Tuzemská realita 2001

Je zřejmé, že malá Česká republika nemůže významně ovlivnit výsledky světového obchodu. Je však v její moci, ab...


Je zřejmé, že malá Česká republika nemůže významně ovlivnit výsledky světového
obchodu. Je však v její moci, aby nechala ovlivnit Internetem svoji ekonomiku
co nejvíce, záleží jen na tempu změn.
Podle ve vedlejším článku zmíněné studie Ukazetele internetové ekonomiky, která
je založena na podrobném zkoumání zhruba 3 600 amerických firem, předstihlo
loni v USA toto odvětví svými příjmy v odhadované výši 830 miliard dolarů
sektor pojišťovnictví, který je v USA tradičně velmi silný. Energetiku a
telekomunikace nechala internetová ekonomika za sebou již v roce 1998 a
automobilový či letecký průmysl v roce 1999. Oproti roku 1999 byly příjmy
internetové ekonomiky vyšší o 58 % a ve srovnání s rokem 1998, kdy se její
ukazatele začaly sledovat, to představuje zvýšení o 156 %. Přitom jen necelou
desetinu ze sledovaných společností lze považovat za typické dot.com firmy s 95
či více procenty příjmů z Internetu. V průměru tvoří internetové příjmy jednu
čtvrtinu v poměru k neinternetovým příjmům sledovaných společností, avšak
jejich růst je třikrát větší než růst celkových příjmů. Čas pro tahouny
ekonomiky
Z toho pro nás vyplývá, že sice pionýrské internetové firmy sehrávají důležitou
úlohu, (když ukazují cestu, i za cenu prorážení slepých uliček), ale
rozhodující pro pohyb celé ekonomiky bude, jak rychle si dokáží osvojit
internetové technologie a nové obchodní modely ostatní, tj. klasické
společnosti.
Má tedy jistě smysl všímat si údajů o růstu obratu elektronických obchodů a
těšit se například z toho, že 18 obchodů čistě internetových firem, které již
delší dobu sleduje průzkum společnosti Deloitte & Touche, dosáhlo vloni tržeb
ve výši 185,7 milionu korun a meziročního růstu v řádu tří až pěti set procent.
Mnohem zajímavější by však bylo vědět, jak internetová ekonomika ovlivňuje
činnost klasických firem. Zatím se jen útržkovitě dozvíme například fakt, že
pro Škodu Auto se její webové stránky staly počtem objednaných automobilů pátým
nejúspěšnějším prodejcem z celé dealerské sítě, anebo že Compaq Computer prodal
prostřednictvím on-line konfigurátoru již 2 500 serverů. Popřípadě, že Internet
již podstatně ovlivňuje způsob obchodování s nemovitostmi, jak dokazuje odhad
založený na rozsáhlé anketě, podle kterého klienti serveru Reality.cz získali
vloni kupce na nemovitosti v hodnotě nejméně šesti miliard korun. BMI pro
podnikatele
Jak ukázala konference Internet & Business Live, která se uskutečnila 6. března
jako jedna z akcí Března měsíce Internetu, nacházíme se nyní ve fázi, kdy se
vytváří a kultivuje prostředí, které by mělo být příznivé pro vznik a růst
start-upových firem, a současně se již probouzí zájem klasických firem o
využití internetových technologií. Také na konferenci Internet a
konkurenceschopnost podniků, kterou uspořádala 13. března Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, již bylo možné prezentovat konkrétní návody, jak zvýšit s pomocí
Internetu konkurenční schopnost firem v regionu. Podobně prakticky zaměřený
bude rovněž seminář Komunikace a obchodování na Internetu, který připravuje
společnost Logos. Uskuteční se 29. března v Praze a bude se zabývat typickými
problémy firem, které chtějí využít internetové technologie ve svém byznysu.
Poněkud užší rámec má seminář, který pořádá 20. března na pražském ČVUT Mironet
Group. Zaměří se na dopad autorského zákona na tvůrce softwaru a na jeho šíření
po Internetu, dále na nové možnosti Open Source softwaru a nové trendy, které
se budou uplatňovat v osobních počítačích budoucnosti (např. Linux nebo
technologie firmy Intel).
1 0406 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.