Triky se zprávami SMS

Pro uživatele mobilních telefonů jsou SMS zprávy starou známou věcí. Někteří uživatelé za ně utratí více, než ...


Pro uživatele mobilních telefonů jsou SMS zprávy starou známou věcí. Někteří
uživatelé za ně utratí více, než za běžné hovory. Jejich hlavní výhodou je, že
umožňují poměrně levnou a diskrétní komunikaci.
SMS zprávy jsou v České republice implementovány jen v GSM sítích EuroTelu i
RadioMobilu. Nejpodstatnějším rozdílem mezi textovou zprávou a běžným hovorem
je, že textové zprávy jsou přenášeny pro signalizačním kanálu. Tento kanál
využívá každá buňka pro přenášení různých "servisních" informací. Přenos po
signalizačním kanálu je pro operátora mnohem výhodnější než přenos po běžných
hovorových kanálech. V centrech měst jsou mobilní sítě značně vytíženy a pro
vytvoření nových hovorových kanálů by bylo potřeba postavit nové základnové
stanice a upravit stávající. Oproti tomu signalizační kanály disponují
relativně dostatečnou kapacitou.
SMS zprávy navíc nejsou přenášeny mezi telefony přímo. Po odeslání je každá
zpráva uložena do tzv. "SMS centra", které zajistí její doručení jinému
účastníkovi. Tento způsob doručování SMS zpráv zajišťuje, že zpráva bude
doručena, i když je cílový telefon vypnutý nebo je mimo dosah signálu. V síti
Paegas má SMS centrum číslo +420 603 052 000 a v síti EuroTel +420 602 909 909.
Doručení SMS zpráv
Často se setkávám s otázkou, jak rychle je SMS zpráva doručena. Když je vše v
pořádku, stane se tak zpravidla do jedné minuty (mimo špičku často do deseti
sekund). Občas (naštěstí ne často) se však stává, že SMS centrum není zrovna ve
formě a doručení pak trvá i celý den.
Pro každou odeslanou zprávu je možné nastavit dobu její platnosti. Pokud se SMS
centru nepodaří zprávu doručit v dané lhůtě, bude z něj vymazána. Maximální
doba životnosti je u obou našich sítí jeden týden.
Jednou z velkých výhod SMS zpráv je možnost vyžádat si potvrzení o doručení. V
obou našich sítích je tato doplňková služba zdarma. Uvedenou funkci je možné
zapnout přímo v menu telefonu. Jelikož ale každý telefon signalizuje žádost o
doručení potvrzení jiným způsobem, ne vždy se setkáte s úspěchem. Z tohoto
důvodu zavedli operátoři ještě alternativní způsob pro potvrzení o doručení,
který funguje u všech telefonů. V síti EuroTel se to provádí vypsání znaků
"YYYY" na začátek SMS zprávy (jejíž doručení chcete potvrdit), v případě sítě
Paegas je to "*STAV#".
Funkce potvrzení o doručení lze použít též k jednomu "špinavému" triku. Každý z
nás občas potřebuje telefonicky odchytit osobu, která ráda telefon vypíná a
nechává zapnutý pouze záznamník. Takové osobě je možné odeslat SMS zprávu s
žádostí o potvrzení o doručení. Když vám přijde zpět toto potvrzení, je jasné,
že osoba je právě na příjmu a že je vhodný okamžik pro vytočení čísla.
9 3255 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.