Třicet minut v kavárně zdarma

Není mnoho těch, kteří by považovali návštěvu úřadu práce za příjemný zážitek. Určité ulehčení nesnadné


Není mnoho těch, kteří by považovali návštěvu úřadu práce za příjemný zážitek.
Určité ulehčení nesnadné životní situace, kterou s sebou nese nezaměstnanost,
přináší pilotní projekt vypracovaný ve spolupráci Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR a společnosti LMC Jobs.
Na adrese http://urad.prace.cz, která je napojena na portál www.prace.cz,
získají uchazeči možnost propojení komerčních nabídek práce a aktuálních
informací z úřadů práce (volná pracovní místa, kontakty na jednotlivé
pracovníky úřadu...). Ministerstvo zatím nabízí tento projekt v okresech České
Budějovice, Kladno, Olomouc, Český Krumlov a Mělník. Pilotní provoz bude
probíhat do konce dubna a na základě jeho vyhodnocení bude upřesněna další
strategie ministerstva pro využívání internetové komunikace ke snížení
nezaměstnanosti. Součástí projektu je podpora začínajících uživatelů Internetu,
kterým bude poskytnut informační materiál s návodem, jak hledat práci na
Internetu. Ve 3 regionech (České Budějovice, Kladno a Olomouc) budou mít
zájemci možnost po dobu 30 minut ve vybraných internetových kavárnách navštívit
zdarma internetovou stránku úřadu práce. Při představení projektu zazněly z řad
novinářů dvě připomínky: tou první je třicetiminutový limit, který je pro
naprostého začátečníka absolutně nedostačující pro pochopení byť jen základů
práce s Internetem. Druhá poznámka se týkala spolupráce s internetovými
kavárnami v tomto případě by bylo zřejmě užitečné využít velmi husté sítě
veřejných knihoven, které jsou na rozdíl od kaváren nekomerčními subjekty a
jejich personál se bude daleko spíše moci věnovat začínajícím uživatelům
Internetu.
1 0403 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.