Trocha alchymie: Správa webové infrastruktury

Dokud má váš web jednoduchou strukturu, jeho uživatelé se počítají na stovky a výsledky vaší společnosti na jeho f...


Dokud má váš web jednoduchou strukturu, jeho uživatelé se počítají na stovky a
výsledky vaší společnosti na jeho funkčnosti nijak zvlášť nezáleží, můžete ho
asi klidně spravovat jen s využitím vlastní intuice. Jakmile však některá z
těchto podmínek neplatí, je na čase se poohlédnout po vhodných softwarových
nástrojích.
Například Kevin Book, šéf IT společnosti Motley Fool, si velmi dobře vzpomíná
na poslední dny, kdy ještě nepoužíval k monitoringu provozu na firemním webu
odpovídající nástroje: "Jednoho dne našemu on-line obchodu došlo místo na
disku. Nebyli jsme tak schopni uchovávat došlé objednávky." V té době web
společnosti měsíčně navštěvovaly na 2 miliony zákazníků. Book je stejně jako
řada dalších IT manažerů hodnocen podle toho, zda webová infrastruktura bez
problémů funguje, a tak začal využívat skupinu produktů usnadňující její
správu. Některé, jako například Tivoli Enterprise Console od Tivoli Systems
(IBM), nabízejí varování před problémy a soupis událostí, ke kterým v celém
systému došlo. Jiné, jako třeba Patrol 2000 od BMC Software, monitorují
podrobně všechny základní prvky infrastruktury, například servery, aplikace a
databáze. Další nástroje, včetně SiteScope od Freshwater Software nebo služby
od Keynote Systems poskytované prostřednictvím webu, se zaměřují na testování
stahování stránek a další webové transakce a porovnávají je s dostupnými
výsledky dříve provedených benchmarků. "Naše systémy teď běží lépe, rychleji a
spolehlivěji, přičemž je obsluhuje stále stejné množství lidí," říká Book a
dodává: "Je těžké zvolit jen jeden jediný produkt pro kontrolu celého systému
lepší je najít nějakou vhodnou kombinaci." Některé nástroje, jako třeba Tivoli
a Patrol, sdílejí data, ale skutečně unifikovaný pohled na výsledky všech
nástrojů zatím podle Booka bohužel k dispozici není. Jeb Bolding, senior
analytik EMA (Enterprise Management Associates), s tím souhlasí: "Všichni
tvrdí, že už tuhle věc zvládli, ale skutečnost je zcela jiná."
Bookův přístup, kdy se dohledový systém skládá z různých částí, je v této
oblasti obvyklý. Základem přitom bývá nějaký hlavní systém pro správu sítě,
jako třeba Tivoli, HP OpenView (Hewlett--Packard) nebo Unicenter TNG (Computer
Associates International), který správcům umožňuje dohlížet na všechen jejich
hardware i aplikace. Webový subsystém zde představuje pouze část
infrastruktury. Někteří IT manažeři používají také software pro správu šířky
pásma a pro tzv. traffic-shaping (např. od společnosti Resonate) nebo
inteligentní síťový hardware, který dokáže zabránit vzniku úzkých hrdel
přidělováním jednotlivých zdrojů podle aktuální potřeby. Bookova společnost
například používá Big-IP Controller load balancer od společnosti F5 Networks,
který dokáže využívat vstup ze SiteScope k vyvažování zátěže mezi webovými
servery.
Řešení, která jsou ušita na míru pro webové aplikace vhodně doplňují větší
systémy, které pojímají síť jako celek. Některé z nich jsou schopny vzájemně
sdílet svá data.

Směr e-business
Utility, které se orientují přímo na webovou infrastrukturu, se v posledních
letech stále více zaměřují na sledování sítě z hlediska aplikací. Prodejci
automatických testovacích nástrojů určených pro vývojáře softwaru, jako např.
Mercury Interactive nebo Segue Software, se snaží směřovat své produkty tak,
aby pokud možno vydělali co nejvíce na uspokojování potřeb firem, které chtějí
provozovat svá vlastní e-businessová řešení. Monitoring aplikací dosahuje stále
lepší rozlišovací schopnosti. Společnost Dirig Software například relativně
nedávno ohlásila svůj nový produkt Fenway, který označuje za první software pro
správu aplikačních serverů, jenž pohlíží na aplikace přímo na úrovni jejich
komponent. Fenway dokáže odhalit chyby v objektech napsaných v Javě i v
některých nástrojích od Microsoftu. I další výrobci tohoto typu nástrojů
ohlásili své produkty zaměřené na sledování infrastruktury pro e-business.
Např. společnost Altaworks pozicuje na trhu zcela stejně svůj produkt Panorama.

Adaptace
Další možností, jak posunout systémový přístup ke správě webů na vyšší úroveň,
je podle zástupců EMA použití adaptivního řízení, techniky, která již delší
dobu nachází uplatnění u digitálních fotoaparátů, ale třeba také u autopilotů v
letadlech nebo při řízení elektráren. Kalifornská společnost Peakstone nabízí
produkt eAssurance, který v reálném čase měří aktivitu webu, porovnává ji s
aktuálním modelem kvality služeb a automaticky přenastavuje webové vyrovnávací
paměti, systémy rozdělující zátěž, servery a databáze tak, aby se dosahovalo
optimálního výkonu.
Zdá se, že u nových nástrojů začíná převládat snaha o tvorbu detailních popisů
každého z potenciálně nejužších míst systému a jeho následná analýza, vedoucí k
nalezení takového chování, aby se optimalizoval výkon IT infrastruktury. Mnohé
systémy kupříkladu provádějí analýzu příčin problémů ta se snaží najít
statistické souvislosti mezi určitými událostmi a dalšími aktuálními hodnotami
v systému, aby pokud možno co nejpřesněji odhalila, co bylo důvodem daného
chování. Podle Boldinga ale úspěch této metody hodně záleží na bázi znalostí,
která je k dispozici. Ta je silně závislá na vlastnostech každého jednotlivého
produktu.

Testy aplikací
Ve společnosti Thomson & Thomson, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti
autorských práv a obchodních značek, se v současnosti převážně zaměřují na
testování webových aplikací. Jedna z divizí této společnosti, vydavatelství
sídlící v Torontu, nabízí zákazníkům produkt Trademarkscan, který umožňuje
prohledat 16 databází amerických patentů a ochranných známek. T&T vytvořila
webové grafické uživatelské rozhraní nazvané Saegis, které komunikuje s
back--endovým produktem Dialog, a v rámci racionalizace systému zredukovala
počet front-endových serverů z pěti na dva. "Několikrát jsme změnili
architekturu celého systému tak, abychom ho udělali co nejefektivnějším," říká
Brian Chase, kvalitativní manažer T&T. Chase a jeho malý tým používají Silk
Test a Silk Performer od Segue k testům nových buildů Saegisu a k monitorování
jejich výkonu po nasazení. Silk Test porovnává hodnoty dosahované při stahování
každé HTML stránky s těmi, které má uloženy ve své databázi. Dobře tak slouží
pro testování GUI (grafického uživatelského rozhraní). Alternativou k tomuto
řešení by podle Chaseho bylo napsání 500-600 krátkých testovacích skriptů.
Silk Performer se připojuje k živému webu a to každých 10 minut. Je
naprogramován tak, aby prováděl stejné operace hledání a stahování dat jako
simulovaný metauživatel. "Používáme ho, abychom zjistili hloubku zanoření
jednotlivých vláken (threadů) programu a zpoždění při prohledávání dat
systému," vysvětluje Chase. "Jestliže transakce neproběhne v určitém časovém
intervalu, víme, že je tam nějaké neplánované zpoždění. Software hledá i chybně
alokovanou paměť a zatoulaná programová vlákna, čímž usnadňuje lepší vyladění
aplikace.

E-commerce podruhé
Ve společnosti Acuson dospěli k potřebě nástrojů pro správu webu v okamžiku,
kdy se rozhodli do svých dosud pouze "dokumentových" webových stránek
zaintegrovat prvky e-commerce. "Pro nás je důležitá škálovatelnost," říká Rob
Shearin, CIO a viceprezident této společnosti. Acuson využívá software
SiteScope od společnosti Freshwater ke sledování základní funkčnosti webových
serverů (nová verze 6.0 navíc zvládá monitoring 10 aplikací včetně Apache,
ColdFusion nebo Windows Media Serveru) a software pro analýzu provozu od
společnosti WebTrends k analýze chování návštěvníků. Shearinovi lidé ovšem
stále potřebují i standardní nástroje pro správu sítě, které jim poskytují
přehled o její hardwarové úrovni. "Používáme SMTP (Simple Network Management
Protocol), abychom si mohli být jisti, že jednotlivé síťové prvky jsou v
provozu a plně funkční," říká Shearin. Acuson využívá software HP OpenView,
který nabízí možnost vyvolání řady alarmů, a v testovacím provozu i eAssurance
od Peakstone.
První zkušenosti s tímto produktem podle Shearina ukázaly, že nabízí užitečné
reporty o aktivitě uživatelů i včasná varování před případným vyčerpáním
dostupné kapacity některého ze zdrojů. Z hlediska investic zase dokáže poradit,
jak nakoupit infrastrukturu, aby nebyla zbytečně předimenzovaná. Shearinův
personál také oceňuje, že jim eAssurance ukazuje jeden centralizovaný,
srozumitelný pohled na celou infrastrukturu. Přesto v průběhu testování
narazili na několik vlastností, které podle jejich názoru potřebovaly ještě
zdokonalit a na tom výrobce pracuje.
Otázkou samozřejmě je, zda není lepší celý proces správy sítě outsourcovat.
Mnozí uživatelé jsou ale velmi kritičtí, pokud jde o nástroje a služby
poskytované firmami z oblasti MSP (managed service providers). Často je
nazývají naprosto neadekvátními a vyjadřují rozčarování nad vyjednáváním o
smlouvách SLA (service level agreement, dohoda o úrovni poskytovaných služeb) a
odpovědnosti provozovatele. "Nakonec se ukáže, že vůbec nejsou schopni hrát
svou roli," říká Shearin. "Služby MSP neposkytují dobrou protihodnotu k
vynaloženým nákladům," dodává Book. Správa infrastruktury tak zůstává nadále v
jejich rukách.
Softwarové nástroje pro správu sítě a webů

Fenway Dirig Software www.dirig.com
HP OpenView Hewlett-Packard www.hp.com
Site Angel BMC Software www.bmc.com
eAssurance Peakstone www.peakstone.com
Silk Performer Segue Software www.segue.com
SiteScope Freshwater Software www.freshwatersoftware.com
Tivoli Enterprise Tivoli Systems (IBM) www.tivoli.com
Unicenter TNG Computer Associates www.ca.com

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.