejblíže.o

Pesimismus ohledně 3G není na místě
V Japonsku je spuštění první mobilní sítě 3. generace již na spadnutí, zbytek
vyspělého světa si však ještě musí nejméně rok počkat. Otázka však zní: Jsou
potenciální zákazníci skutečně tak nedočkaví?
Evan Rosen
Bankovní ředitel letí z Nového Yorku do Tokia, tam sežene taxi a spěchá na
důležité setkání se svými partnery. V průběhu jízdy vytáhne a zapne bezdrátový
telefon, začne sledovat video s informacemi o nejnovějším vývoji na světových
finančních trzích a potom si nechá poslat fotografie těch lidí, se kterými se
má zakrátko setkat osobně. Nechybí samozřejmě ani podrobné informace o těchto
lidech včetně např. popisu koníčků, rodinných dat a případně i příslušných
fotografií.
Pojišťovací likvidátor přijel na místo, kde došlo k přírodní katastrofě a přímo
z místa posílá pomocí bezdrátového PDA obrázky poškozených budov do ústředí
společnosti k detailnímu posouzení ze strany svých nadřízených.
Zdravotník, který je na místě dopravní nehody, posílá fotografie poranění obětí
nehody přímo do traumatologického centra nemocnice pomocí širokopásmového
bezdrátového spojení. Již dopředu tak lze provést alespoň základní vyhodnocení
úrazu a připravit vše potřebné pro ošetření.
Zařízení, která se vejdou do ruky a jsou přitom schopna vysílat a přijímat
hlasové, datové a videosignály prostřednictvím bezdrátové sítě, nabízejí mnoho
lákavých možností pro lékaře, obchodníky, dělníky v prostorách velkých
výrobních hal prostě každému, kdo je při výkonu své práce neustále v pohybu.
Pravda, dnes je k naplnění této vize ještě třeba ujít kus cesty, ale příští
generace mobilních sítí by to již měla umožňovat.
Koncovými zařízeními pro uživatele budou buď pouhé telefony pro komunikaci
hlasem, nebo multimediální telefony, které budou vybaveny příslušnou
klávesnicí, a posléze zařízení PDA a laptopy.
Třetí generace
Tato třetí generace bezdrátových mobilních sítí, často označovaná prostě 3G, je
také známa pod označením IMT-2000, což je standard, schválený Mezinárodní
telekomunikační unií. 3G podporuje přenos dat s rychlostí od 384 Kb/s až po 2
Mb/s, což již je dostatečný výkon pro potřeby i náročných videoaplikací.
Letos v květnu plánuje firma NTT DoCoMo slavnostně vyrukovat s vůbec první
službou 3G v Tokiu, Jokohamě a v Kawasaki. Od doby, kdy tato společnost v únoru
roku 1999 zahájila svoji první mobilní internetovou službu nazývanou iMode,
získala během prvních dvou let více než 10 milionů uživatelů. Evropští
provozovatelé bezdrátových služeb připravují spuštění 3G sítí na konec roku
2002 nebo na začátek roku 2003.
V USA pak existují dva faktory, které zde pravděpodobně zahájení podobných akcí
pozdrží až do roku 2004. Těmito faktory jsou jednak nedostatek dostupného
spektra, jednak neochota a váhavost provozovatelů bezdrátových komunikací
učinit dodatečné investice do existující infrastruktury. Američtí provozovatelé
bezdrátových mobilních sítí však plánují alespoň zavedení 2,5G služeb tedy
např. Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) nebo High Data Rate (HDR).
Technologie 2,5G podporuje paketové i přepínané služby. Některé realizace 2,5G
budou stačit na jednosměrný přenos videa, obecně řečeno však její technologie
na obousměrné video nestačí. Rychlost přenosu dat je při downloadu výrazně
větší než při uploadu. Nicméně konkrétní specifické rychlosti přenosu dat budou
záležet na každém poskytovateli služby.
Vedou se také debaty o tom, které technologie jsou "skutečně 3G". Ericsson
nazývá svůj systém EDGE "3G upgrade", ale mnozí analytici s tím nesouhlasí a
říkají, že EDGE je pouhá 2,5G technologie.
Pro koho vlastně
Další velké diskuse se vedou o tom, kdo vlastně služby 3. generace mobilních
sítí využije. Např. analytici z Wall Streetu, obchodníci nebo bankéři jsou
závislí na získávání včasných informací. Navíc jsou profesionálové z oblasti
finančních služeb zatíženi požadavkem na neustálé cestování. Většina firem,
pracujících v oblasti investičního bankovnictví, dodržuje zvyk ranních schůzí,
jejichž smyslem je učinit si přehled o nedokončených kontraktech a o strategii
pro nejbližší budoucnost. Videozáznamy těchto schůzí a také agenturních zpráv,
které jsou pro vývoj trhu nějak důležité, jsou nasměrovány do firemních
stolních počítačů, ale ti z profesionálů, kteří jsou zrovna na cestách, se
zatím musejí spolehnou více na své mobilní telefony než na počítače. "Právě
nyní se začínáme rozmýšlet, zda není čas zavést bezdrátové videoaplikace," říká
Andrew Comas, šéf technologického výzkumu firmy J. P. Morgan z New Yorku.
Greg Harper, zakladatel firmy Next Venue, která se zabývá streamingem dat pro
finanční instituce, trvá na tom, že streaming videa z ranních schůzí, výzkumů a
konferencí se musí pohnout za hranice, které dnes představují firemní stolní
počítače. "Mít možnost být u všech těchto věcí a nebýt přitom upoután kabelem k
psacímu stolu, je velmi atraktivní. Všechny investiční banky se zaobírají
myšlenkou přejít s celou touto agendou na bezdrátový provoz," říká Harper.
Zdravotnictví
Protože jsou profesionální zdravotníci často v pohybu a zřídkakdy sedí za svými
psacími stoly, je zdravotnictví dalším velmi vážným kandidátem na využívání
videa prostřednictvím bezdrátových mobilních sítí. Velká zdravotnická střediska
a centra pro řízenou péči používají tzv. "ulož--a-předej" techniku zacházení s
videem a dále také videokonference v tom, čemu se začíná říkat telemedicína.
Lékaři v oblasti primární péče konzultují své problémy se specialisty
prostřednictvím zaslaných lékařských obrazů ze stolního počítače na stolní
počítač a případně provozují interaktivní výměnu názorů prostřednictvím videa v
reálném čase přenášeného přes ISDN nebo IP. Širokopásmová služba by umožnila
zdravotníkům konzultovat jednotlivé případy, i když jsou na cestách za
pacienty. V současné době nemocnice Mount Sinai v New Yorku streamuje video z
operačního sálu prostřednictvím IP pro potřeby školení studentů medicíny.
"Využití 3G by přivedlo telemedicínu na zcela novou úroveň," říká Dan McGurik,
technologický konstruktér a poradce v Mount Sinai Hospital. "Mohli bychom
streamovat výsledky pacientových testů včetně radiologických vyšetření, CAT
skenů nebo bychom mohli posílat dynamické studie a přenášet je okamžitě
komukoli zde v nemocnici." Širokopásmový bezdrátový přenos je zejména vhodný
pro echokardiogramy a pro ultrazvuk, protože obrázky jsou pohyblivé, a tudíž
potřebují větší šířku pásma.
Medical Center univerzity v Arizoně provedlo v průběhu posledních tří let
prostřednictvím zaznamenaného i interaktivního videa více než 6 000 klinických
konzultací. Jejich program telemedicíny zahrnuje mj. služby pro věznice a pro
venkovské oblasti.
S bezdrátovým přenosem videodat si začínáme hrát právě v těchto dnech," říká
Kevin McNeill, zástupce ředitele programu pro záležitosti rozvoje síťových
aplikací. "V Arizoně existují komunity, kde v podstatě neexistují pozemní sítě.
Prostřednictvím bezdrátových služeb bychom mohli tyto komunity podporovat".
Pojišťovnictví
S celou armádou likvidátorů neustále cestujících z místa na místo musejí
pojišťovny udržovat kontakt prostřednictvím bezdrátových hlasových a datových
služeb. Dejte pojišťovnám možnost širokopásmového bezdrátového mobilního
přenosu dat, a okamžitě se vynoří možnost spousty atraktivních a výhodných
aplikací.
V roce 1992 hurikán Andrew způsobil na Floridě škody za téměř 25 miliard dolarů
a v podstatě vymazal celé uliční bloky v jižní části poloostrova. Likvidátoři
měli potíže zjistit, kde vlastně byly ulice a domy před tím, než je hurikán
zničil. Širokopásmový přenos dat by jim umožnil mít k dispozici obrázky a video
ukazující městské bloky staveb před hurikánem a po něm.
"Mohli bychom jim poslat video, zobrazující jak oblast vypadala před tím, než
hurikán udeřil. Určitě by šlo porovnat tyto údaje s údaji poškozených
pojištěnců včetně místa jednotlivých domů a toho, jak byly poškozeny například
střechy," říká Bob Reiner, ředitel jednotky pro podnikové internetové služby u
pojišťovny State Farm Insurance. "V současnosti připravujeme a plánujeme
zavádění bezdrátové komunikace. Určitě v tomto oboru existují mnohé velmi
praktické a užitečné aplikace pro naše lidi pracující v terénu s klienty,"
dodává Bob.
Automobilový průmysl
Mike Ledford, výkonný ředitel pro telematiku u Ford Motor Company, tvrdí: "V
současnosti bouřlivě debatujeme prakticky s každým, kdo je po ruce, ohledně
zavádění aplikací pro technologii 3G. Jedna zřejmá aplikace je streamovat
multimediální signál na zadní sedadla vozu, takže se můžete dívat na Myšáka
Mikyho na cestě s dětmi do Disneylandu". Avšak automobilový průmysl rovněž
věří, že by video přenášené vzduchem mohlo být užitečné pro komunikaci s
obchodními partnery, zejména s dealery a s techniky.
"Vysvětlit technikům, jak vyměnit součástku, by mohlo být pomocí videa snazší;
mnoho středisek údržby a dílen jednotlivých dealerů totiž není napojeno na
pozemní širokopásmové linky, takže by mohli mnoho získat zavedením bezdrátové
služby 3G," vysvětluje Ledford. Avšak univerzální bezdrátová služba není pro
Fordovy závody klíčovou záležitostí a Ledford tvrdí, že teprve až budou 3G sítě
široce přístupné a rozšířené, bude se o ně firma Ford vážně zajímat.
Záležitosti řízení
Širokopásmové bezdrátové komunikace představují zcela nové problémy také pro
firemní manažery internetových služeb (IS). Uživatelé budou ukládat informace z
bezdrátových zařízení do firemních databází a tyto databáze budou takového
druhu, že budou moci obsahovat mediálně bohaté položky, jako například video.
Ty bude třeba nějak efektivně spravovat.
V momentě, kdy k síti přidáte bezdrátové komunikace, staré schéma toho, jak
získávat data a kontrolovat přístup, přestává mít smysl," říká Greg Harper,
technologický konzultant pro finanční instituce. "IS manažeři si musejí
uvědomit, že konektivita se již netýká pouze jejich LANu. Dnes musejí přijmout
architekturu anticipující, že v budoucnu budou existovat venku také nějaké
další sítě, které jsou bezpečné," dodává Harper.
Blízká budoucnost
Představitelé společnosti NTT DoMoCo, která plánuje na květen spuštění první 3G
sítě, se domnívají, že uživatelé vřele uvítají širokopásmové aplikace včetně
aplikací videa. Jinde ovšem nejsou tak optimističtí. Např. v USA je penetrace
Internetu větší než penetrace mobilních telefonů, takže selský rozum napovídá,
že poptávka po širokopásmových bezdrátových aplikacích bude v USA menší než v
Japonsku. "Japonsko je velmi zvláštní kultura. Současná generace techniky iMode
úspěšně odstartovala, protože v Japonsku existují zcela specifické kulturní
zvláštnosti," říká Jane Zweigová, výkonná viceprezidentka firmy Herschel
Shosteck Associates. "Stahovat si kreslené šetřiče obrazovky na mobilní
telefony je v Japonsku národním sportem a zábavou." Většina Evropy se pokud jde
o využití mobilních telefonů vs. penetrace Internetu nyní nachází někde mezi
Japonskem a USA. O úspěšnosti mobilních sítí 3G zde tak lze rovněž pouze
spekulovat. S realitou bychom se však měli setkat už brzy do jednoho roku,
maximálně do dvou let.
1 0341 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.