Trh IT v České republice

Dagmar Ruščáková Trh IT v České republice prošel v uplynulých letech nejprve zářivou konjunkturou a posléze nepř


Dagmar Ruščáková
Trh IT v České republice prošel v uplynulých letech nejprve zářivou
konjunkturou a posléze nepříjemnou krizí, aby v roce 1999 začal opět vykazovat
známky oživení. Jistě bude prospěšné podívat se zpětně na vývoj trhu v
posledních 3 letech a porovnat, jak si Česká republika vede ve srovnání se
svými sousedy Polskem a Maďarskem. Pro porovnání poslouží údaje, prezentované
společností IDC.
1997 krize
Česká republika se tradičně řadí mezi největší trhy s informačními
technologiemi ve střední a východní Evropě s výjimkou Ruska. V letech 1989-1996
zaznamenal český trh IT pozoruhodný rozmach reprezentovaný masivními
investicemi do nejmodernějších technologií. Nicméně rokem 1997 byla zlatá léta
rozvoje přerušena devalvace české koruny a zpomalení ekonomického růstu
přiškrtily výdaje na informační technologie natolik, že se hodnota trhu v roce
1997 snížila o 1 % na 1,438 miliardy dolarů v porovnání s hodnotou 1,443
miliardy dolarů z roku 1996. Výdaje na IT byly nižší téměř ve všech klíčových
zákaznických segmentech, přičemž největší škrty byly provedeny v oblasti
veřejných služeb, kde česká vláda ostře omezila výdaje, v bankovním a finančním
sektoru.
Nepříznivá ekonomická situace byla podtržena též důsledky ničivých záplav v
červenci 1997, které si vyžádaly velké dodatečné výdaje z veřejných i
soukromých rozpočtů. Nestabilita bankovního sektoru společně s plánem
ministerstva financí urychlit privatizaci velkých bank rovněž omezily výdaje na
informační technologie v segmentu finančních institucí. Výdaje byly také
významně nižší v oblasti malých podniků, kanceláří a domácích uživatelů.
Pokles českého trhu byl nejmarkantnější v sektoru osobních počítačů, kde se
prodej snížil v roce 1997 na 233 200 jednotek (-3 %). Také další hardwarové
segmenty včetně serverů, periferií, pracovních stanic a hardwarových doplňků
vykázaly nízký růst nebo pokles. Na druhou stranu prodej v segmentech IT
služeb, softwaru a datových komunikací, které zaznamenaly solidní nárůst,
alespoň zčásti vyrovnal propad poptávky po hardwaru.
1998 stagnace
Ekonomická a politická nejistota rozhodně neskončila s koncem roku 1997 a trh
IT, citlivý především na ztrátu zakázek ze státního sektoru, zůstával během
roku 1998 ve stadiu stagnace. V tomto roce byl zaznamenán pouze nepatrný růst,
a to vlivem vyšší poptávky po softwaru a službách. Celkové výdaje na IT dosáhly
v roce 1998 nepříliš optimistických 1,46 miliardy dolarů.
Pokud ale odhlédneme od celkové hodnoty a zaměříme se na strukturu výdajů,
patřila Česká republika již v roce 1998 mezi nejrozvinutější trhy IT ve střední
a východní Evropě. Je to patrné především ze struktury českého trhu, která
odráží podobnou skladbu výdajů jako typické západoevropské trhy, na kterých se
výdaje na IT posouvají směrem k implementačním službám, síťovému
hardwaru/softwaru, aplikačním řešením a podpoře. Procentní hodnota poměru
výdajů na IT k HDP (hrubému domácímu produktu) byla v roce 1998 srovnatelná s
nejrozvinutějšími zeměmi západní Evropy. Bohužel nelze pominout fakt, že
hodnota HDP v České republice je v porovnání s hodnotami HDP v západoevropských
zemích těžko souměřitelná. Jelikož v době vydání této publikace ještě nejsou k
dispozici podrobné údaje o trhu IT v roce 1999, zopakujeme si alespoň výchozí
strukturu výdajů z roku 1998.
PC a systémy
Trh s osobními počítači v České republice se z hlediska prodeje jednotek PC v
roce 1998 poněkud vzpamatoval z propadu, který byl zaznamenán v předešlém roce.
Podle odhadu IDC bylo v ČR během roku 1998 dodáno celkem 243 165 osobních
počítačů. Zatímco prodej PC vzrostl o 4,3 % z počtu 233 200 systémů v roce
1997, jejich finanční hodnota se snížila o 9,5 %. Navzdory růstu prodaných
jednotek však poptávku stále omezuje ekonomická nejistota, která trvá od roku
1997.
Přes vzrůstající tlak prodejců celosvětových značek byli lokální assembleři
schopni během roku 1998 generovat dostatečný růst, který udržel jejich
dominantní podíl v oblasti dodávek osobních počítačů. Tyto společnosti, včetně
firem AutoCont, ProCA nebo Comfor, dodaly na trh 53,8 % všech prodaných PC
systémů. Celosvětové značky jako Compaq, Dell a Hewlett-Packard nicméně
podstatně zvýšily dodávky a zaujaly podíl méně zavedených značek, lokálních
assemblerů a importovaných neznačkových výrobců. Co do počtu PC jednotek,
zabezpečily celosvětové značky prodej 41,6 % všech PC v České republice.
Dodávky osobních počítačů do segmentu státní správy a do domácností v roce 1998
poklesly, v oblasti vzdělání stagnovaly, mírně vzrostly na celkovém podnikovém
trhu a podstatně se zvýšily v kategorii malých firem. Podobně tomu bylo v roce
1997, kdy vyšší dodávky do oblasti malých podniků a firem vyrovnaly nižší
prodeje ve většině ostatních sektorů.
Trh počítačových systémů a serverů v České republice zaznamenal v roce 1998
silný růst z hlediska dodaných jednotek, kdy prodeje vzrostly o více než 14,8
%. Poptávka koncových uživatelů se soustředila především do cenové kategorie
systémů do 25 000 dolarů dohromady tvořila 91,9 % všech dodávek. Compaq byl v
roce 1998 největším dodavatelem na trhu systémů a serverů, co do počtu
prodaných jednotek. Na úspěchu této firmy se nejvíce podepsala orientace na
segment malých a středních podniků. Český trh s počítačovými systémy a servery
stále ovládá platforma Intel, která v roce 1998 zaujala na tomto trhu téměř 90%
podíl celkových prodejů.
Tiskárny
V České republice bylo v roce 1998 podle odhadu IDC prodáno více než 245 000
tiskáren všech technologických a velikostních kategorií. Celkové dodávky
vzrostly o 12,6 % oproti předešlému roku. Nejrozsáhlejší segment na trhu
tiskáren představovaly v roce 1998 inkoustové tiskárny, jejichž dodávky od roku
1997 vzrostly o 40,7 %, zatímco u jehličkových tiskáren v roce 1998 poklesly o
36,3 %.
Dodávky laserových tiskáren v roce 1998 vzrostly o více než 16,0 %. Nejvyšší
podíl na trhu tiskáren v České republice si v roce 1998 udržela společnost
Hewlett-Packard podobně jako v roce předchozím, následována společnostmi Epson
a Canon.
Software
Téměř 97 % všech operačních systémů nainstalovaných do nových počítačů tvořily
produkty společnosti Microsoft, které i jinak dominovaly na trhu desktopových a
přenosných PC. Je zajímavé, že významný počet prodaných počítačů neobsahoval
předinstalovaný software. Výzkum poukazuje na fakt, že tyto přístroje buď nesly
pirátskou verzi Windows 95, nebo byly dodány do veřejného sektoru, velkým
korporacím a do škol, kde existuje licenční dohoda se společností Microsoft.
Trh integrovaných podnikových aplikací expandoval v České republice o více než
19 %, když dosáhl celkové hodnoty 37,52 milionu dolarů příjmů za licence a
údržbu. Největší podíl výdajů na ERP se v České republice soustředil v sektoru
výroby. Svou vedoucí pozici na trhu posílila s 52,3 % společnost SAP, jejíž
příjmy v oblasti licencí a údržby vzrostly o solidních 34 %, čímž překonala
průměrný růst trhu a většiny konkurentů.
Operační systém Unix zůstal v roce 1998 nejdůležitějším operačním systémem, na
kterém byly realizovány instalace integrovaných podnikových aplikací téměř 57 %
ze všech licencovaných podnikových aplikací (z hlediska obratu aplikačních
licencí) bylo instalováno na UNIXu. Podíl prostředí Windows NT, na které bylo v
roce 1998 nainstalováno 22,2 % ze všech licencovaných aplikací, se v roce 1998
opět zvýšil. Nejoblíbenější hardwarovou platformou byly v předešlém roce
aplikační servery IBM, jejichž podíl dosáhl 36,2 % opět z hlediska obratu
instalovaných aplikačních licencí.
Síťové technologie a Internet
Trh s lokálními sítěmi (LAN) v České republice, který podle IDC zahrnuje síťové
karty, rozbočovače, přepínače, routery a vzdálené přístupové servery, dosáhl v
roce 1998 příjmů ve výši 95,7 milionu dolarů. Rozhodně patří mezi oblasti s
nejvyšším potenciálem růstu.
Služby IT
Trh profesionálních služeb IT v České republice dosáhl v roce 1998 výše 542,56
milionu dolarů, což tvoří přibližně 37 % z celkových výdajů na IT v daném roce.
Ve srovnání s 502,62 milionu v roce 1997 představuje toto číslo 7,9% nárůst
výdajů za IT služby v ČR. Největší podíl příjmů ze služeb IT v minulém roce
zaujal segment hardwarové podpory a instalace. Ačkoliv složitá ekonomická
situace v roce 1997 růst spíše omezovala, trh IT služeb pokračoval v expanzi
rychleji než celkový trh s IT.
IBM v roce 1998 posílila svou pozici na českém trhu IT služeb, když zaznamenala
10% růst vzhledem k minulému roku. Firma zažila silnou poptávku po komplexních
integrovaných službách, síťových službách a outsourcingových službách. Podnik
výpočetní techniky (PVT), lokální dodavatel, zaujal druhé místo na trhu,
následován mezinárodními i lokálními společnostmi, jako je Compaq,
Hewlett-Packard, APP Group, Andersen Consulting, Unisys, SAP, Deloitte &
Touche, Oracle a další.
1999 oživení
Vzhledem k tomu, že oficiální výsledky průzkumu českého trhu IT za rok 1999
budou k dispozici až na podzim roku 2000, shrneme na tomto místě jednak
prognózy, vztahující se k roku 1999, a jednak data o trhu s osobními počítači,
která již byla společností IDC prezentována. Obojí by mělo přispět k vytvoření
obrazu trhu IT v České republice vzhledem k hodnocenému roku 1999.
Situace v roce 1999 by měla podle všeho znamenat oživení trhu, jak už ostatně
dokumentuje více než 14% nárůst výdajů za osobní počítače. Podle společnosti
IDC by měly celkové výdaje neboli hodnota trhu v roce 1999 dosáhnout zhruba 1,6
miliardy dolarů.
Struktura výdajů
Ve struktuře výdajů by měly být i nadále upřednostňovány výdaje za software a
služby, významný by měl být nárůst v oblasti sítí a telekomunikací. V roce 1999
v České republice mělo být 57 % všech PC napojeno na lokální sítě a podle IDC
bude do roku 2003 do sítí připojeno téměř 86 % všech PC. Z tohoto důvodu se
předpokládá, že v roce 1999 vzrostl český trh s hardwarem pro LAN zhruba o 8 %.
Samostatnou kapitolu tvoří snaha určit, kolik je v České republice uživatelů
Internetu. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z klíčových údajů pro odhad rozvoje
elektronického obchodování v České republice, jsou metodika a výsledky tohoto
průzkumu podrobovány kritickému hodnocení ze strany většiny angažovaných
subjektů především provozovatelů českých internetových serverů a ISP. Podle IDC
bylo v ČR k 1. červenci 1999 zhruba 292 000 uživatelů Internetu. Je třeba
poznamenat, že tento údaj byl kritizován jako silně podhodnocený, jiné zdroje
uváděly počty více než 2x vyšší.
Hodnota trhu elektronického obchodování typu business-to-consumer byla v České
republice do konce roku 1999 odhadována celkem na 1,2 milionu dolarů. U
sledovaných společností mělo do července 1999 přístup na Internet v průměru
méně než 35 % zaměstnanců pracujících s počítačem. Přibližně 61 % sledovaných
společností mělo vlastní internetovou prezentaci a dalších 21 % mělo v plánu si
do konce roku 1999 nějakou vytvořit.
Trh s telekomunikačními službami očekává v následujících pěti letech dynamický
růst. Na základě předpovědi společnosti IDC poroste trh služeb poskytovaných
pevnými linkami v letech 1998 až 2003 z původních 1,07 miliardy dolarů na 1,85
miliardy dolarů. Služby mobilních operátorů vzrostou ve stejném období z 636
milionů dolarů na hodnotu 1,4 miliardy dolarů. Příjmy ze služeb pevných linek
porostou každý rok průměrně o 12 %, zatímco příjmy ze služeb mobilních
komunikací průměrně o 17 %.
PC a servery
Obnovené projekty v oblasti státní správy, vzdělávání a velkých podniků pomohly
v roce 1999 definitivně zažehnat stagnaci českého trhu s osobními počítači.
Podle odhadů společnosti IDC bylo celkem v České republice v roce 1999 prodáno
277 900 osobních počítačů, což znamená 14,3% nárůst v porovnání s rokem 1998. O
tento dynamický nárůst se nejvíce zasloužily velké společnosti a státní
organizace společně s nadále se rozvíjejícím segmentem malých a středních
podniků.
Největším dodavatelem PC na český trh se v roce 1999 opět stala společnost
Compaq Computer, která v porovnání s rokem 1998 prodala o 12,2 % jednotek více.
Celkově firma Compaq dosáhla 13,7% podílu na trhu. Společnost AutoCont,
největší lokální assembler v České republice, zůstala hlavním konkurentem firmy
Compaq s podílem 10,8 % na trhu. Společnost Dell Computer, 3. největší
dodavatel, získala 8,7 % na trhu. Zde je třeba poznamenat, že Dell získává svůj
podíl pouze mezi velkými firemními zákazníky, jeho nabídka zatím v ČR
nezahrnuje koncové uživatele. Top 5 největších dodavatelů na trhu uzavírají
společnosti ProCA a Comfor, které v roce 1999 získaly podíl 7,3 %, resp. 5,7 %
na celkovém trhu.
Vzhledem k tomu, že většina realizovaných nákupů PC mířila do oblasti
"low-end", dokázali lokální assembleři získat 55,6 % trhu co do počtu prodaných
jednotek. Výrobci celosvětových značek kontrolovali v roce 1999 zhruba 40,3 %
trhu.
Podle IDC byl zaznamenán největší boom v oblasti prodaných desktopů a PC
serverů, které narostly o 16,7 %, resp. o 16,6 %. Naopak prodej přenosných
počítačů se snížil o 3,3 %, částečně z důvodu zvyšujícího se cenového rozdílu
mezi desktopovými PC a notebooky, dále z důvodu nedostatku komponent ve 4.
čtvrtletí a také kvůli poptávce po renovovaných přenosných počítačích.
0 1461 / darn

Vývoj prodeje PC v České republice, Polsku a Maďarsku [ks]
PC Unit Shipment Development in Czech Republic, Poland and Hungary
Dodávky PC/PC Shipments (ks/units)
Rok/YearČRPolskoMaďarsko
Czech RepublicPolandHungary
1994182 640245 680116 860
1995217 525308 890108 865
1996240 934376 700120 680
1997233 200481 180151 200
1998243 165571 800180 620
1999277 900674 800198 260
Zdroj/Source: IDC, 1999

Pohled na vývoj trhu IT v ČR, Polsku a Maďarsku
Overview of IT Market Development in Czech Republic, Poland and Hungary
Česká republika (Czech Rep.)Polsko (Poland)Maďarsko (Hungary)
199719981997199819971998
Hardware51,5 %48,1 %64,3 %63,7 %52,0 %48,9 %
Software13,3 %14,6 %12,4 %12,9 %16,3 %16,7 %
Služby IT / IT Services35,2 %37,3 %23,3 %23,4 %31,7 %34,4 %
Celkem IT / Total IT [USD]*1 4331 4561 8522 0769901 083
* v mil. USD/mil USDZdroj/Source: IDC, 1999

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.