Tři v jednom pro spisovnou slovenštinu

Slex 99 je stručný název pro poměrně obsáhlé dílo na jednom CD-ROMu se přehledně prezentují hned 3 jazykové publik...


Slex 99 je stručný název pro poměrně obsáhlé dílo na jednom CD-ROMu se
přehledně prezentují hned 3 jazykové publikace: Krátký slovník slovenského
jazyka, Synonymický slovník slovenštiny a Pravidla slovenského pravopisu.
Elektronický lexikon slovenského jazyka, jak autoři své dílo v podtitulku
nazvali, je příjemnou a užitečnou pomůckou, která najde široké uplatnění nejen
v zemi svého vzniku. Přestože většina z nás ještě správně rozluští význam slov
ťava nebo korytnačka, při práci s překladem odborných textů, ve slovenské
korespondenci či samozřejmě při studiu slovenského jazyka se bez podobné
pomůcky neobejdeme. Zmíněné publikace, obsažené na CD-ROMu, samozřejmě
dostaneme v jejich tištěné podobě; nicméně kdo jednou okusil pohodlí, jaké
nabízejí "počítačové" slovníky, se k papírovým jen opravdu nerad vrací.
Krátký slovník slovenského jazyka není navzdory svému názvu nijak stručná
publikace obsahuje kodifikované podoby slov tvořících slovní zásobu moderní
slovenštiny. Jde o výkladový slovník, který zároveň poskytuje informace o
gramatických vlastnostech slov. Slovník tvoří zhruba 35 000 definic a 62 500
hesel (slov).
Zlepšit přesnost, výstižnost a výrazovou správnost vyjadřování zase umožní
Synonymický slovník slovenštiny, vybavený 41 300 heslovými statěmi a 43 200
hesly. Se správným pravopisem zase vydatně pomohou Pravidla slovenského
pravopisu. Obsahují pravidla slovenského pravopisu a pravopisný a gramatický
slovník, který tvoří 69 000 definic pravopisné podoby slov, doplněných celkem 4
500 názvy slovenských obcí.
K využívání tohoto díla věru nepotřebujete být zasvěcenými počítačovými fandy.
Instalace je jednoduchá, ovládání intuitivní. Nároky na hardware nevybočují z
dnešní normy PC kompatibilní s IBM, procesor od 486 (doporučené je Pentium),
operační systém DOS nebo MS Windows (od verze 3.1 po NT), 16 MB operační paměti
a 1 MB volného místa na pevném disku.
Klady této počítačové publikace jednoznačně převládají: více než dostatečná
zásoba slov a hesel, ke kterým se díky hypertextovým vazbám a fulltextovému
vyhledávání snadno a rychle dostanete. K jednotlivým heslům je možné si psát
poznámky. Práci ovšem poněkud znepříjemňuje fakt, že pro zadání nového hesla je
třeba označit do bloku heslo předcházející; u většiny jazykových slovníků tato
funkce funguje automaticky.
Druhá výhrada není technického rázu týká se společenské korektnosti
vysvětlování některých slov. Předpokládáme-li, že výkladové a synonymické
slovníky slouží mimo jiné k růstu kultivovanosti vyjadřování, překvapí, s jakou
necitlivostí jsou vysvětlovány některé pojmy. Žid je synonymum k lakomství, na
prvním místě pod heslem Rus najdete definici žlutohnědého hmyzu. Obojí
rozebráno s důkladností, této publikaci vlastní.

9 1398 / darn

SHRNUTÍSlex99
Soubor kodifikačních slovníků
slovenského jazyka
lPlus: tři slovníky na jednom CD nabízejí všestranně použitelný elektronický
lexikon slovenského jazyka
Minus: nedotažené ovládání
Forma, Bratislava
Tel:./fax: 07/54 77 33 31
forma@ba-cvt.sanet.sk www.forma.sk
Cena (vč. DPH): 800 Sk
(890 Kč u DTP Studia Praha)
Platforma: MS-DOS, Windows 3.1 95, 98, NT

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.