Tržiště s méně dodavateli

Počet provozovatelů elektronického tržiště byl snížen ze sedmi na tři. Děje se tak prý v souladu s platnými pravid...


Počet provozovatelů elektronického tržiště byl snížen ze sedmi na tři. Děje se
tak prý v souladu s platnými pravidly pro provoz elektronických tržišť pro
nákup technologií ICT ve státní správě.
Ministerstvo informatiky se rozhodlo snížit počet provozovatelů elektronického
tržiště. Cílem je hospodárnější provoz elektronických tržišť, neboť koncentrace
poptávky na menší počet tržišť vede ke zvýšení objemu zde obchodovaného zboží a
následně také ke snižování provize, která se promítá v cenách pro odběratele.
Úřady státní správy jsou povinny elektronické tržiště využívat při nákupech
informačních a komunikačních technologií do dvou milionů korun, na které se
nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek.
Menší počet elektronických tržišť lze rovněž ze strany ministerstva snáze
kontrolovat a jednodušším způsobem metodicky vést (tedy sjednocovat pravidla
jejich fungování). Nižší počet elektronických tržišť odpovídá i praxi v
ostatních zemích Evropské unie, které elektronická tržiště k nákupu ve veřejné
správě používají.
Výpověď tedy dostaly čtyři provozovatelé elektronických tržišť s nejmenším
obratem Ridea, ABClink, LiveTrade a Český trh.
Obrat elektronického tržiště přitom trvale roste. Za prvních pět měsíců roku
2003 celkově činil 140 milionů korun (včetně DPH), za stejné období letošního
roku pak 462 milionů Kč. Celkový obrat elektronického tržiště do konce května
2004 představuje 1,7 miliardy Kč.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.