Trh podnikových aplikací

Producenti velkých aplikací mají za sebou těžké roky a žádné světlo na konci tunelu není vidět trh je i nadále na...


Producenti velkých aplikací mají za sebou těžké roky a žádné světlo na konci
tunelu není vidět trh je i nadále nasycen, nových příležitostí je stále méně a
konkurenční tlaky stále ostřejší. Jediným významnějším faktorem, který působí
proti tomuto trendu, je přítomnost evropských fondů, kde se mohou najít značné
prostředky právě na modernizaci systémů v malých a středních podnicích.
Nedávno zveřejněná studie IDC sice hovoří o růstu českého trhu, avšak, bohužel,
jen v dolarovém vyjádření. Očistíme-li data o změnu kurzu koruny, je výsledkem
meziroční pokles o 3,5 %. Ale postiženi nebyli všichni stejně. SAP, který se
svým 50% podílem trhu jednoznačně dominuje, nadále rostl. Byl úspěšný ve své
tradiční doméně sektoru velkých podniků (ČSOB, Plzeňský Prazdroj), avšak
postupně proniká i do oblasti malých a středních podniků, a dokonce i do
univerzitní sféry (pro SAP se v loňském roce rozhodlo šest českých univerzit a
vysokých škol).
Zaměření na malé a střední podniky odpovídá vývojovému trendu. Jak totiž studie
IDC ukazuje, segment velkých organizací je již v podstatě saturován, takže
dodavatelé stále agresivněji usilují získat zákazníky i v segmentu malých a
středních firem, který byl dříve v podstatě mimo jejich pozornost. Tato změna
pro ně nebude snadná, jednak proto, že i na tomto trhu již má své etablované
dodavatele, počínaje malými, ale šikovnými a flexibilními lokálními firmami a
konče takovým obrem, jakým je Microsoft, respektive Navision. Navíc se musejí
učit přizpůsobovat svůj přístup a své procesy malým zákazníkům, což pro ně může
být velmi bolestné. Nicméně zdá se, že jiná cesta k růstu není. V sektoru
velkých podniků se již nikdy neobjeví takové příležitosti jako před několika
lety.
Názor, že právě v segmentu malých a středních podniků lze najít nové
příležitosti, podporuje i skutečnost, že právě sem míří podstatná část dotací z
EU. Například v rámci Operativního programu průmysl a podnikání 2004-2006 bude
rozděleno celých 11 miliard Kč jeden z programů (Rozvoj) je přitom zaměřen
právě na nákup technologií a softwaru pro řízení malých a středních podniků. To
je příležitost pro ty integrátory, kteří úzce spolupracují s poradenskými
firmami schopnými napomoci při získávání evropských peněz (nebo kteří dokonce
takovými firmami sami jsou).
Z výše zmiňované analýzy IDC dále vyplývá, že zájem českých firem se i loni
zaměřoval pouze do úzkého okruhu modulů. Největší poptávka směřovala tradičně k
účetní evidenci, řízení zásob a CRM. Menší, ale přesto výraznou skupinu
představují datové sklady a další analytické nástroje. Co se týče vertikálních
sektorů, předpokládají experti IDC nejrychlejší růst tam, kde byly zatím velké
aplikace používány jen omezeně tedy především v dopravě a obchodě. Z tradičních
sektorů nabízí nejvíce příležitostí výrobní průmysl.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.