Typické PC se 64 procesory

"Současné pojetí PC se jistě osvědčí," prohlásil mj. Bill Gates ve svém projevu při příležitosti pondělního zah...


"Současné pojetí PC se jistě osvědčí," prohlásil mj. Bill Gates ve svém projevu
při příležitosti pondělního zahájení Comdexu. V rámci své řeči se soustředil na
perspektivy osobních počítačů v několika příštích měsících a letech.
Podle jeho názoru budou mít typická PC blízké budoucnosti od 1 do 64 procesorů
a bude možné je spojovat do clusterů, aby se získal požadovaný výkon. Poté
demonstroval správnou cestu na příkladu pozval na pódium zástupce firmy Silicon
Graphics, který zde představil první počítač SGI určený pro Windows NT. Stroj
postavený na procesoru Intel je schopen bez jakýchkoli problémů současně
provádět velmi komplexní 3D operace i promítání videosekvencí a další 2D
operace. Počítač s názvem SGI Visual Workstation bude uvolněn na trh v lednu za
cenu od 4 000 dolarů. "Ještě před několika lety by počítač o stejném výkonu
přišel na 100 tisíc dolarů," komentoval uvedení tohoto produktu Tom Furlong,
senior viceprezident SGI.
Gates však nastínil i další vize. Jedna z nich se týkala i elektronických knih,
kde za hlavní problém považuje špatné rozlišení dnešních displejů. A opět
následovala demonstrace řešení je jím technologie ClearType, která je údajně
schopna zlepšit rozlišení textu zobrazeného na displejích až o 300 %, což
výrazně usnadňuje jeho čtení. Gates si přihřál svou polévku i tvrzením, že
budou elektronické knihy vybaveny operačním systémem Windows CE.
Ve své řeči se ovšem věnoval i problémům zachování soukromí při práci s
počítači a bezpečnosti obecně, ale také frustrujícím jménům souborů (alespoň
pro některé uživatele) nebo chybovým hlášením.(pen)
8 2792 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.