Trošku sofistikovanější hledání

V minulých Tipech a tricích jste se mohli dočíst o základních možnostech pro zadávání dotazů v internetových vyhle...


V minulých Tipech a tricích jste se mohli dočíst o základních možnostech pro
zadávání dotazů v internetových vyhledávačích. Na tento článek by měl navázat
dnešní text, který se pokusí dovést vaše hledací schopnosti téměř k dokonalosti.
Od minula již znáte všechny potřebné logické operátory jako je AND, OR, NOT a
určitě si také pamatujete příklad vyhledávající knihy Karla Maye. Právě ten
bude sloužit i v další části, ve které se budou výsledky ještě více
konkretizovat. Dále se dozvíte něco málo o wildcards a meta words. No a pak by
již pro vás nemělo být problémem na Internetu nalézt téměř cokoliv. Samozřejmě
jen v tom případě, že daný dokument existuje.
Fráze
Představte si například, že potřebujete vyhledat slova přesně v tom sledu, jak
je sdělíte vyhledávači. Abyste tohoto docílili, je třeba uzavřít slova do
uvozovek. Za pomoci frází můžete pak ještě více zúžit minulý příklad. Zadáním
např.: book AND (May NEAR "Old Firehand") upřesníte konkrétní osobu "Old
Firehand" a operátorem NEAR zajistíte vazbu na spisovatele Maye. Takto
upraveným dotazem získáte ještě užší výsledek oproti předešlému příkladu a
dostanete pouhé 4 odkazy (u serveru AltaVista).
Hvězdička a otazník (wildcards)
Tyto operátory naopak dotaz zobecňují, jedná se tedy o operátory rozšíření.
Používají se tam, kde chcete definovat pouze část slova a zbytek doplníte
znakem "*" či "?". Hvězdička nahrazuje více znaků, zatímco otazník pouze jeden.
Tyto operátory nahrazují i prázdný znak. Je vidět, že mají veliký význam
zejména v česky psaných dokumentech, kdy jednotlivá slova stejného významu
mohou mít různý tvar a liší se třeba jen koncovkou. Toho lze také využít např.
při hledání na zahraničních serverech, kde specifické české znaky můžete
zaměnit za otazník.
Meta words
Jedná se o schopnost určit, jakého typu je informace, kterou potřebujete od
serveru vyhledat. Pokud byste hledali obrázek či informaci obsaženou v odkazech
nebo byste chtěli prohledat jen určitou část databáze vyhledávače (třeba jen
určitou doménu), museli byste poměrně složitě kombinovat dotazy a ani tak byste
se asi nikdy nepřiblížili výsledkům, které dosáhnete pomocí meta words. Tady
jsou nejpoužívanější z nich:
host: určí, která adresa se bude prohledávat. Např.: host:www.nissan.cz AND
Almera zjistí veškeré dokumenty z adresy www.nissan.cz, ve kterých je obsaženo
slovo Almera.
image: vyberou se dokumenty obsahující daný obrázek. Zadáte-li: image:Mars AND
planet, server vyhledá obrázky planety Mars.
link: prohledávají se všechny stránky obsahující odkaz na uvedenou adresu.
Například výraz link:www.seznam.cz vyhledá všechny stránky obsahující "link"
(odkaz) na server www.seznam.cz.
anchor: vyhledává uvedené klíčové slovo v odkazech dokumentů. Po zadání:
anchor:Prague server vrátí dokumety, které mají v odkazech uvedené slovo
"Prague".
domain: použijete ve výrazech, ve kterých potřebujete určit, jaký prostor
Internetu se bude prohledávat. Například: domain:cz AND Nissan vyhledá všechny
dokumenty obsahující slovo Nissan a umístěné v doméně nejvyšší úrovně cz (Česká
republika). V tomto příkladu jsou znevýhodněny servery obsahující informace v
českém jazyce, nicméně umístěné v jiné doméně (např. com), ty totiž server
prohledávat nebude.
url: prohledává se URL (celá cesta) dokumentu.
title: klíčové slovo se bude hledat v titulku stránek.
applet: Vyhledávají se applety podle zadaného jména.
No a to je vše, na konec jen jedno malé upozornění je definováno, že mezi meta
slovem a klíčovým slovem nesmí být žádná mezera.
0 0291 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.