Tři pomocníci ve žlutém dresu

O těchto produktech firmy Symantec se dá říci, že to jsou programy pro "normální lidi". První pomocník (či spíše h...


O těchto produktech firmy Symantec se dá říci, že to jsou programy pro
"normální lidi". První pomocník (či spíše hned několik pomocníků najednou) jsou
Norton Utilities ve verzi 3 (dále jen NU) s několika novinkami jako Norton
Integrator, WinDoctor a SpeedStart. Další, jenž se zabývá úklidem aplikací a
diskového prostoru vůbec nese název Norton Uninstall Deluxe (NUD) a poslední (i
podle jména) záchranář se stará o padající a nekorektně se chovající aplikace
Norton CrashGuard Deluxe (NCG). Norton
utility verze 3
Testována byla sice anglická verze, ale během testů byly na trh uvedeny Utility
i v češtině. Jejich nároky na hardware nejsou na dnešní dobu nijak přemrštěné:
procesor 486, 8 MB paměti a okolo 45 MB diskového prostoru a jednotku CD-ROM
pro instalaci. Jako předcházející verze jsou určeny pro OS Windows 95 pracují
ale i na Windows 98 US, kde se chovaly korektně až na několik malých detailů
(viz dále v textu). Ve žluté krabici dostanete útlý manuál, kupon na 6měsíční
bezplatnou službu LiveUpdate Pro, 2 diskety se záchrannými utilitami a
základními systémovými soubory a instalační CD-ROM, na kterém jsou kromě NU
ještě "trial" verze Norton Uninstall Deluxe a Norton Antivirus.
Instalace je rychlá (přirozeně závislá na vašem stroji) a zeptá se vás na
několik detailů, jako kam chcete NU instalovat, chcete-li po restartu Windows
spustit Norton System Doctora a použít Norton Protection. Při instalaci na jiný
disk nežli "C" (respektive na systémový disk) se na tomto disku v adresáři
Program Files objeví podadresář Symantec, který obsahuje soubory (tzv.
sdílené), které používají i jiné programy od firmy Symantec. Tento způsob
instalace provádějí i jiné programy, např. MS Office. Podle mě je to malá
nectnost těchto programů, protože pokud chci aplikace instalovat na jiný disk
než systémový, tak mi stejně část prostoru na disku se systémem zaberou.
Po úspěšném ukončení instalace se na ploše objeví ikona Norton Integratoru.
Toto je nová součást NU oproti verzi 2. Jedná se o vkusně řešené okno, v němž
jsou do 4 kategorií umístěny jednotlivé nástroje a odkud se dají velice
jednoduše spouštět.
Jak jsem uvedl již výše, protože se jedná o anglickou verzi, tak jsem nejdříve
vyzkoušel Norton Disk Doctora, protože předchozí anglická verze NU měla
problémy s češtinou a Norton Disk Doctor opravoval názvy souborů a adresářů s
českými znaky (zejména "ř" a "ž" mu nejvíce vadilo) na velice nesrozumitelné
"novotvary". Test proběhl v pořádku Norton Disk Doctor nechal češtinu na
pokoji. Ale má radost netrvala dlouho, jen do doby, než jsem použil utilitku
Unerase Wizard. A ta si znovu (a nejenom s češtinou) nehezky pohrála. Kromě
vytvoření zajímavého názvu souboru (v mém konkrétním případě to byl zástupce na
otevření dokumentu office) se tento soubor nedal nijak smazat standardními
prostředky Windows, pomohlo opravení Norton Disk Doctorem, kdy vznikl další
"novotvar", nebo smazání nějakým DOSovým manažerem. Tato chyba se projevila jak
ve Windows 95, tak i 98 a nepomohl ani update NU.
Při popisu této chybičky jsem se dostal k dalším dvěma utilitkám Unerase Wizard
a Norton Disk Doctor, které snad kromě úvodního loga nedoznaly oproti
předchůdcům žádné změny. Podobně dopadly i další části Norton Image, Norton
System Doctor (pouze přibyly nové senzory pro Norton CrashGuard a LiveUpdate
apod.), Norton File Compare, Norton Registry Editor, Registry Tracer, Space
Wizard, System Information (zde je pouze malá změna u systémového benchmarku,
kde jako nejlepší systém k porovnání přibyl stroj s Pentiem II na 300 MHz).
Následující utilita, která na první pohled vypadá docela stejně jako její
předchůdkyně, je Norton Speed Disk. Podle mého názoru to byl nejlepší a
nejrychlejší defragmentátor disků, které znám, a to už od dob DOSu. Ale protože
se nikdy nesmí usnout na vavřínech, jak praví jedno české přísloví, tak i
autoři se snažili o další vylepšení, která mají ještě více zvýšit výkon a
snížit rychlost fragmentace disků (a možná, že nejen proto: Microsoft něco
podobného implementoval do svého defragmentátoru ve Windows 98). Speed Disk čte
a zapisuje více sektorů najednou a jinými způsoby. Třídí soubory podle toho,
zda jsou systémové, jak často jsou používány či modifikovány a podle těchto
kritérií je umístí na disk. Systémové soubory na začátek, aby se rychleji
načítaly, často modifikované soubory zase na konec souvislého úseku dat, aby
nezpůsobovaly zbytečnou fragmentaci disku. Toto přeuspořádání disku samozřejmě
přinese trošku zpomalení defragmentace, ale to se projeví pouze při prvním
spuštění při každém dalším je naopak defragmentace rychlejší. Ještě malou
poznámku k použití ve Windows 98. Při defragmentaci ohlásily Windows nedostatek
systémových zdrojů a paměti a doporučily ukončení nějaké aplikace, přestože
žádná jiná nebyla spuštěná. Vše ale proběhlo bez problémů, byť tato hláška byla
potvrzena.
Majitelé vlastnící mechaniku Zip nebo JAZ mohou využít utilitku Norton Zip
Rescue, která umožní spuštění poškozené verze Windows v normálním režimu z této
mechaniky a tím i velice jednoduchou opravu systémových souborů za pomoci
ostatních nástrojů z NU.
Mezi další hlavní novinku patří Norton WinDoctor (viz obr. 1). To je velice
užitečná utilitka, která se snaží v systému najít všechny nesrovnalosti v
registrech, inicializačních souborech a špatných zástupcích. Sama také hned
nabízí jejich opravu a to buď automatickou, nebo krok po kroku s vlastním
vybíráním toho, co chcete opravit a co ne. Při prvním spuštění na Windows,
která byla již asi 3 měsíce nainstalována, tak našel asi 600 chyb, většinou ve
špatných odkazech v registru. To se týkalo i nově nainstalovaného systému, kde
(opět v registru) našel 4 chyby!!!
Novou utilitkou je také Norton Optimization Wizard, který se snaží zvýšit výkon
vašich Windows pomocí 3 nástrojů. Při jeho spuštění se vás zeptá, chcete-li
otestovat rychlost svých pevných disků. Podle toho vám doporučí, kam umístit
odkládací soubor Windows. Tuto možnost jsem vyzkoušel a nedoporučuji ji,
protože odkládací soubor umístil na můj nejpomalejší disk.
Zbývající 2 nástroje naopak pracovaly k plné spokojenosti. Norton SpeedStart
umožňuje zrychlení načítaní aplikací při jejich spuštění (opravdu to
funguje!!!) a dále nabídne optimalizaci registru, která má urychlit spouštění
Windows a jejich aplikací. Nově je též integrován Norton CrashGuard. Jedná se o
jednodušší verzi samostatně nabízeného programu. Novinkou je technologie
LiveUpdate, která vám zajistí update produktů po Internetu. LiveUpdate můžete
bezplatně používat po dobu 6 měsíců poté si jej musíte předplatit.
Myslím si, že se jedná o velice vyváženou sadu nástrojů na správu, údržbu a
urychlení Windows 95 a dokonce i jejich následovníka Windows 98.
Kromě malých chyb popsaných výše se jedná o velice propracované nástroje, které
mohu všem (zejména v české verzi) jen doporučit.
Norton
Uninstall Deluxe
V současné době, kdy disky dosahují kapacit okolo 9 GB a více a cenově jsou na
úrovni disku 2 GB před několika lety, by se mohlo zdát zbytečné odinstalovávat
nepotřebné programy. Jednak ale neexistuje kapacita pevného disku, která by
nešla zaplnit, a jednak různé zapomenuté části programů mohou v systému dělat
pěknou "neplechu".
Program po snadné a rychlé instalaci zabere na disku 10 MB, pro svůj běh
potřebuje Windows 95, NT a vyzkoušel jsem jej i na Windows 98 (opět finální
anglické verzi). Všechny utilitky z tohoto balíku se spouštějí z
"centrály" (viz obr. 2) podobné Norton Integratoru z NU, kde jsou rozděleny do
3 kategorií.
První kategorie nazvaná Program Cleanup obsahuje utilitky pro odstraňování
nainstalovaných aplikací. K odstraňování programů slouží Remove. Program, který
chcete odinstalovat, můžete vybrat ze systémové nabídky Start, přímo z plochy,
má-li tam svého zástupce, nebo ukázáním na adresář, kde je nainstalován.
Utilitka sama prozkoumá adresáře, inicializační soubory a registr Windows a
potom nabídne seznam všeho, co chce smazat. Můžete si vybrat, kterou součást
odstraníte a kterou ponecháte. Pro vaši ještě větší bezpečnost nabízí vytvoření
zálohy všeho, co jste smazali.
Máte-li již plný disk a přidáte-li si další, tak určitě využijete další
utilitku Move. Ta vám umožní vybraný program přesunout na jiný disk včetně
všech záznamů v inicializačních souborech a registru. Velice podobně funguje i
Copy. Tato utilitka provádí stejnou práci jako předchozí a dokonce i s
vylepšením vytvoří samorozbalovací soubor, pomocí kterého můžete zvolený
program dokonce přesunout na jiný počítač s tím, že po rozbalení se upraví
všechny potřebné záznamy v inicializačních souborech a registru.
Poslední dvě pomůcky slouží k "odklizení" delší dobu nepoužívaných aplikací.
První se nazývá Store a zabalí program, který nechcete delší dobu používat, ale
nechcete jej ani odinstalovat. Restore pak slouží k rozbalování "skladovaných"
programů a slouží také jako "zpětný" krok i pro utility Remove a Move.
Druhou kategorii nazvanou Disk Cleanup použijete na odstranění samostatných
souborů. Nejpoužívanější utilitkou z této sady bude AutoClean. Ten sám maže
soubory z disku podle určitých kritérií (např. dočasné soubory, archivy,
soubory s nulovou délkou, helpy, prázdné adresáře apod.). Těchto parametrů je
mnoho a určitý typ lze zakázat. Je jen velká škoda, že nelze přidat další typ
souborů a jejich příponu.
File Clean je další utilitkou z této kategorie a má podobnou funkci jako
předchozí, ale s tím rozdílem, že před smazáním souborů nabídne jejich seznam i
se stupněm nebezpečnosti při jejich smazání. Stupeň nebezpečnosti je barevně
rozlišen a navíc nám umožní prohlédnout si propojení na další soubory a poté se
rozhodnout, které soubory smažeme.
Duplicate Clean je další utilitkou, která odstraňuje stejné soubory. Úroveň
"shodnosti" souborů lze nastavit ve 3 stupních. Mimo již předdefinované
kategorie souborů lze určit i vlastní. Seznam na odstranění souborů je opět
barevně rozlišen.
Registry Clean je poslední utilitkou z této kategorie a umí odstranit záznamy v
registru po smazaných čí nesprávně odinstalovaných programech.
Třetí souhrnnou kategorií, mající za úkol dohlížet na váš systém, je System
Watch. První je Monitor Installation, který hlídá a zaznamenává změny způsobené
instalačními programy. Změny nehlídá automaticky, ale pouze po jejím předchozím
spuštění. System Monitor se již spouští sám a provádí tedy hlídání automaticky.
Obě utilitky zaznamenávají všechny změny v systému, které zaregistrují.
Velice užitečný je Install Guard, který hlídá a zaznamenává souhrnný stav před
a po instalaci nějakého programu, což je velice vhodné při zkoušení sharewaru.
Je jen škoda, že se to provádí pouze pro poslední instalovaný program.
Poslední utilitkou z této kategorie a celého balíku je Disk Info. Jedná se
pouze o informační utilitku, která vám podá přehled o velikosti adresáře,
včetně souborů a podadresářů v něm obsažených.
Tato sada pomůcek se stará o to, aby váš systém byl co nejméně zatížen nějakými
"přebytky či zbytky" programů a zabíral co nejméně místa na disku. Je velice
vyvážená a až na několik drobných chybiček (popsaných výše a zapomenutí
několika větví v registru, což ovšem opravil Registry Clean) se všechny
utilitky chovali korektně a velice uživatelsky přívětivě.
Norton CrashGuard Deluxe
Tento třetí pomocník z dílny Symantecu se stará o "neposlušné" aplikace. Na
začátek malé vysvětlení pojmů: "crash" je termín pro stav aplikace, která
provedla nepovolenou operaci, někdy se tomu u nás trochu neprávně říká pád
programu nebo, že program spadl a "freeze" je stav, kdy program nereaguje na
podněty z klávesnice, myši či jiné, ale zůstává stále aktivní.
Po instalaci zabere na disku okolo 30 MB místa a přidá na plochu ikonu ve tvaru
štítu s velkým písmenem "N" a její menší "sestřičku" vedle hodin. Ta
představuje rezidentního hlídače (viz obr. 3), který sleduje všechny procesy a
snaží se řešit vzniklé problémy. Samozřejmě, že není všemocný. Na tuto
"nedokonalost" upozorňuje i manuál, který lze označit za velice dobře
provedený: je sice stručný, ale přehledný. Toto přiznání, že program neřeší
všechny problémy, které mohou nastat, je nutno označit jako velké plus v
současné době, kdy se výrobci snaží své produkty různě vychválit, je to
neobvyklé. Při výskytu chyby se objeví okno s popisem aplikace, která ji
způsobila a pro odborníky i s výpisem registrů. A to nejdůležitější je malý
"semafórek" v levé části tohoto okna, který signalizuje závažnost chyby. Svíti-
li zelená, je velká šance na záchranu rozpracovaných dat. Naopak při červené se
doporučuje aplikace uzavřít i za cenu ztráty dat, aby nedošlo k narušení celého
systému. Ale i v případě zelené se po uložení dat doporučuje program spustit
znovu.
Další ochranou tentokráte pro "zamrzlé" programy je přidání tlačítka do okna po
stisku kláves Ctrl+Alt+Del, které umožní "rozmražení" nereagující aplikace. Při
větších problémech s Windows je možné použít tří startovacích disket, které vám
program také umožní vytvořit po vzoru Norton Rescue. Kromě těchto možností umí
také projít systém a informovat o fragmentaci a optimalizaci disků a také
zajišťuje antivirovou ochranu. Na CD--ROMu je umístěno několik videoklipů,
které popisují používaní počítače včetně periferií. Pro někoho to může být až
triviální, pro jiného to jsou velmi cenné informace. Bohužel, vše se odehrává v
angličtině. Při připojení na Internet můžete také využít automatický LiveUpdate.
8 1808 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.