Tvorba dávek ve Windows

Krátké programy neboli skripty usnadňují život systémovým administrátorům, shrnují a automatizují často opakované...


Krátké programy neboli skripty usnadňují život systémovým administrátorům,
shrnují a automatizují často opakované činnosti. Windows Script Host je
doplňkem operačního systému, který umožňuje tvorbu právě takových pomocných
programů skriptů.
Autor recenzované publikace probírá všechny aspekty skriptování, od základní
syntaxe až po velmi pokročilou problematiku práce s databázemi a objekty
elektronické pošty.
Úvod knihy krátce připomene dávkové soubory s příponou .bat v operačním systému
MS-DOS, spíše jen pro srovnání jejich nepostačující funkčnosti v porovnání se
silnějším nástrojem Windows Script Host 2.0. Další kapitoly patří výkladu
syntaxe programovacích jazyků VBScript a JScript a práci s interprety
cscript.exe a wscript.exe. Po seznámení s objektovým modelem skriptování už
může čtenář začít využívat funkčnost komponent operačního systému a aplikací
např. skriptování aplikací Excel a Word je zajímavou a zábavnou programátorskou
úlohou. Využívání komponent aplikací Microsoft Office je věnována samostatná
kapitola, která objektový model těchto aplikací probírá do přiměřené hloubky.
Stejně zajímavá je i část o sadě komponent Collaborative Data Objects, které
pracují s elektronickou poštou a složkami na serveru Microsoft Exchange. Skript
tedy může např. automaticky odesílat e-mail, může i třídit a upravovat
doručenou poštu.
Velké množství praktických příkladů dělá knihu zajímavou a mnoho z nich může
čtenář ihned prakticky využít. Pochvalu zasluhuje i překlad, ve kterém pan
Pecinovský na několika místech autorův text upřesňuje a doplňuje. Jedinou
výtkou k této jinak velmi povedené knížce je kvalita či spíše nekvalita
použitého papíru.

(Peter G. Aitken: Windows Script Host 2.0 dávkové soubory pro Windows, Grada
Publishing, Praha, 2001, 324 stran, 295 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.