Trh IT v ČR se stává trhem kupujícího

Tento článek vznikl jako výsledek mého povídání s Janem Kubátem, ředitelem české pobočky společnosti Logica. Cíl...


Tento článek vznikl jako výsledek mého povídání s Janem Kubátem, ředitelem
české pobočky společnosti Logica. Cílem našeho rozhovoru bylo představit firmu
možná v osobnějším duchu, než je strohá řeč čísel.
Ačkoli pokračující recese na českém trhu v roce 1998 zrovna nepřála
podnikatelským aktivitám, společnosti Logica se dařilo. Proč? Podle Jana Kubáta
tkví podstata schopnosti firmy dosáhnout zisku na trhu, kterému se v
současnosti z různých důvodů nedaří, především v dlouhodobém plánování,
schopnosti dívat se kupředu a nebát se investovat do lidí. Kdo investuje do
lidí, dokáže nabídnout trhu ve správný čas požadovanou přidanou hodnotu.
Propojení podnikatelských procesů s IT
Trh v ČR se vyvíjí a tento vývoj je znát i ve způsobu, jakým jsou činěna
podnikatelská rozhodnutí. Každý projekt IT by měl dnes být spojen s
podnikatelskou strategií, podporou budoucího podnikání. O tom rozhoduje
vrcholové vedení a ne vedoucí oddělení IT. Pokud se ovšem schopní lidé na této
pozici nestanou přímo členy nejvyššího manažerského týmu.
Dnes je náš trh opravdu trhem kupujícího, který si určuje, co od dodavatele
očekává. Mnoho firem již spojuje svá rozhodnutí v IT se svými podnikatelskými
rozhodnutími. Nejznatelnější je to v oblasti telekomunikací. Např. součástí
strategie managementu v oblasti IT je uvedení nových služeb na trh. Základem
pro nové služby jsou obvykle nové technologie. Je tedy jednak nutné vědět, co
bude potřeba a jednak najít někoho, kdo dokáže tuto vizi zrealizovat. Zde je
právě prostor pro aktivity společnosti Logica, která vsadila na to, že bude mít
takové know-how, které umožní tyto technologie implementovat.
Logica konzultační?
Společnost Logica se nesnaží prezentovat jako typická konzultační firma. Snaží
se spojit poradenskou činnost s IT. Toto spojení se týká především některých
specifických oblastí např. použití náročných technologií. Tyto technologie
(niche technologie, mission critical technologie) totiž potřebují určité IT
know-how, aby byly vůbec implementovatelné a navíc potřebují business know-how,
aby byly použitelné. Projektování podnikatelských procesů v podnicích a
poradenskou činnost přenechává Logica firmám, kterým je tato činnost vlastní.
Jan Kubát k tomu dodal: "My se na to díváme asi tak o 2 patra níž. Nenavrhneme
klientům podnikatelský proces, ale naimplementujeme jim systémy, které tyto
procesy podpoří."
Úspěch firmy je v jejích lidech
Logica je firma, která má na všechno manuály. Metodika pokrývá oblast řízení
projektů, vnitřního hospodaření, účetnictví, finančního řízení, komerční
oblasti i personalistiky. Jen pro personalistiku zde existují 2 speciální
programy: Performance Management System, který slouží nejen k hodnocení
pracovníků, ale i k plánování jejich kariéry, a systém tzv. "staff"
konzultantů, který je neformální strukturou v rámci firmy. Jeden takový "staff"
konzultant má na starosti zhruba 7 svěřenců a je zodpovědný za to, že se
naplánuje jejich odborný růst a osobní úkoly, které se potom hodnotí. Výsledek
tohoto hodnocení je podkladem pro vedoucí pracovníky při stanovování odměn a
platového růstu. Systém péče o pracovníky má svou gradaci výhody pracovník
nezíská naráz, ale podle výsledků své práce a podle toho, jak se daří firmě
jako celku. "Snažíme se s lidmi komunikovat, vysvětlovat své kroky. A lidé si
toho váží," zdůraznil Kubát. Hlavním kritériem systému péče o pracovníky je
tedy komunikace a práce s lidmi.
Zaměřeno na energetiku
Jednou z oblastí, kde se Logica tradičně angažuje, je energetika. Společnost se
snaží připravit na požadavky zákazníků, které vyvstanou v horizontu zhruba 2-3
let. Součástí této přípravy jsou investice do pracovníků firma si vybírá lidi,
kteří na tomto trhu něco znamenají, neboli mají nějaké know-how, ať už ze
strany zákazníka nebo dodavatele. Těm se snaží vytvořit prostor na projektech
společnosti v zahraničí např. v oblastech, kde již funguje deregulovaný trh.
Stejnou strategii již Logica jednou použila, a to v polovině 90. let ve Velké
Británii. Vsadila na to, že trh bude deregulován, investovala, připravila se a
stala se tak dodavatelem pro největší společnosti jako konzultační firma, která
implementuje informační systémy. Logica očekává, že do 2-3 let bude připravena
zvládnout podobnou situaci v České republice. V oblasti telekomunikací má
společnost tuto fázi již za sebou, jelikož začala s přípravou již před 2 roky.
Nyní má k dispozici tým zhruba 20-30 vyškolených lidí, kteří jsou schopni
poskytnout velkým firmám, jako jsou např. mobilní operátoři, špičkové know-how.
Má i pracovníky, kteří pracují na unikátních projektech, jako jsou přechody na
vyšší verze zákaznických systémů, nebo mediační systémy.
1 + 1 = 3 neboli akvizice s přidanou hodnotou
Akvizice společnosti FCC Folprecht, uskutečněná v prosinci 1998, překvapila
jednak svojí velikostí (315 milionů korun) a jednak svojí informační
otevřeností. Přesto jsme se k této události ještě s ředitelem Kubátem vrátili.
Tedy proč to byl zrovna FCC Folprecht a co to pro obě zúčastněné firmy znamená?
"Podle našeho názoru je skupina firem FCC jedna z nejkvalitnějších na trhu.
Principiálně byli vždy schopni dodat to, k čemu se zavázali, mají kvalitní
regionální pokrytí a dobrou úroveň poskytovaných služeb. Také jsme přesvědčeni,
že firmy měly podobnou strategii, pokud se jedná o vztah k lidem k pracovníkům
firmy. Firmy FCC podnikaly ve více segmentech, nás však nejvíc zaujal ten, kde
vynikly nad ostatní tj. oblast energetiky a rozvodných společností. My jsme
nyní schopni jejich produkty nabídnout v zahraničí a zároveň využít jejich
kvalifikovaných lidí pro identifikaci našich mezinárodních produktů na českém
trhu. Tyto společné zájmy nakonec znamenají, že jsme schopni nabídnout jejich
zákazníkům něco navíc. Tuto přidanou hodnotu tvoří jak vlastní produkty
společnosti Logica, tak fakt, že firma je schopná dodávat náročné projekty se
zaručenou cenou (fix price), s velkými penalizačními riziky. Přidanou hodnotu z
této akvizice mohou využít i zákazníci společnosti po celé Evropě. To, co FCC
umí, my můžeme dostat minimálně do evropské struktury našich sesterských firem."
Investice
Díky této akvizici se Logica ČR stala 5. největší firmou v rámci celé Logiky,
která je zastoupena ve 23 zemích světa. Větší jsou
jen zastoupení ve Velké Británii, Francii, Holandsku a USA. Na tomto faktu je
nejpozoruhodnější rozhodnutí akcionářů investovat právě do České republiky.
Logica je na českém trhu již 3,5 roku. Obrat za rok 1998 byl zhruba 160 milionů
korun, přičemž 100 milionů korun bylo dosaženo v 2. pololetí. Jan Kubát věří,
že i akvizice FCC Folprecht povede k růstu, jehož velikost odhaduje asi na 40
%. Nicméně společnost neplánuje stejně velký růst ve všech oblastech podnikání.
Např. z obratu společnosti FCC v roce 1998, což bylo zhruba 680 milionů korun,
bylo téměř 55 % z prodeje hardwaru a softwaru (resseling). Logica se ovšem
hodlá zaměřit především na tu zbývající část na služby.
9 0407 / darn

Logica
Logica je mezinárodní konzultační společnost v oblasti IT, systémový integrátor
a dodavatel softwaru. Jde o globální společnost, sídlící v 23 zemích světa,
založenou v roce 1969. Centrála firmy sídlí v Londýně. Mezi její klienty patří
společnosti jako Ford, Mobil, Reuters, Northern Telecom či Shell. Akcie
společnosti Logica jsou veřejně obchodovatelné, na Londýnskou burzu byly
uvedeny v roce 1983.

Logica v ČR
V České republice byla Logica založena v roce 1995 a zaměřuje se zejména na
telekomunikace, energetiku, finanční sektor a státní správu. Mezi její
nejvýznamnější zákazníky patří např. Aliatel, ČNB, Eurotel Bratislava, Národní
banka Slovenska, Radiomobil, Reuters, SPT Telecom či Transgas. V prosinci 1998
koupila Logica společnost FCC Folprecht, čímž počet jejích pracovníků stoupl
zhruba ze 70 na 350.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.