Tvůrci míří do Ostravy

Málo konferencí v naší zemi má tak dlouhou a zajímavou historii, jakou se může pochlubit Tvorba softwaru. V květnu le...


Málo konferencí v naší zemi má tak dlouhou a zajímavou historii, jakou se může
pochlubit Tvorba softwaru. V květnu letošního roku se v Ostravě uskuteční již
29. ročník této akce. Je pravdou, že název konference nebyl vždy stejný původně
Metody programování počítačů III. generace (od roku 1975), později Programování
(1978 až 1994) a Tvorba softwaru (od roku 1995). Také místo se měnilo od
Havířova přes Černou louku v Ostravě až po nynější Ekonomickou fakultu VŠB TU
Ostrava. Ovšem cíle konference byly vždy stejné umožnit setkání lidem, kteří
tvoří software, programují, používají, analyzují a navrhují informační systémy,
vychovávají programátory nebo píšou (ač neradi) dokumentaci.

Okno do pravěku
Bohatá minulost konference je zachycena na stránkách, které vytvořil její
dlouholetý účastník Vlastimil Čevela (www.volweb.cz/
cevelavl/tsw/). Tento katalog ilustruje ojedinělou historii tří desítek let
vývoje programování, programovacích technik, jazyků i hardwaru v českých zemích
a na Slovensku. Vzhledem k místu konání a jazykové příbuznosti má však
konference ohlas také v sousedním Polsku a v posledních letech se jí aktivně
účastní i další zahraniční hosté.
Při nahlédnutí do katalogu příspěvků sice mohou některé pojmy dnešním
"náctiletým" programátorům připadat jako z hlubokého pravěku, ale při pročítání
těchto starých informací často s překvapením zjistíme, že nejde o nic
neznámého. A tak můžeme třeba objevit, že v roce 1975 byl na programu
konference příspěvek "Strukturované programování a první zkušenosti s jeho
použitím v jazyce PL/I", v roce 1977 "Zkušenosti s používáním operačního
systému DOS na počítači EC-1030 v podniku Dopravní stavby Olomouc" anebo
například v roce 1979 "Interaktivní zpracování na počítači EC-1025". Z novější
historie připomeňme debaty o relačních databázích a SQL z 80. let či příspěvky
o objektovém programování z let 1989 až 1993.

Konference dnes
Konferenci pořádají VŠB TU Ostrava (Ekonomická fakulta, katedra informatiky v
ekonomice a Elektrotechnická fakulta, katedra informatiky), Ostravská
univerzita (katedra informatiky a počítačů), společnost Tanger Ostrava a Česká
společnost pro systémovou integraci.
Akce se stala známou svým neformálním přístupem k projednávaným tématům,
bohatou diskusí k příspěvkům a kuloárovými rozhovory. Není neobvyklé,
stanete-li se účastníkem velmi otevřené výměny názorů mezi analytikem nebo
programátorem z podnikové praxe a vysokoškolským učitelem. Tradičními součástmi
konference jsou i panelová diskuse a společenský večer, kde o vášnivé debaty
rozhodně nebývá nouze.
Pro všechny je opravdu velkým přínosem to, že účastníci z univerzit mohou
porovnat své často spíše teoretické znalosti se skutečnými problémy praxe a
naopak praktici se mohou dozvědět, co je v oboru nového a na co třeba pod
časovým tlakem řešení praktických problémů neměli čas. Každý si navíc na
konferenci vyslechne nejrůznější přednášky, a získá tak širší pohled na svou
problematiku. Letošní ročník konference Tvorba softwaru, proběhne v Ostravě ve
dnech 28.-30. 5. 2003. Téma je stále stejné jak informační systémy tvořit, jak
provádět analýzu, v čem programovat. Computerworld je mediálním partnerem
konference. Podrobnější informace naleznete na adrese
http://software.tanger.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.