Trh se softwarem: Velcí hráči spolehlivě rostou

Dnes se podrobněji podíváme na výsledky firem produkujících proprietární software. Přehledu vévodí tradiční ri...


Dnes se podrobněji podíváme na výsledky firem produkujících proprietární
software.

Přehledu vévodí tradiční rivalové, společnosti SAP a Oracle, pochopitelně
nechybí ani Microsoft. Z menších hráčů uvádíme společnosti Adobe a Novell.
Berme to jako první pohled do světa softwaru, příště se zamyslíme nad tím, jak
se vyplácejí aktivity těžící z open source produktů.

Oracle
Společnost Oracle oznámila 15. 12. 2005 své výsledky za 2. čtvrtletí svého
fiskálního roku 2006, které skončilo 30. 11. 2005. Obrat za čtvrtletí činil 3,3
miliardy dolarů, z toho přímo za software společnost získala 2,6 miliardy
dolarů, což odpovídá 80 % z celkových tržeb. Čistý zisk dosáhl 798 milionů
dolarů a 15 centů na akcii. V roce 2004 to bylo 2,8 miliardy, respektive 815
milionů dolarů a 16 centů na akcii. Takže zatímco tržby vzrostly meziročně o 19
%, zisk klesl o 2 %. To vše v souladu s GAAP. Larry Ellison, CEO Oraclu, při
této příležitosti s potěšením konstatoval, že uživatelé systémů PeopleSoft jsou
spokojeni s novou úrovní služeb a začínají uzavírat kontrakty na podporu s
vyššími sazbami, než jaké účtoval PeopleSoft jako samostatná firma. Společnost
má nyní více než 300 tisíc kontraktů v roční hodnotě 7,3 miliardy dolarů.

SAP
Společnost SAP v roce 2005 nejen slušným způsobem zdvihla své příjmy, ale
především intenzivně zapracovala na změně svého image. Propagace SAPu, tradičně
vnímaného v podobě systému jen pro velké firmy jako aplikace vhodné i pro menší
a střední firmy evidentně nesla své ovoce. Podívejme se tedy na čísla budeme
uvádět vždy údaj za 4. čtvrtletí a za celý rok 2005. Společnost v tomto období
dosáhla obratu ve výši 2,75, respektive 8,51 miliardy eur, což odpovídá čistému
zisku 619 milionů, respektive 1,5 miliardy eur. Zisk na akcii potom činil 2,
respektive 4,83 eura. O tom, že se rok vyvíjel stále lépe, svědčí právě
postupný růst zisku na akcii za jednotlivá čtvrtletí růst z 0,82 v 1.
čtvrtletí, přes 0,93 a 1,08 až na 2,00 eura ve 4. kvartálu. Henning Kagerman,
CEO SAPu, byl potěšen 15% meziročním růstem obratu ve 4. čtvrtletí. Pro
srovnání uvedeme ještě čísla za rok 2004: obrat za celý rok činil 7,51 miliardy
eur, čistý zisk 1,31 miliardy a zisk na akcii 4,20 eura. Údaje v dolarech jsou
uvedeny v tabulce, kurz pro přepočítání (z 31. 1. 2005) byl 1,209 dolaru za
euro. Pokud jde o lokální výsledky, tak společnost SAP v ČR hlásí
dvanáctiprocentní nárůst tržeb oproti roku 2004.

Microsoft
K 31. 12. 2005 skončilo Microsoftu 2. čtvrtletí fiskálního roku 2006. S obratem
11,84 mld. dolarů bylo označeno za rekordní v historii firmy, šlo o 9%
meziroční růst. Čistý zisk dosáhl 3,65 miliardy dolarů (+5 %) a zisk na akcii
34 centů. Růst táhly především dobré výsledky v oblasti Server and Tools (+14
%) a všeobecně zdravý růst prodeje PC podpořil prodej systémů Windows. Jen
obrat za SQL Server vzrostl meziročně o 20 %, jak pravil Kevin Turner, COO
Microsoftu. Prodeji pomohlo též uvedení produktů Xbox 360 na trh a podnikových
aplikací Visual Studio 2005 a MS Dynamics CRM 3.0 na trh. Pro srovnání, o rok
předtím (za čtvrtletí končící 31. 12. 2004) činil obrat 10,8 miliardy dolarů,
čistý zisk dosáhl 3,5 miliardy a zisk na akcii 32 centů. Za celý fiskální rok
2005 (končil k 30. 6. 2005) získala společnost tržby ve výši 39,8 miliardy,
čistý zisk 12,3 miliardy dolarů a zisk na akcii ve výši 1,12 dolaru.

Adobe
Společnost Adobe úspěšně ukončila svůj fiskální rok 2005 k 2. 12. 2005. Ve 4.
čtvrtletí dosáhla obrat 510,4 milionu dolarů, čistý zisk 156,3 milionu dolarů a
zisk na akcii 31 centů. Meziročně šlo o růst ve všech kategoriích například
zisk na akcii činil rok předtím 23 centů, čistý zisk 113,5 a obrat 429,5
milionu dolarů. Za celý fiskální rok končící 2. prosince 2005 měla společnost
Adobe tržby ve výši 1,966 miliardy dolarů, čistý zisk 602,8 milionu a zisk na
akcii 1,19 dolaru. Růst je znát i v celkových výsledcích, kdy v roce 2004 činil
zisk na akcii 91 centů a obrat 1,667 miliardy dolarů. Výsledky za rok 2005
nadchly Bruce R. Chizena, CEO společnosti. Nejenže firma rostla meziročně o 18
%, ale 4. kvartál byl již třetím rokem rekordní. Zároveň konstatoval, že
dokončená akvizice společnosti Macromedia posiluje postavení firmy na trhu.

Novell
Poslední finanční výsledky společnost ohlásila k 31. 10. 2005, kdy ukončila 4.
čtvrtletí svého finančního roku 2005. Přestože v rámci kvartálu obrat meziročně
vzrostl z 301 milionů v roce 2004 na 320 milionů dolarů v roce 2005, skončilo
čtvrtletí ztrátou 5 milionů dolarů, i když loni firma dosáhla ve stejném období
zisku 13,3 milionu dolarů. Ztráta na akcii činila jeden jediný cent. Výsledky
za celý rok 2005 jsou nicméně v černých číslech. Celkový obrat činil 1,2
miliardy dolarů, čistý zisk 377 milionů a zisk na akcii 86 centů. Meziročně šlo
o výrazné zlepšení dosažených výsledků, jelikož zisk za rok 2004 byl pouze 57
milionů dolarů a 8 centů na akcii. Ve výhledu na 1. čtvrtletí roku 2006 je však
vedení firmy opatrné a předpokládá obrat ve výši 260-270 milionů dolarů s tím,
že zisk na akcii by mohl dosáhnout na 2 až 3 centy nad nulu. Negativní vliv na
dosahovaný obrat by měla mít především již dříve ohlášená restrukturalizace
společnosti, která přináší zásadní změnu dosavadního kurzu.

Trendy
Pokud se jedná o trendy na trhu, tak podle studie společnosti Gartner byl v
roce 2005 největší zájem o aplikace typu front-office a podnikových dohledových
systémů (Enterprise Management System). V oblasti navazujících služeb k
nejatraktivnějším patřily především konzultace a školení. Jinak podle téže
studie jde stále více než polovina prostředků určených na informační
technologie v segmentu malých a středně velkých firem (SMB) do hardwarové
infrastruktury. Vývoj trhu směřuje ke komplexním dodávkám, takže se dá u
softwarových firem čekat růst podílu tržeb za jimi poskytované služby i v
atraktivním sektoru SMB.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.