Trh s PC servery ve 3. Q 1998 výrazně ožil

Zdravý růst byl podle společnosti IDC zaznamenán na trhu PC serverů. Celosvětový trh vzrostl ve 3. čtvrtletí roku 199...


Zdravý růst byl podle společnosti IDC zaznamenán na trhu PC serverů.
Celosvětový trh vzrostl ve 3. čtvrtletí roku 1998 ve srovnání se stejným
obdobím předchozího roku o 22 %, srovnáme-li výsledky s 2. čtvrtletím, jde o
14% růst. Celkový počet dodaných PC serverů činil v tomto období 551 tisíc kusů.
Oživení trhu s PC servery se týká všech sledovaných geografických oblastí, i
když porovnání růstu v horizontu roku a čtvrtletí se v jednotlivých oblastech
značně liší. Převedeme-li si údaje o růstu do počtu dodaných serverů, potom
jednoznačně vedou Spojené státy s 203 000 dodanými kusy, následuje západní
Evropa se 168 500 kusy. Vzájemně podobná čísla charakterizují dodávky v
jihovýchodní Asii (60 000 kusů) a v Japonsku (56 000 kusů). Vedoucími prodejci
na trhu v USA jsou společnosti Dell, Gateway a Micron, které nyní drží 25,9 %
trhu, před rokem to bylo 17 %. Společnost Compaq si i v 3. Q 1998 udržuje
vedoucí místo na celosvětovém trhu PC serverů, v čemž jí napomohlo i převzetí
Digitalu, díky kterému se jim povedlo rozšířit svoji zákaznickou základnu. Z
celosvětového hlediska je koncentrace podílů na trhu s PC servery velmi vysoká,
vždyť 70 % trhu drží 4 hlavní prodejci Compaq, Hewlett-Packard, IBM a Dell.
8 3006 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.