Tretia sieť nebude?

Bude mať Slovensko tretieho mobilného operátora? Minimálne v najbližších dvoch rokoch zrejme nemožno na Slovensku oča...


Bude mať Slovensko tretieho mobilného operátora? Minimálne v najbližších dvoch
rokoch zrejme nemožno na Slovensku očakávať rozvoj mobilných služieb v
štandarde UMTS. V tomto období pravdepodobne Telekomunikačný úrad SR neudelí
ani licenciu na prevádzkovanie služieb tretiemu operátorovi.
Pre agentúru SITA to povedal vedúci odboru správy frekvencií úradu Pavel
Sobolič. Ako uviedol, rozvoju služieb v štandarde UMTS najmä v celoplošnom
meradle v súčasnosti bráni niekoíko faktorov. Frekvencie, ktoré UMTS využíva,
naďalej obsadzujú iné služby a najprv musí dÖjsť k ich uvoíneniu. S
ekonomickými možnosťami Slovenska súvisí aj načasovanie, kedy budú mÖcť
doterajší užívatelia frekvencie uvoíniť. Štandard UMTS sa zatiaí aj v ostatných
krajinách využíva len v overovacej prevádzke.
"Minimálne v najbližších dvoch rokoch možno očakávať rozvoj sietí GSM na
frekvenciách v pásmach 900 a 1 800 MHz, pretože tu ešte existujú možnosti
rozšírenia uvoínením kanálov, ktoré zatiaí používajú iní prevádzkovatelia,"
povedal P. Sobolič. Podía redaktorov stránok http://www.mobil.sk sa znovu
opakuje nasladujúca situácia: UMTS pridelia opäť Globtelu a EuroTelu, ktorí si
pozvoína rozšíria svoje pole pÖsobnosti po svojich vzájomných tichých dohodách.
0 1861 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.