Tvorba vlastních DVD je dnes prakticky hračkou

Váš šéf trval na tom, aby mohl představit nejnovější produkty vaší společnosti a ze svého projevu nechat pořídit...


Váš šéf trval na tom, aby mohl představit nejnovější produkty vaší společnosti
a ze svého projevu nechat pořídit videozáznam. Nyní touží po tom, aby jeho dech
beroucí proslov mohli vidět a slyšet všichni zákazníci. Naštěstí však padající
ceny přepisovacích DVD mechanik a sofistikované softwarové nástroje nabízejí
moderní a elegantní řešení, jak zvěčnit nejen projevy vedoucích představitelů
firmy včetně decentně zeditovaného obsahu na DVD médiích. Pak už jen stačí
stisknout "Play".
Pravdou je, že tak jednoduché to sice stále ještě není, nicméně jde o řešení
přinejmenším stále dostupnější pro širší vrstvy uživatelů. Přepisovací DVD
mechaniky se dostaly na cenovou hladinu v průměru kolem 10 000 Kč to je
mimochodem právě ta hranice, která svého času umožnila CD-RW mechanikám zcela
změnit svět počítačů. Při troše optimismu lze tedy předpokládat, že by k
podobnému vývoji mohlo dojít i v případě DVD vypalovaček. Co se týká tvorby či
zpracování obsahu, software pro authoring (tvorbu) DVD se také stává stále
dostupnějším, cena některých aplikací/balíků se dostala už na hranici 50 dolarů
(cca 1 500 Kč). A to nemluvě o tom, že poměrně slušný stolní DVD přehrávač lze
dnes koupit za pár tisíc, takže DVD disky vytvořené na PC si můžete prohlížet i
prostřednictvím televize.
Podívejme se tedy, co tvorba vlastních DVD obnáší zde se zaměříme především na
možnosti softwarové editace a authoringu DVD.

Každý chce být ve filmu
Díky popularitě DVD (která má navíc rostoucí tendenci) mají uživatelé k
dispozici velký výběr softwarových nástrojů pro jeho tvorbu a editaci. Není
přitom jednoduché se vyznat v tom, co který produkt umí a jak dobře. V tomto
článku se zaměříme na popis jednotlivých kroků při tvorbě DVD a zmíníme se v
této souvislosti o možnostech některých programů (konkrétně Expression a Studio
8 firmy Pinnacle Systems, Adobe Premiere 6.5, WinDVD Creator Plus firmy
InterVideo, PowerProducer od CyberLink, NeoDVD 4 Plus firmy Mediostream, MyDVD
Media Suite firmy Sonic/Adaptec, Ulead DVD MovieFactory 2 a Roxio Easy CD & DVD
Creator 6), na nichž si budeme ilustrovat, co může uživatel/tvůrce DVD od
takových aplikací očekávat a čemu má věnovat při jejich výběru pozornost.
Tvorbu DVD lze v zásadě realizovat pomocí dvou typů nástrojů: pomocí aplikací
pro editaci videa, s nimiž lze provádět i zápis na DVD, nebo pomocí programů
pro authoring a vypalování DVD, které disponují také omezenými možnostmi
editace. Programy pro editaci videa běžně umožňují ukládat výstup na
videopásku, do komprimovaných souborů optimalizovaných pro prostředí internetu
nebo na zmíněná DVD média. Naproti tomu nástroje pro DVD authoring ukládají
výstupní data pouze na DVD. Programy pro authoring DVD, jako jsou např.
Expression, WinDVD Creator Plus či PowerProducer, nabízejí omezené možnosti
editace videa a uživatelských úprav DVD menu. Jiné produkty, především např.
Studio 8 společnosti Pinnacle, poskytují mnohem větší flexibilitu a
komplexnější nástroje pro úpravy videa i DVD menu.
Za zmínku stojí, že k většině prodávaných přepisovacích DVD mechanik jsou
bundlovány i softwarové nástroje pro DVD authoring, avšak je třeba mít na
paměti, že zpravidla se nejedná o produkty, které disponují všemi možnostmi, o
kterých je řeč v tomto článku. Často se může jednat v některých směrech o
omezené nebo starší verze běžně dostupného softwaru.

Krok 1: Import
Prvním krokem při zpracování videozáznamu je jeho přenesení z kamery do
počítače. Kromě přímého importu umožňuje většina softwarových nástrojů posílat
příkazy typu Play, Fast Forward či Reverse do běžných MiniDV kamkordérů, které
podporují standard OHCI (Open Host Controller Interface). Ten přitom podporují
všechny v současnosti vyráběné digitální kamery, pouze u některých starších
modelů tomu tak být nemusí.
Mnohé z aplikací dokáží automaticky detekovat změny scén, což znamená, že
rozpoznají skoky v časovém kódu nebo změny v obsahu videa a vytvoří pak
samostatné klipy pro každou scénu. Jednotlivé klipy pak můžete využít jako
kapitoly při pozdější tvorbě menu DVD. U většiny programů se detekce scén
provádí při zachycení videa (na disk), avšak např. u WinDVD Creatoru Plus nebo
PowerProduceru je třeba zadat příslušný příkaz programu pro detekování scén
teprve po importu celého videozáznamu na disk, což celý proces prodlužuje.
Adobe Premiere 6.5 ale namísto detekce scén používá dávkové zachycení videa:
Nejdříve při náhledu záznamu na pásce vytvoříte seznam časově označených
segmentů, které hodláte importovat, a poté spustíte samotný záznam program tak
nahraje na disk pouze to, co chcete. Tento princip oceníte zejména tehdy,
jestliže chcete importovat pouze malé části záznamu na pásce, např. jenom
povedené záběry na opakované části projevu.
Např. NeoDVD 4 Plus funkci pro detekci scén postrádá, ale umožňuje alespoň
definovat body pro tvorbu kapitol DVD manuálně. Sada programů MyDVD Media Suite
firmy Sonic/Adaptec sice detekci scén nabízí, avšak pro její použití je třeba
exportovat video do nástroje ArcSoft ShowBiz, což je samostatná utilita v této
sadě to tedy představuje krok navíc při zpracování záznamu.
Ne vždy je ovšem třeba spoléhat na automatickou detekci scén stačí jen při
importu často mačkat/klikat na tlačítko Pause, a výsledkem mohou být stovky
manuálně vytvořených klipů či bodů pro rozdělení do kapitol. Všechny programy
obvykle umožňují i deaktivaci detekce scén, ačkoliv její použití může výrazně
usnadnit práci.
Jestliže je video zachyceno a uloženo na vašem harddisku, můžete importovat a
použít i další videozáznamy z několika různých pásek pro vložení na jediné DVD.
Mnohé z digitálních kamer jsou vybaveny také analogovým vstupním portem pro
propojení se staršími VCR nebo analogovými kamerami a digitalizací analogových
záznamů pro jejich jednoduchý přenos na DVD.

Krok 2: Editace a tvorba
Po importu videa na pevný disk lze započít s jeho úpravami. Pokud
předpokládáte, že ve vašich videozáznamech nebudete chtít provádět rozsáhlejší
úpravy kromě přidání několika položek menu, pravděpodobně vás uspokojí i
omezené editační možnosti některé z aplikací pro authoring DVD. Na druhou
stranu, pokud videozáznam vyžaduje větší editační zásahy a úpravy, zřejmě
oceníte komplexnější produkt, který nabízí výrazně větší paletu editačních
nástrojů (např. Studio 8).
Je třeba počítat s tím, že i když hrubý videozáznam bude vypadat kvalitně a
plynule, přesto budete chtít obvykle alespoň přidávat titulky nebo vystřihnout
nějaký ten omyl. Programy, které jsou orientovány na DVD authoring a nikoliv na
editaci videa, poskytují pouze základní funkce a nástroje pro provádění
takových úprav. Nástroje jako MyDVD Media Suite nebo DVD MovieFactory přitom
nabízejí zřejmě nejsnadněji použitelné nástroje tohoto typu. Naproti tomu
Premiere 6.5 nebo Studio 8 umožňují i úpravy barevných odstínů, zrychlení či
zpomalení videa a nabízejí množství sofistikovaných speciálních efektů.
Rozhraní nástrojů pro editaci, v němž pracujete s ikonami, které reprezentují
videoklipy, přechody či efekty, a ty pomocí myši je vkládáte do širokého pruhu
na obrazovce, může u mnohých programů působit dojmem dětské hry. Naopak editace
využívající časové osy umožňuje, aby mohl uživatel přesně sledovat, jak probíhá
tok videa, a přesvědčil se, zda mu odpovídají doprovodné zvukové či hudební
stopy. Aplikace jako MyDVD Media Suite, WinDVD Creator Plus a Studio 8 nabízejí
oba přístupy mezi nimi je možné přepínat podle potřeby.
Balíky jako např. PowerProducer tento typ editace vůbec neumožňují ačkoliv lze
editovat jednotlivé klipy a provádět změny, kde se mají objevit v menu DVD,
nelze měnit pořadí, ve kterém jsou klipy přehrávány.

Nabídka nástrojů
Je třeba upozornit, že některé z produktů se nevyznačují dobrou integrací
nástrojů pro tvorbu DVD, často proto, že možnosti práce s DVD do nich byly
přidány až dlouho poté, co byly základní aplikace určené původně pro editaci
videa vytvořeny. Výsledkem jsou často kroky navíc, které musíte při zpracování
DVD provést.
Jestliže např. zachytíte videoklip v příslušné sekci MyDVD Media Suite a poté
jej budete chtít editovat pomocí nástroje ShowBiz, musíte v MyDVD zadat "Send
Selected Clip", provést editaci v ShowBizu a poté zadat "Export to MyDVD
Project". Funguje to, ale oba nástroje z uvedené sady mají naprosto odlišný
vzhled a i princip práce, zatímco u jiných aplikací pracujete stále v tomtéž
rozhraní, což usnadňuje celkovou orientaci.
Podobně jako většina ostatních programů umožňují např. Pinnacle Expression a
Roxio Easy CD & DVD Creator 6 vkládat jednoduché efekty stmívání, prolínání
atd. mezi jednotlivé klipy, zatímco PowerProducer nabízí i speciální efekty
jako embossing. Tyto programy ovšem neumožňují ovládat délku přechodů či
stupeň, do nějž efekt mění samotné video každý z těchto efektů lze pouze
zapnout či vypnout.
Většina programů (Easy CD & DVD Creator 6, Studio 8, WinDVD Creator Plus,
NeoDVD 4 Plus a DVD MovieFactory 2) umožňuje přidávat k videu zvukovou stopu v
podobě souborů MP3 nebo WAV. Např. WinDVD Creator Plus obsahuje i užitečný
audiomixer, jímž lze nastavit úrovně hlasitosti různých zdrojů zvuku (to je
užitečné i v případě, že chcete z klipu zvuk zcela odstranit, nebo ztišit
hudební doprovod, aby nerušil dialog). MyDVD Media Suite taktéž nabízí mixážní
funkce, ovšem pouze v rámci komponenty ShowBiz, což opět znamená nutnost
přenosu klipů mezi jednotlivými programy této sady. Kromě aplikací Studio 8 a
Premiere pak ostatní ze zmiňovaných programů možností mixáže zvukových stop
nedisponují, v případě, že se bez ní neobejdete byste tedy museli využít jiné
softwarové nástroje.
Easy CD & DVD Creator 6, Studio 8 a NeoDVD 4 Plus navíc umožňují i záznam
živého mluveného komentáře k videozáznamu prostřednictvím mikrofonu.

Vytvořte si menu
Tvorba menu představuje dosti podstatnou část při authoringu DVD. Většina
aplikací umožňuje vytváření menu založené na šablonách, přitom s mnohými
programy lze šablony také modifikovat změnou obrázku na pozadí (to je
podstatné, pokud např. chcete, aby se v rámci menu zobrazovalo vaše firemní
logo). Dále si lze vybrat styl tlačítek i jejich umístění v menu a definovat
titulky jednotlivých položek. Např. DVD MovieFactory 2 nabízí 60 editovatelných
šablon.
Programy obvykle používají pro nastavení tlačítek jednotlivých kapitol či sekcí
DVD body definované pomocí detekce scén každá sekce tedy má své tlačítko, po
jehož stisknutí se dostanete k dané části/kapitole DVD. Expression, Studio 8 a
NeoDVD umožňují úpravy téměř každého aspektu menu. Ze zde jmenovaných programů
naproti tomu neumožňují editaci layoutu menu WinDVD Creator Plus a Easy CD &
DVD Creator 6. Většina programů umí přidat k menu hudební/zvukový doprovod,
který běží, zatímco uživatel z menu vybírá.
Premiere 6.5 ač je silným nástrojem pro editaci videa sama o sobě DVD
nevytváří, pro účely tvorby menu a vypálení disku je bundlována aplikace DVDit
2.5 LE (firmy Sonic). Ta však nedisponuje příliš širokými možnostmi.
Adobe však nyní nabízí svůj vlastní program EncoreDVD, který by měl nabízet
širší možnosti.
Po vytvoření menu lze použít funkci dálkového ovládání kterou všechny aplikace
nabízejí pro náhled výsledné prezentace, takže můžete zhodnotit, jak bude menu
i videozáznam vypadat. V této fázi lze ještě stále změnit to, s čím nejste
spokojeni (což je důležité zejména při následném vypalování na média typu R).

Krok 3: Zápis
Po zpracování videozáznamu už je třeba jen vypálit výsledek na DVD médium. S
každým ze zmiňovaných programů lze provádět vypalování hotového videa na disk
prakticky bez problémů. Stačí vložit prázdný disk do přepisovací mechaniky a
nechat vše běžet bez jakýchkoliv zásahů. Ponechání zápisu DVD napospas programu
je přitom často nevyhnutelné, neboť některé aplikace stráví dlouhou dobu
kompresí videa do formátu MPEG-2. Rychlost přitom závisí především na kodeku
(kodéru/dekodéru), který program používá. Většina programů (resp. všechny zde
zmiňované) podporuje zápis na mechanikách DVD+RW i DVD-RW, přičemž lze použít
média typu R (pro jediný zápis) i RW (přepisovatelná). Stále dostupnější jsou i
mechaniky s podporou DVD-RW i +RW, což dává uživateli úplnou volnost při volbě
formátu.

Kvalita a kvantita
Prakticky každá aplikace pro tvorbu DVD umožňuje zvolit nastavení kvality videa
před započetím procesu vypalování na DVD médium. S nižší kvalitou se samozřejmě
zvyšuje délka videozáznamu, který se na DVD disk vejde přesný objem však závisí
na nastavení konkrétní aplikace. Defaultně je video obvykle ukládáno v nejvyšší
kvalitě, což by mělo znamenat, že se na jeden běžný DVD disk (4,7 GB) vejde
60minutový záznam z videopásky.
Změnou nastavení kvality dochází ke změně bitrate povolené množství dat při
kompresi videa vyjádřené jednotkami MB/s (čím je hodnota bitrate vyšší, tím
vyšší je také kvalita a nižší délka videa, které lze vypálit na jedno médium).
Při snížení kvality je třeba počítat s možným výskytem artefaktů vznikajících
při kompresi, s problémy s ostrostí atd.
Jakou kvalitu obrazu vyžadovat záleží především na účelu tvorby DVD. Programy
přitom nabízejí často odlišné možnosti nastavení podle požadované kvality nebo
podle délky videa, které lze umístit na disk. Pouze Studio 8 a Premiere 6.5
umožňují přímo zadávat hodnotu bitrate.

Hardwarové požadavky
Co se týče základních hardwarových požadavků na PC, zpravidla jsou podrobně
uváděny u každého softwarového produktu. Některé aplikace si vystačí s Pentiem
II 450, jiné vyžadují alespoň Pentium III 500. Systémy s procesory Pentium 4
nebo Athlon XP (zejména s verzemi taktovanými od 2 GHz výše) však pochopitelně
budou pracovat mnohem rychleji, nemluvě o tom, že mnohé z kodeků či aplikací
jsou dnes už často optimalizovány pro Pentium 4 (včetně Hyper-Threadingu), což
rychlost zpracování dále zvyšuje. Tyto optimalizace často dokáží využít i
procesory Athlon XP. Stejně tak kapacita operační paměti závisí na požadavcích
konkrétní aplikace, obvykle je však pro efektivní práci doporučováno 512 MB
(více už je nutné pouze pro běh více aplikací současně). V případě pevného
disku je třeba mít na paměti, že zhruba hodinový záznam z DV kamery zabere
přibližně 13 GB diskového prostoru.

Přímé pálení z kamery na disk
Zatímco většina programů musí obvykle importovat video z kamery, zkomprimovat
jej a vypálit na disk v samostatných krocích, některé aplikace (např. NeoDVD 4
Plus, MyDVD MediaSuite, DVD Movie Factory 2 či Easy CD & DVD Creator 6)
disponují funkcí pro zápis videozáznamu z kamery přímo na DVD disk v reálném
čase (direct-to-disc). Tato funkce však vyžaduje vysoký výkon PC, aby nedošlo k
selhání při procesu (to je důležité zejména při zápisu na média typu R). Funkce
zpravidla pracuje v téměř reálném čase pouze při použití přepisovatelných (RW)
DVD disků. Direct-to-disc sice funguje i s DVD médii pro jediný zápis, avšak v
tom případě už nepracuje real-time, tzn. nejdříve je proveden import a kódování
a poté teprve dochází k vypálení, to vše ovšem probíhá automaticky.
Při vypalování direct-to-disc je využíván nový formát DVD+VR (při použití
DVD+RW disků) nebo DVD-VR (u médií DVD-RW), který zajišťuje možnost editace
disku poté, co je na něj video zaznamenáno. U VR disků lze video smazat, znovu
využít volný prostor a také editovat menu na stolních DVD rekordérech, které to
podporují. Disky s tímto formátem navíc zajišťují vyšší kompatibilitu se
stolními rekordéry. DVD-VR a DVD+VR jsou však relativně novou technologií,
pročež bude třeba si na jejich podporu v dalších softwarových produktech ještě
počkat. V případě jmenovaných programů, které jej podporují, a umožňují tak
přímé vypalování, je podporován vždy pouze jeden z nich.
Přímý zápis videa na disk má nevýhodu v tom, že se zříkáte možnosti editace
nebo přidání zvukové stopy. Může však být užitečný především pro rychlé
zálohování videa, které lze upravit dodatečně, nebo vypálení videa, u nějž není
editace nezbytná.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.