Třetina IT manažerů riskuje postihy

Firmám až na výjimky chybějí informace, jak zaměstnanci užívají instalovaný software. Mezi 650 podniky nemá celá ...


Firmám až na výjimky chybějí informace, jak zaměstnanci užívají instalovaný
software.
Mezi 650 podniky nemá celá třetina přesnou představu o tom, jaký software se na
firemních počítačích vyskytuje. Vyplývá to z průzkumu britské agentury Vanson
Bourne. Pouze 16 procent z oslovených manažerů z Velké Británie využívá pro
získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy, takzvané
nástroje pro Software Asset Management (SAM). Z průzkumu dále vyplynulo, že
šéfové IT chtějí stále více rozumět tomu, jak zaměstnanci firemní software
užívají (na to poukázalo 82 % respondentů). Důvodem je podle průzkumu zejména
zvyšující se potřeba firem vyhovět právním předpisům souvisejícím s legálním
užíváním počítačových programů.
Na výsledky průzkumu zareagovala Business Software Alliance (BSA) celosvětovým
spuštěním internetových stránek s jasným návodem, jak na věc. Obsahují
přehledný a ucelený návod jak nejen ohlídat nelegální instalace, ale především
jak snížit náklady na zbytečné investice do softwaru a správně rozdělit získané
licence mezi zaměstnance. V ČR se dají potřebné informace najít na internetové
adrese www.zeptejtesesama.cz. "Při využití nástrojů určených ke správě a
evidenci počítačových programů se jen těžko může stát, že někdo ze zaměstnanců
na firemní počítač nainstaluje něco bez vědomí IT oddělení. Vedení společnosti
si tak může být jisté, že instalovaný software je legální a užíván v souladu s
licenčními podmínkami," uvedl mediální zástupce BSA v ČR Jan Hlaváč.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.