Třetí operátor nespí/rozvoj sítě Oskar

Od okamžiku, kdy byla Českému Mobilu udělena licence k provozu GSM sítě, již uplynul takřka celý rok. Za tu dobu udě...


Od okamžiku, kdy byla Českému Mobilu udělena licence k provozu GSM sítě, již
uplynul takřka celý rok. Za tu dobu udělala firma velký kus práce získala 100
000 zákazníků a vybudovala síť s pokrytím 90 % obyvatelstva. Nám se ale jako
ještě daleko zajímavější jeví otázka dalších plánů do budoucna. Z rozhovoru s
technickým viceprezidentem Jonem Eddym vznikl následující text.
Navenek se zřejmě nejzajímavější zdá otázka pokrytí. Na začátku září bylo
pokryto 90 % populace (99 % silnic třídy E) a do konce roku by toto číslo mělo
vzrůst na 95 %. Prioritami Českého Mobilu je dokončení vnitřního pokrytí budov
ve velkých městech a další teritoriální rozšiřování sítě. Do konce roku má být
v rámci teritoriálního rozšiřování pokrytí zprovozněno dalších 400 základnových
stanic. Raketové tempo výstavby sítě tedy bude pokračovat nejméně do konce
roku. Český Mobil se ještě soustředí na budování makro-vrstvy mikrocelly zatím
bude používat pouze výjimečně.
Pro Pražany je jistě zajímavá otázka pokrytí metra. Český Mobil vstoupil do
sdružení firem, které mají o pokrytí metra zájem a které jej společně
realizují. Signál Oskara se tedy do metra nepochybně dostane otázkou ovšem
zůstává, kdy dojde k pokrývání dalších stanic. Tento rok se ho bohužel už
nedočkáme. Další infrastruktura
Základnové stanice jsou sice navenek nejviditelnější částí sítě, stejně
důležité je ale také budování ostatních částí infrastruktury. Český Mobil zatím
používá jednu ústřednu, která je umístěna v Praze. V testovacím provozu je
druhá ústředna v Brně, jež bude již brzy spojovat účastníky ve "východní zóně",
kterou staví firma Ericsson.
Někdy na začátku příštího roku by měla být uvedena do provozu ještě třetí
ústředna v Praze, která převezme část provozu ze "západní zóny". Zároveň s
touto ústřednou bude vybudováno řídící centrum sítě (Network Monitoring Centrum
NMC), které umožňuje sledování provozu sítě, detekci závad, vzdálené testování
různých komponent a podobně. Pro dálkové spoje používá Český Mobil linky
Českého Telecomu, Aliatelu a do značné míry také svou vlastní infrastrukturu.
Kapacita sítě
Kapacita sítě Českého Mobilu je v tuto chvíli značně předimenzovaná. Lze ale
očekávat, že provoz v síti Oskar bude poměrně rychle růst a kapacitu bude třeba
navyšovat. Obavy o dostatek kapacity sítě jsou umocněny tím, že ve venkovských
oblastech (kde jsou používány frekvence z pásma 900 MHz) Český Mobil používá
vesměs pouze jednokanálové buňky. Do naplnění kapacity sítě hodlá Český Mobil
rozšiřovat oblasti pokryté signálem 900 MHz prostřednictvím dalších buněk na
této frekvenci a poté integrovat nové buňky na frekvenci 1 800 MHz. Integrace
nových buněk by měla probíhat s dostatečným předstihem před očekávaným růstem
objemu provozu.
Datové služby
Spousta našich otázek směřovala také k datovým službám, které se podle
předpokladů stanou v budoucnu velmi důležitými. Problém současného stavu je, že
síť Oskar nabízí pouze obyčejné datové služby 9,6 Kb/s a nenabízí ani základní
přístup na Internet. Podle získaných informací půjde Český Mobil výhradně
cestou paketových technologií tedy GPRS. Ačkoliv se zdá, že implementace GPRS
je v síti Českého Mobilu poměrně daleko, je pravděpodobné, že komerční spuštění
služeb na její bázi bude uskutečněno s jistým odstupem za EuroTelem a
RadioMobilem. Spuštění těchto technologií "bude záviset na tom, kdy bude
schopna přinést rozumný užitek dostatečně široké základně uživatelů". Obyčejné
připojení na Internet bude Český Mobil nabízet teprve začátkem příštího roku
(pravděpodobně společně s GPRS). A komerční uvedení WAPu zatím zůstává rovněž
otázkou spíše týdnů než dnů. Ačkoliv samotná implementace technologie je zcela
dokončena (nedávno úspěšně skončilo i její testování), Český Mobil čeká, než
bude mít připraveny vlastní wapové aplikace.
Žádané bývají také různé textové informační služby aktuální počasí, doprava,
kultura apod. Tyto služby hodlá Český Mobil poskytovat jak prostřednicím WAPu,
tak i pomocí technologie SIM Toolkit. Ta sice morálně zastarává, ale telefonů s
podporou WAPu stále není mezi uživateli dostatek. Zato SIM Toolkit podporují
všechny SIM karty (prodávané Oskarem) a aplikace do nich budou přes SMS zaslány
později.
Předplacený roaming
K otázkám, které zajímají nejednoho uživatele, patří nepochybně také problém
plného roamingu na předplacených kartách. Oskar zatím zcela zavrhuje
technologii zpětného volání a čeká na technologii CAMEL a na její dostatečnou
podporu dalšími operátory. Podle současných předpokladů však lze s podporou
plného roamingu u Oskaret počítat teprve začátkem příštího roku.
0 2686 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.