Třetí vzadu

Vstup nového operátora sítě GSM 1800 byl hlavním tématem konference "Český a slovenský telecom \99", která se konala...


Vstup nového operátora sítě GSM 1800 byl hlavním tématem konference "Český a
slovenský telecom 99", která se konala v Praze.
Konference se konala za účasti firem ABN AMBRO Bank, Motorola a Western
Wireless International (WWI), přičemž její význam byl podtržen přítomností
mnoha vrcholových manažerů těchto firem.
Prezentace, které zazněly na konferenci, se v podstatě zabývaly následujícími
dvěma tématy: podmínkami udělení nových licencí a otázkou, jak vstup nových
operátorů ovlivní telekomunikační služby provozované jak na pevných, tak na
bezdrátových linkách. Diskutována byla rovněž budoucí konkurenční dynamika na
těchto trzích. Při této příležitosti oznámili Antonín Peltrám, ministr dopravy
a spojů, a David Stádník, ředitel ČTÚ, že nový český zákon o komunikacích, na
kterém se pracuje od roku 1992, by měl začít platit od 1. ledna 2000.
Ve svém příspěvku vysvětloval ministr Peltrám příčiny zpoždění výběrového
řízení na provozovatele sítě GSM 1800. Podle něj ministerstvo netušilo, že
najatá poradenská společnost bude chtít za své služby dostat zaplaceno (!!!).
Po prezentaci obou státních úředníků řada účastníků konference vyjádřila pocit
hluboké frustrace z nejistoty ohledně tendru. Není totiž známo, kdy se tendr
bude konat, kdo se bude moci zúčastnit a jaká frekvenční pásma budou novému
majiteli licence dostupná.
Zajímavým příspěvkem byla prezentace Bradley Horwitze, prezidenta WWI, který
popsal zkušenosti své firmy ve Spojených státech, kde WWI nyní představuje
největšího GSM operátora, při průniku nového provozovatele bezdrátových
komunikací na již rozvinutý trh s mobilními komunikacemi. Pro případného
třetího operátora v České republice je pozoruhodným poznatkem, vyplývajícím ze
zkušeností WWI, zaměřit se spíše na spotřebitelský trh než na přetahování
velkých zákazníků od existujících operátorů.
9 0891 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.