Tucet skenerů pro kancelář i domácnost

Skenery není třeba uživatelům výpočetní techniky nijak rozsáhle představovat. Jedná se o zařízení, která jsou ur...


Skenery není třeba uživatelům výpočetní techniky nijak rozsáhle představovat.
Jedná se o zařízení, která jsou určena pro zaznamenání a převod papírových či
transparentních obrazů do digitální podoby. Digitalizované snímky je pak možné
dále využívat v různých programech a aplikacích, rozesílat faxem, elektronickou
poštou apod. Na trhu je v současné době skutečně velmi rozsáhlá nabídka
skenerů. Liší se svým výkonem, zaměřením na koncového uživatele i pořizovací
cenou. Samozřejmě se odlišují také svou konstrukcí. Dříve užívané ruční skenery
dnes již v obchodech prakticky nenajdete. Většina uživatelů se nesetká ani se
speciálními velmi přesnými bubnovými skenery. Nejvíce modelů lze nalézt v
kategorii deskových skenerů, které jsou současně nejznámější. Pro toto číslo
Computerworldu jsme připravili test dvanácti deskových skenerů, jejichž
pořizovací cena nepřesahuje 20 000 Kč včetně DPH. Zahrnují jak známější značky,
tak nové, právě uváděné výrobky.

Aby skener lahodil vašemu oku
Václav Maletínský
Kladete si otázku, proč jsou mezi téměř stejně výkonnými skenery takové cenové
rozdíly? Odpověď je v podstatě ukryta na následujících stránkách. Samostatná
výkonnost totiž o celkových kvalitách produktu jen napovídá. Dále je třeba
doplnit možnosti rozšíření. U levných skenerů se uživatel jen zřídka setká s
možností zpracovat transparentní fólie nebo diapozitivy, stejně tak je
vyloučeno připojení automatického podavače. Pro zákazníka, který hledá skener
pro svou domácnost, se jedná o podružnou záležitost. Avšak při práci v
kanceláři jsou tyto doplňky velmi oceňovány. Jen uživatel, který někdy musel
skenovat 50 stránek dokumentu, při nichž znovu a znovu vkládal nové stránky na
sklo skeneru, pochopí výhody již zmiňovaného automatického podavače. Dražší
produkty tedy přinášejí určitou "přidanou hodnotu" a za tu je třeba zaplatit
více peněz.
Jak nakupovat skener
Zkušení hypermarketoví harcovníci tuto pasáž mohou klidně přeskočit. Kapitolka
je určena spíše obyčejným smrtelníkům, kteří odepřeli manželce návštěvu
kadeřníka a dětem tepláky do školy jen proto, aby si pořídili nového pomocníka
do domácnosti. Takže čím se při nákupu řídit?
Rozhraní
V první řadě je třeba si uvědomit, že rozdílné možnosti připojení skeneru
přinášejí uživateli určitá úskalí. V podstatě všichni uživatelé počítačů PC 486
s pamětí 16 MB, kteří mají k dispozici cca 50 MB volného místa na disku pro
instalaci programů a cca 100 MB pro uložení dat, se mohou rozhodnout pro skener
s paralelním komunikačním rozhraním. Majitelé novějších počítačů navíc mohou
bez jakéhokoliv rizika sáhnout po modelu USB.
Jejich počítače budou zřejmě vybaveny jak fungující USB zásuvkou, tak operačním
systémem, který USB podporuje (Windows 95 OSR 2.1 nebo vyšší). Třetí skupina
výrobků tedy modely SCSI, vyžaduje speciální zákazníky.
Nejde ani tak o to, že by uživatel nedokázal otevřít krabici počítače, do
volného slotu PCI nainstalovat kartu a následně zavést potřebné ovladače. Jedná
se spíše o skutečnost, že nové počítače jsou v záruce. A pokud uživatel při
instalaci odstraní plombu a provede v podstatě nepovolený zásah do hardwaru,
může o záruku přijít. Řešení i zde samozřejmě existuje nechat si instalovat PCI
kartu pro SCSI řadič od autorizovaného technika, resp. prodejce.
Jen málo technických pracovníků dokáže tuto činnost provést zcela zdarma a při
nákupu je tedy třeba počítat i s těmito vedlejšími výdaji. Závěrem mohu uvést,
že paralelní rozhraní je při přenosu dat nejpomalejší a pro časté použití je
tedy vhodný skener USB nebo SCSI.
Rozlišení
Pro domácí použití v podstatě stačí všechny skenery s rozlišením 300 x 600 dpi.
Jen velmi zřídka totiž uživatel využije vyšší rozlišení, pokud se nejedná o
vášnivého filatelistu, který se rozhodl elektronicky archivovat svou rozsáhlou
sbírku. Většina skenerů na trhu dnes již bez větších problémů zvládá rozlišení
600 x 1 200 dpi a nákup by tedy mohl být zcela bez problémů. Pro kancelářské
využití osobně doporučuji rozlišení vyšší. Pravděpodobnost skenování různých
certifikátů, u nichž na detailech záleží, je zde přece jen o něco vyšší.
Ovládací prvky a programové vybavení
Ovládání skeneru pomocí programového vybavení není nijak složité a naučit se
jej může v podstatě každý. Samostatné ovládací prvky na skeneru však usnadňují
práci, neboť automaticky vyvolávají předvolené aplikace a provádějí činnosti, k
nimž se jinak musí uživatel "proklikat" myší.
Pokud již před nákupem víte, že budete skener používat často ke stejným
činnostem, nebo si chcete výrazně usnadnit práci, pak se poohlédněte po
modelech Epson, Hewlett-Packard či Mustek Be@r-Paw.
Ostatní uživatele lze rozdělit na další dvě skupiny. Znalci cizích jazyků si
mohou koupit kterékoliv zařízení, neboť anglický jazyk v programech a
dokumentaci jim nebude činit žádné potíže. Zákazníci s menší jazykovou
vyzrálostí se mohou orientovat v nabídce skenerů Umax, Hewlett-Packard či
Epson, u nichž jsou buď dokumentace, nebo i programové vybavení přeloženy do
mateřského jazyka.
Samostatnou kapitolou je doplňkové programové vybavení.
Zatímco grafické programy nutně češtinu podporovat nemusejí, OCR, tedy software
pro rozpoznávání textu, by diakritiku měl rozpoznávat v každém případě. Pokud
tomu tak není, může uživatel využít nabídky mnoha prodejců na výhodnější nákup
správného OCR programu společně se skenerem zpravidla za výhodnější cenu.
Jak instalovat skener
bez zbytečných chyb
Skener nepatří mezi výrobky, k jejichž instalaci by bylo třeba přečíst stohy
tištěného materiálu. Lze říci, že se jedná o výrobek uživatelsky přívětivý.
Přesto při instalaci může dojít k chybám, kterých je třeba se vyvarovat. Před
instalací doporučuji přečíst dokumentaci, která by měla skener doprovázet.
Posílíte tím vlastní sebevědomí, protože v žádné příručce nechybí věta, že
zakoupený výrobek je nejlepší ze všech.
Ovšem najdete zde také správný postup instalace včetně kroků zavedení
jednotlivých programů. Za zmínku zde stojí zejména instalace OCR programu, při
které by měly být všechny ostatní programy vypnuty. Jen tak dojde ke správnému
provázání s textovými a tabulkovými editory.
Při instalaci SCSI zařízení je třeba věnovat pozornost správnému nastavení
pořadí produktu a navíc sledovat, zda je třeba skener terminovat, nebo zda je
vybaven autoterminací. Produkty s připojením SCSI nebo paralelním rozhraním
zásadně připojujte jen k vypnutému počítači. V opačném případě nemusí skener
fungovat správně (není detekován při startu počítače) a riskujete poškození
celého PC. U modelů USB lze připojovat i odpojovat skener i při chodu počítače.

0 1447 / orn
jak jsme testovali
Jednotlivé skenery nesou označení Artec 1236 USB, Epson Perfection 1200U a HP
ScanJet 5300C. Další značky jsou zastoupeny větším počtem modelů patří sem tři
skenery Guillemot MaxiScan, čtveřice výrobků Mustek 1200 a poslední dva skenery
do tuctu doplňuje značka Umax Astra.
Všechny skenery byly testovány při připojení k počítači AutoCont Office Pro
5000 v konfiguraci Pentium II 350, 128 MB RAM, 16 MB AGP grafická karta ASUS
V3400 TNT a pevným diskem 4 GB, UDMA 33, s nainstalovaným operačním systémem
Windows 98. Paralelní port byl nastaven na hodnotu ECP/EPP, aby tak bylo možné
využít rychlejšího přenosu dat. Pokud bylo zařízení vybaveno SCSI rozhraním a
kartou, byla karta do počítače instalována a časy měřeny právě v tomto zapojení.
Během testu jsme měřili časy, které jednotlivé skenery potřebovaly ke
zpracování kontrolních snímků. Ty zahrnovaly text na stránce A4, snímaný
černobíle v rozlišení 400 dpi, které je doporučené pro následné rozpoznávání
písma programy OCR. Dále byly snímány obálky časopisu formátu A4 při rozlišení
300 dpi barevně a v šedé škále. Následovalo sejmutí barevné fotografie 9 x 13
cm v rozlišení 72, 300, 600 a 1 200 dpi.
U všech režimů jsme sledovali čas potřebný pro zpracování snímku a jeho
zobrazení na obrazovce počítače. Veškeré práce byly prováděny v programu
Imaging, který je standardní součástí systému Windows.
Kvalita zpracování detailů byla vyhodnocena po skenování kalibračního terče
společnosti Hewlett-Packard s horizontálními a vertikálními linkami v rozsahu
od 75 do 600 lpi. Test byl prováděn při nastavení 256 stupňů šedi.
Zachování barevných odstínů bylo vyhodnoceno po sejmutí kalibračního terče
Kodak IT8 a následným zpracováním programem Color Synergy 4.1. Tento program
porovnává získaný dokument s referenčními hodnotami, dodávanými společně s
kalibračním terčem, a měří barevné odchylky delta E v nastavení Lab barevného
profilu. Lze tak získat celkem přesné údaje o rozsahu zpracování barev včetně
spodního a horního prahu citlivosti zařízení. U fotografií skenerů jsou
výsledné terče. Menší počet žlutých značek svědčí o vyšší barevné přesnosti.


Artec 1236 USB
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
3 148 Kč
Abacus
Computer
České
Budějovice
Tel.:
038/721 03 73
www.abacus.cz


Skener zaujme nejen zpracováním z průhledného plastu, ale také tím, že je
napájen přímo přes rozhraní USB. Uživatel při práci může počítat s průměrnou
přesností, rychlostí i barevnou shodou. Mezi testovanými produkty byl skener
Artec 1236 USB nejlevnější.


Epson Perfection 1200U

Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
10 492 Kč
EPRINT
Praha 6 Tel.: 02/201 80 610-5
www.eprint.czSkener je nabízen s programy Presto! Page Manager, Adobe Photo DeLuxe 2, Adobe
PageMill 3.0, Instant Photo Print, Epson Personal Copy a OCR aplikace Xerox
TextBridge Classic Epson Perfection 1200U patří do skupiny zařízení pro
kanceláře. Jediným ovládacím tlačítkem se vyvolá rozhraní TWAIN s nabídkou
aplikací, kam má být snímek přesunut. Při testu jsme se přesvědčili, že se
jedná o rychlé a velmi přesné zařízení s vyšší pořizovací cenou.
Guillemot MaxiScan A4 Parallel
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH): 3 447 Kč
SODECOM Praha 6
Tel.: 02/36 48 72 www.sodecom.cz


Značka Guillemot není mezi skenery dosud příliš známá, neznamená to však, že
byste její výrobky měli přejít mlčením. Ač skener patří mezi velmi levné
produkty, při testu překvapil výborným barevným podáním a rychlostí práce.
Drobné výhrady lze mít ke zpracování detailů.
Guillemot MaxiScan A4 USB
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH): 3 469 Kč
SODECOM Praha 6
Tel.:
02/36 48 72 www.sodecom.czAč by se od předchozího modelu měl lišit pouze jiným rozhraním, testovaný
výrobek byl mírně horší ve zpracování barevných odstínů. Jeho vyšší rychlost
práce pramení z výhod rozhraní USB. Prokázal také vyšší přesnost. Cenově se
opět jedná o velmi výhodnou nabídku.


Guillemot MaxiScan A4 DeLuxe SCSI
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
4 285 Kč
SODECOM Praha 6
Tel.: 02/36 48 72 www.sodecom.czV dodávce s výrobkem je i samotatná SCSI karta pro PCI slot počítače, takže
uživatel je plně vybaven pro instalaci skeneru. Přestože pořizovací cena tohoto
výrobku jen lehce přesahuje 4 000 Kč, jedná se o velmi kvalitní zařízení.
Nadprůměrná rychlost práce a přesnost je totiž doplněna i výborným zachováním
barev. Mezi levnými skenery je tento produkt skutečně výbornou volbou.

HP ScanJet 5300C
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
12 143 Kč
Hewlett-Packard
Praha 4
Tel.:
02/613 07 111 www.hp.czJedná se o jediný skener v testu, který můžete připojit jak k paralelnímu
portu, tak i k USB. Skener automaticky rozpoznává, zda je snímán text, tabulky
či grafika a podle zvolené aplikace pracuje v předvoleném rozlišení, které lze
uživatelsky měnit. Obsluha zařízení je velmi snadná, neboť jsou k dispozici
přímé tlačítkové volby pro skenování, kopírování a odesílání e-mailem či faxem.
HP 5300C je ideální nástroj pro kancelářskou práci, neboť díky vysoké rychlosti
práce v rozlišení do 600 dpi uživatele výrazně nezdržuje. Barevné odchylky však
byly větší, než jsme před testem předpokládali.
Mustek 1200 CP
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
3 423 Kč
Actebis
Computer
Praha 5 Tel.:
02/330 91 111 www.actebis-sro.cz


Skener při testu nijak neoslnil, přesnost a zachování barevných odstínů jsou
spíše podprůměrné a ze všech skenerů je tento výrobek nejpomalejší. Jediným
kladem tak může být velmi nízká pořizovací cena produktu.Mustek 1200 CU
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
4 673 Kč
Actebis
Computer Praha 5 Tel.:
02/330 91 111 www.actebis-sro.czZa zmínku stojí přehledně zpracované rozhraní TWAIN s jednotlivými záložkami
pro volby rozlišení, změny jasu a kontrastu, otočení obrazu či zapnutí filtrů
pro přesnější snímání tiskovin. Bohužel přesnost ani zpracování barev opět
nejsou nijak oslnivé, rychlost práce je dobrá. Výrobek rozměrově i vahou patří
k nejmenším a nejlehčím produktům na trhu.

Mustek Be@rPaw
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH):
5 606 Kč
Actebis
Computer Praha 5 Tel.:
02/330 91 111 www.actebis-sro.cz


Novinka na trhu s označením Be@rPaw překvapí na první pohled velmi líbivým
zpracováním. Skener je na horní desce vybaven pěticí ovládacích tlačítek ve
tvaru medvědí packy (odtud jeho název). Těmito prvky lze přímo zahájit snímání,
faxování, kopírování nebo odeslání předlohy elektronickou poštou. Cenově
dostupný skener poskytuje průměrnou přesnost, rychlost práce i zpracování barev.
Mustek ScanExpress A3 EP
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH): 8 491 Kč
Actebis Computer Praha 5 Tel.:
02/330 91 111
www.actebis-sro.cz

Tento výrobek jako jediný v testu (a jeden z mála na trhu) nabízí snímání
formátu A3. Komunikaci s počítačem zajišťuje překvapivě paralelní kabel. Skener
pro formát A3 totiž přenáší mnohem objemnější data než jeho "maloformátoví"
souputníci sejmutá strana A3 v 600 dpi na disku zabere 828 MB! Přenést takový
objem dat přes paralelní port trvá notnou chvíli... Na žádném jiném z
testovaných skenerů si však celou stranu Computerworldu najednou nesejmete.
Skener je při práci pomalý, nabízí jen průměrnou přesnost a jen dobré
zpracování barev.
Umax Astra 2400 S
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH): 17 068 Kč
ConQuest
Praha 9 Tel.:
02/671 93 100, www.conquest.cz


Umax Astra 2400 S je zařízení pro poloprofesionální využití, díky Bit
Enhancement Technology lze počítat i s 42bitovým zpracováním. Ke skeneru je
přibalena i SCSI karta pro slot PCI. Mezi ostatními produkty vyniká tento
výrobek maximální pracovní plochou 216 x 356 mm. Mezi testovanými skenery se
jedná o nejdražší produkt, avšak ceně odpovídají jak možnosti připojení
rozšiřujících prvků, tak i výkon. Uživateli výrobek přináší vysokou přesnost,
rychlost a věrné barvy.
Umax Astra 4000 U
Záruka:
12 měsíců
Cena (vč. DPH): 17 068 Kč
ConQuest Praha 9 Tel.:
02/671 93 100 www.conquest.cz


Největší pracovní plocha a nejvyšší cena v testu to platí i pro tento skener.
Programové vybavení zahrnuje rozhraní VistaScan a software, PageManager,
PhotoAlbum LE, Recognita Standard CZ a Adobe Photoshop LE. Volitelně lze
doplnit i Adobe Photoshop CZ a také snímací programe SilverFast. Umax Astra
4000 U není výrazně rychlý, avšak v testu prokázal nejvyšší přesnost a nejlepší
zachování barev.

Slovníček
CCD skenerySkenery s polovodičovým prvkem CCD Couple Charged Device, CCD prvky
jsou obvykle uspořádány do řádků, které mají stovky až tisíce prvků, pro každou
z barev RGB je zpravidla k dispozici jeden řádek.
CIS skenerySkenery, které používají tzv. Contact Image Senzor. Nejjednodušší a
zatím nejméně kvalitní způsob snímání obrazu.
Color ImageBarevné zpracování předlohy, při němž jsou zachovány barvy
originálního dokumentu.
(barev. obraz)Ze všech režimů skenování je nejnáročnější jak na přenos dat ze
skeneru do počítače, tak na objem pro uložení.
Gray ScaleRežim skenování, při němž je předloha zpracována monochromaticky.
Výsledný obraz
(st. šed. barvy)obsahuje černou a bílou barvu a zpravidla 256 stupňů šedé.
Line ArtOznačuje snímání dokumentů v černobílém režimu. Využívá se pro předlohy
s textem,
(čer. obraz)jednoduchými linkami atd. Při rozpoznávání textu OCR programy je
doporučeno právě nastavení Line Art a rozlišení 300 (lépe 400) dpi.
PMT skenerySkenery s fotonásobičem, které jsou nejdražší a nejkvalitnější.
Zpravidla se jedná o bubnové skenery, u nichž je předloha upevněna na rychle
rotujícím válci.
ResolutioTento údaj označuje schopnost skeneru zpracovat detaily. Větší
rozlišení by mělo
(rozlišení)odpovídat vyšší kvalitě zpracování. Sejmutí obrazu ve vyšším
rozlišení je náročnější na prostor k uložení než skenování v nižším rozlišení.
Většina skenerů je vybavena ovládáním pro krokové nebo skokové nastavení
rozlišení snímaného obrazu. Pro publikování na webových stránkách se používá
zpravidla rozlišení 72 až 75 dpi. Ukládání materiálů pro následné vytištění
vyžaduje rozlišení od 300 do 600 dpi. Vyšší rozlišení lze zpravidla využít jen
při zvětšování originálu.
SkenováníČinnost, při které je odrazová nebo transparentní předloha snímána a
převáděna do elektronické podoby. Po převedení lze výsledný obraz editovat
odpovídajícím programovým vybavením a dále zpracovávat (tisknout, odeslat
poštou, faxem, umístit na webové stránky, uložit na disk nebo jiné médium atd.).
TWAINRozhraní pro komunikaci skeneru s předvolenou aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.