Tretí operátor

Na Slovensku existuje záujemca o tretiu licenciu na mobilnú sieť GSM. Predstavitelia spoločnosti WRX Slovakia, ktorá je p...


Na Slovensku existuje záujemca o tretiu licenciu na mobilnú sieť GSM.
Predstavitelia spoločnosti WRX Slovakia, ktorá je partnerom americkej
spoločnosti Motorola, navštívili ministerstvo, kde sa informovali o možnostiach
získania licencie na GSM 900 a GSM 1 800. Na využívanie frekvenčného pásma 1
800 MHz majú na základe licencií exkluzívne právo existujúci dvaja slovenskí
mobilní operátori, spo-ločnosti Globtel a EuroTel Bratislava, a to do konca
júna 2002. Frekvencie 900 MHz sú takmer úplne obsadené a voíné kanály v tomto
pásme nepostačujú na pridelenie celoplošnej licencie GSM 900. Callino a FWA
V máji 2000 získala spoločnosť Callino Bratislava licencie na poskytovanie
telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a
prenajímanie rádiových zariadení. Na základe toho požiadala o pridelenie
frekvenčných kanálov v pásme 26 GHz a 3,5 GHz pre tri slovenské mestá:
Bratislavu, Banskú Bystricu a Žilinu. Cieíom skúšobnej prevádzky je predviesť
potenciálnym zákazníkom možnosti využívania služieb cez FWA. Zámerom
spoločnosti Callino je poskytovať integrované komunikačné služby, najmä
vysokorýchlostný prenos dát. Prístup ku koncovému používateíovi sa realizuje
pomocou technológie WLL-PMP v kombinácii s rádiovými systémami PP, prípadne i
pevnými okruhmi. Štatistiky Internetu Posledné štatistiky ukazujú, že 15 až 17
% obyvateíov Slovenska pravidelne surfuje po Internete. Priemerný vek
používateía Internetu je 29 rokov. Zo správy agentúry vyplýva, že sa
najčastejšie pripájajú v zamestnaní. (vad)
0 3351 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.