Tuzemská realita 2001

Jestliže by někdo chtěl získat přehled o současném stavu i připravovaných novinkách v oblasti elektronické veřejn


Jestliže by někdo chtěl získat přehled o současném stavu i připravovaných
novinkách v oblasti elektronické veřejné správy v tuzemsku, nenajde lepší
příležitost než na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se
stane již tradičním vyvrcholením Března měsíce Internetu. Její čtvrtý ročník se
uskuteční 26. a 27. března v Hradci Králové a v bohatém programu poskytne
aktuální informace o všech nejdůležitějších projektech i prostor pro diskuzi.
Kromě toho nabídne srovnání s vývojem ve světě, zejména v rámci EU. O
evropských iniciativách na podporu informační společnosti bude referovat
dokonce komisař Evropské komise Erkki Liikanen. Z tuzemských témat na sebe
jistě soustředí pozornost otázka uplatnění elektronického podpisu v praxi
veřejné správy, kterému je věnován jeden programový blok včetně panelové
diskuze. Je známo, že po přijetí zákona o elektronickém podpisu, se kterým
přišla Česká republika jako vůbec jedna z prvních zemí na světě, došlo ke
zdržení ve vydání prováděcích předpisů, které by umožnily používat elektronický
podpis v komunikaci občanů s veřejnou správou. Nic však nebrání tomu, aby jej
používaly firmy či občané mezi sebou. Jak zpřístupnit e-podpis
Zde však zřejmě ještě chybí osvěta, k čemu je vlastně elektronický podpis
vhodný, co je k jeho používání zapotřebí. Potvrdila to také ojedinělá
iniciativa Okresního úřadu v Děčíně. Ten v polovině ledna letošního roku
otevřel webové stránky www.e-okres.cz, aby tak podpořil používání Internetu ve
vztazích občanské veřejnosti a orgánů veřejné správy. Mimo jiné vyzval občany,
aby napsali na úřad s e-podpisem. Moc velký ohlas to však nezaznamenalo, za
první dva týdny došly jen čtyři e-maily podepsané elektronicky.
Snad vyvolá větší zájem o vyzkoušení elektronického podpisu soutěž Digitální
fotoaparát za digitální podpis. Vyhlásila ji společnost SkyNet současně se
startem Března měsíce Internetu. Jejím cílem je, aby se veřejnost seznámila s
problematikou elektronického podpisu, pořídila si elektronický certifikát a
začala elektronický podpis používat. Na stránkách www.cz se zájemci dozvědí vše
potřebné a poté jsou odkázáni na certifikační autoritu, kde získají bezplatně
elektronický certifikát. Poté jim už nic nebrání nejen se zapojit do soutěže, v
níž lze vyhrát kromě digitálního fotoaparátu i další ceny, ale také začít se
běžně podepisovat elektronicky. Dny Internetu ve městě
Není náhodou, že právě Děčín je jedním z měst, která pořádají jako součást
letošního BMI Dny Internetu ve městě, v tomto případě v okrese. Na zmíněných
stránkách www.e-okres.cz vytvořil Okresní úřad s cílem podpořit turistický ruch
prezentaci shrnující nabídku ubytování v okrese, pro školy vyhlásil soutěž o
nejlepší webové stránky, ve které je hlavní cenou počítač, a žáci mohou získat
ve stejné soutěži mobilní telefon. Na 2. března připravil pro starosty a
zástupce orgánů veřejné správy konferenci Internet ve veřejné správě okresu
Děčín. Týden, do kterého řadou akcí přispěla také knihovna, uzavírá konference
Škola a Internet. Ve druhém březnovém týdnu pokračují Dny Internetu v Jihlavě.
Zde vloni vznikl projekt Internet pro všední den, díky kterému získalo domů
počítač s připojením k Internetu 155 žáků, studentů a učitelů z Jihlavska.
Dalších 20 počítačů dostaly školy, šest získaly obecní úřady s uvolněným
starostou a 14 neziskové organizace. Dny Internetu v Jihlavě proto mimo jiné
poslouží jako ohlédnutí za prvními zkušenostmi z tohoto projektu. Od 19. března
převezme štafetu Valašské Meziříčí. V tomto městě nedávno při výstavbě
horkovodu položili na 40 km ochranných trubek pro optické kabely metropolitní
sítě, která propojí téměř 300 objektů a umožní vysokorychlostní internetové
připojení. Očekávají zde, že to vytvoří lepší podmínky pro podnikání a
zatraktivní město pro zahraniční investory. Během týdne proběhnou soutěže o
titul Surfař Valmezu a o nejlepší webovou stránku z Valmezu, dny otevřených
dveří, přednášky, semináře. Pro odborníky se uskuteční semináře o Internetu a
rozvoji městských datových sítí, o Internetu v cestovním ruchu či o
perspektivách rozvoje Internetu ve školství. Cyklus se uzavře poslední březnový
týden v Českém Krumlově, který je znám svým unikátním webovým informačním
systémem, díky němuž se mu prokazatelně zvyšuje příliv návštěvníků ze
zahraničí. V tomto týdnu vyvrcholí ve městě veřejná internetová diskuze o
budoucnosti českokrumlovského otáčivého hlediště, uskuteční se seminář o
elektronickém obchodování, speciální akce připravují knihovny a školy. Příklady
čtyř měst zapojených do Března měsíce Internetu ukazují, že vytváření
informační společnosti je záležitostí mnohavrstevnou, která bude mít na různých
místech odlišný průběh. Je však nanejvýš užitečné, když se tato města o získané
zkušenosti podělí s ostatními zájemci.
1 0369 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.