Účetní programy pro každého

Po zimě se sice opět blíží jaro a s ním více světla a tepla, ale (bohužel) také termín, kdy budeme všichni muset p...


Po zimě se sice opět blíží jaro a s ním více světla a tepla, ale (bohužel) také
termín, kdy budeme všichni muset přiznat před státem, jak se nám po finanční
stránce dařilo. Abyste věděli, co do těch správných kolonek vůbec napsat,
musíte se podívat do svého dobře vedeného účetnictví. Ovšem v době
všudypřítomných počítačů nezáleží dobře vedené účetnictví jenom na vaší účetní,
ale také na účetním programu, který používáte.
Ať už se jedná o složité ekonomické systémy nebo o levné a v určitém rozsahu
používání dostupné úplně zadarmo programy, či dokonce o typický účetní freeware
(například EasyBookkeeper z balíku EasyOffice Freeware nebo program 3S Series
3.0) určitě najdeme některé společné funkce u každého z nich.
Ve všech se vyskytují jednotlivé moduly, jako jsou Majetek, Podvojné účetnictví
a další, většina má také kvalitní tiskové výstupy nebo vlastní tvorbu
formulářů. Některé programy obsahují speciálnější funkce, jako je například
homebanking, a rozdíl je také ve způsobu uložení a zabezpečení databáze vašich
důležitých informací. Pokud budete chtít síťovou verzi pro více klientů, potom
už musíte mezi jednotlivými programy vybírat. Důležitým kritériem při výběru je
také technická podpora, která se liší v rozsahu od horkých linek po školení
přímo ve vaší firmě. Zapomenout nesmíte, že každý program běhá pod nějakým
operačním systémem, a zkrátka nepřijdou ani "linuxoví" účetní. Vyspělejší
programy potom navíc nabízejí možnost provedení finanční analýzy daného podniku
nebo si pomocí grafů můžete zobrazit aktuální stav například ve vašem skladu.
Pro některé zájemce budou nakonec důležité i takové maličkosti, jako je třeba
prostředí, ve kterém budete (ne-bo váš účetní) celý den pracovat, a tak i z
grafického hlediska lze programy rozdělit na typy od "krasavců" po nevýrazné
"šmudly".

Abra G3
Prvním recenzovaným produktem je Abra G3 společnosti Aktis, který patří mezi
programy postavené na třívrstvé architektuře klient/server. Vlastní klient je
plně 32bitová Windows aplikace. Aplikační a datový server Abra G3 lze
provozovat v síťovém prostředí Windows (NT/2000) nebo Linux. O data se stará
relační transakční databáze InterBase (Borland). Kromě standardních agend a
funkcí, řeší Abra mimo jiné např. posunutá účetní období oproti kalendářnímu
roku, rozšířený systém účetních předkontací, automatizované párování dokladů,
kopírování a hromadné vystavování dokladů a podpora plateb formou vzájemných
zápočtů. Kromě těchto funkcí je možné definovat makrokarty pro zboží skládající
se z více komponent vedených na samostatných kartách, jednotný systém
rezervací, opravy a mazání skladových dokladů apod.
Všechny tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, jelikož je zde
obsažen editor reportů. Jakýkoliv tiskový výstup můžete exportovat například do
formátů HTML, XLS nebo RTF. Rychlejší práci s programem vám umožní tzv.
"inteligentní předvyplňování údajů".
Abra G3 je na funkce bohatý účetní produkt, ovšem pochopitelně také za
přiměřenou cenu (33 600 Kč). Začínající a menší společnosti zřejmě upoutá verze
Abra G3 Start Up ve dvou variantách single a malá síť. Varianta single (stojí
21 000 korun) je určená pro provoz pouze na jednom počítači a zahrnuje základní
moduly (Podvojné účetnictví, Banku, Fakturaci, Pokladnu, Sklad, Objednávky,
Ceníky a Adresář). Druhá varianta, tzv. malá síť, je (jak už název napovídá)
vhodná k použití v síti až tří počítačů; stejně jako single obsahuje stejné
moduly, ale u modulu Fakturace je navíc povolen dvojnásobný současný přístup.
Stojí polovinu plné ceny Abry G3 ve standardní nabídce.

Money S3 Premium
Firma Cígler Software oslovuje svými produkty Money S3 (verze Premium za 24 900
Kč) především menší a střední firmy. Nabízí podvojné i jednoduché účetnictví s
fakturací a volitelně sklady, personalistiku, objednávky, mzdy apod. Další
nezanedbatelnou funkcí, která jistě najde časem své uplatnění, je možnost
přistupovat k datům Money S3 zvenku v podobě importu či exportu díky XML výměně
dat. Máte tedy možnost určitá data jednoduše použít například pro prezentaci na
vlastních internetových stránkách nebo je přímo propojit s pokladními systémy a
registračními pokladnami.
Přestože design prostředí, ve kterém se zadávají samotná data, není asi
rozhodující, musím se zmínit o dokonale přitažlivém vzhledu S3. Nebude vám
skoro v ničem připomínat většinu nevýrazně vypadajících účetních programů.
Podle vaší aktuální nálady si snadno přepnete standardní skin například na
příjemné Letní jitro, a hned vám půjde práce od ruky. Zajímavá a praktická je i
integrace Money Dnes internetového prohlížeče přímo do pracovní plochy a určitě
nepřehlédnete ani vylepšení ovládacích prvků.
"Es trojka" si pochopitelně ponechala největší přednosti svých předchůdců. Mezi
ně určitě můžeme počítat technologii tzv. aktivní pracovní plochy (APP), která
zabezpečuje velice snadnou komunikaci uživatele s programem a umožňuje vám
nastavit pracovní plochu programu podle nejčastěji prováděných činností
konkrétního uživatele. Ty pak lze aktivovat pouhým kliknutím myši na ikonku
zastupující určitou činnost. Pracovní plochu si prostě nakonfiguruje podle
toho, jestli s programem pracuje účetní, nebo skladník. Výhodou APP je i
možnost současné práce s více agendami nebo účetními roky. Další
nezanedbatelnou předností bude pro většinu uživatelů těsné propojení Money s
běžně užívanými kancelářskými programy Microsoft Office. Pokud budete chtít
zjistit aktuální přehled o chodu své firmy, využijete jednoduše přednastavený
Digital Dashboard "Money Dnes", který ihned zobrazí klíčová ekonomická data. V
případě, že by vám takto získané informace přeci jenom nestačily a chtěli byste
se pustit hlouběji do analýzy stavu svého podniku, je možné zakoupit samostatně
prodávaný program Analyst S3 (13 545 Kč).
Zajímavou novinkou je také možnost podpory účetních společností v podobě
varianty Money S3 Klient. Účetní společnosti si totiž budou moci pronajímat pro
své zákazníky licence Money S3 za měsíční poplatek (řádově ve stovkách korun),
a to v rozsahu právě takové licence, jakou sami vlastní a která může být
doplněná o přenosy dat. Klienti tak budou moci fakturovat v Money S3 a data
předávat svým účetním k finálnímu zpracování.
V březnové aktualizaci S3 už uživatel má možnost exportu přiznání DPH přímo na
server ministerstva financí anebo může přímo komunikovat se serverem Komerční
banky (moje banka) díky službě přímý kanál.
Money S3 si můžete pořídit v několika verzích, které jsou buď omezené množstvím
dat (Start/bezplatná Lite), anebo jsou bez kapacitních omezení (Standard,
Business, Office, Professional a Premium). Jednotlivé verze se pochopitelně
liší počtem agend, které obsahují. Nejdražší Premium a zároveň verze Start
(ovšem s omezením) se skládá z těchto modulů: Jednoduché účetnictví, Podvojné
účetnictví, Majetek, Adresář, Sklad (A i B), Objednávky
a Mzdy (do i nad 25 zaměstnanců).

Stereo Standard
Další účetní software, který jsme otestovali v našem přehledu, byl program
Stereo (verze Standard za 9 990 Kč) od společnosti Kastner software. Stereo je
vhodné pro vedení administrativní agendy malých firem, účtujících v soustavě
jednoduchého nebo podvojného účetnictví.
Základní verze umožňuje vedení neomezeného počtu firem na jednom počítači s
možností rozšíření na multiverzi pro více počítačů nebo LAN verzi. Se Stereem
můžete vést účetní agendu včetně evidence DPH, evidenci majetku, zboží a
materiálu na skladech, mzdovou agendu a vyřizovat korespondenci.
Tento program velice zdárně reprezentuje rčení, že v jednoduchosti je síla.
Ihned po spuštění programu se zobrazí obrázková mapa, která vám pomocí šesti
ikon (zavedení nové firmy, výběr firmy, nastavení firmy, zálohování dat,
nápověda a nastavení programu) umožní lehce se zorientovat při práci. S
programem se nám pracovalo velice dobře, při vyplňování jednotlivých kolonek a
řádků jsou vám neustále nabízeny hodnoty, které byste mohli chtít zadat.
Zabudovaná kontrolní funkce vám také zabrání uložit nějakou fatálně chybnou
informaci. Stereo umožňuje snadno evidovat DPH, sledovat stav zásob, vystavovat
faktury nebo například evidovat objednávky.
Celý program je umístěn na jednom CD, které je rozděleno do čtyř částí:
Jednoduché účetnictví, Podvojné účetnictví, Daňová kancelář (2 990 Kč ve verzi
Komplet) a Domácí účetnictví (490 Kč). Domácí účetnictví je schopné zachytit,
jak si vede z účetního hlediska vaše domácnost. A tak si můžete zkontrolovat
průběžně své příjmy a výdaje. Například položku Jídlo si lze rozdělit podrobně
až na cukrovinky či nápoje. Díky tomu, že i tento program podporuje
homebanking, můžete zaplatit například nájem přímo příkazem k úhradě (pokud
samozřejmě již nevyužíváte jiné internetové bankovní spojení). Lehce získáte
přehled o platbách ze své platební karty. Nejen to, získáte také například
přehled o hospodaření domácnosti: jaká je spotřeba elektřiny, plynu, tepla nebo
vody.
I spotřebu vašeho auta lze kontrolovat díky knize jízd. Nakonec vám přehledné
sestavy a grafy prozradí, které položky nejvíce zatěžují váš rodinný rozpočet.
Možná vám bude připadat takové zúžení chodu domácnosti na pouhá chladná čísla a
položky přehnané, ovšem i v okruhu nejbližších platí, že peníze jsou až na
prvním místě. A kdo ví, za pár let, až budeme mít propojené ledničky s
centrálním počítačem, vám takové domácí účetnictví nebude připadat nijak
exotické.
Pomocí další části programu Stereo, nazvané Daňová kancelář snadno a rychle,
vyplníte a vytisknete přiznání k daním z příjmu, z přidané hodnoty, silniční
daně, ale také například přehledy pro správu sociálního zabezpečení či pro
zdravotní pojišťovny a výkazy potřebné k ročním uzávěrkám. Formuláře lze také
uzamknout proti náhodné úpravě. Přehledné pro uživatele je, že je možné
zobrazit si najednou několik formulářů v samostatných oknech.
Pokud si chcete vyzkoušet, jak postupovat při zadávání například faktury,
stačí, když si pustíte opravdu názorného průvodce. Navíc těm uživatelům, kteří
mají dosud pouze zkušenosti s jednoduchým účetnictvím a nyní musejí přejít na
složitější podvojné, může ulehčit situaci to, že většina agend a funkcí je u
Sterea shodných u obou verzí účetnictví (liší se pochopitelně rozdílným
způsobem zaúčtování). Jestliže si nejste jistí, zda Stereo je pro vás tím
pravým, můžete si nezávazně vyzkoušet verzi Start, kterou najdete na internetu
volně dostupnou. Program Stereo pracuje jak ve Windows (95 a vyšších), tak v
operačním systému MS-DOS (platí pouze pro podvojné účetnictví).

Pohoda 2003 Komplet
Dalším hráčem na poli ekonomického softwaru je společnost Stormware díky svému
produktu Pohoda. Poslední verze nese označení Pohoda 2003 a stejně jako u
předchozích verzí se v ní pracuje velice přehledně. Tento program je opět možné
zakoupit v několika možných sestaveních, která se liší především rozsahem agend
a také tím, jestli se jedná o jednoduché (Standard, Lite) či podvojné
účetnictví (Profi, Premium). V nabídce najdete také síťovou verzi programu pro
řádově deset počítačů. Verze Komplet (11 980 Kč) obsahuje obě verze účetnictví,
peněžní deník, pokladnu, banku objednávky, fakturaci, příkazy k úhradě,
majetek, knihu jízd, adresář, skladové hospodářství, personalistiku, mzdy,
podporu pokladního hardwaru, čárových kódů a mobilní fakturace, internetové
obchody.
Nově je v poslední verzi Pohody pojmenován bývalý Návrhář sestav jako Report
2003 Designer (opět samostatně prodejný za stejnou cenu 2 000 Kč), a to proto,
že by již neměl sloužit pouze k editaci tiskových sestav ekonomického systému
Pohoda, ale i ostatních doprovodných produktů společnosti Stormware, jako je
novinka domácího účetnictví Pohoda 2003 Filip a software Tax, který vám pomůže
zpracovat daňová přiznání.
Instalace programu proběhla bez problémů za pár minut. Po ní si ještě můžete
vyzkoušet demoverze dalších produktů (obsaženy na instalačním CD-ROMu) off-line
prodejní terminál Pohoda Kasa či právní systém Winlex.
V testované verzi Komplet po instalaci vyberete typ účetnictví (jednoduché nebo
podvojné) a založíte novou firmu zanesením základních údajů. Poté je možné
nastavit jak globální, tak uživatelské prostředí. Uživatelské prostředí Pohody
2003 je intuitivní a i začátečník se při zakládání jednotlivých agend neztratí.
Velkým pomocníkem pro vás bude především panel v pravé části obrazovky, který
umožňuje rychle přepínat mezi jednotlivými rozpracovanými agendami, přičemž
ikonky vás upozorní, ve které agendě se právě pohybujete. Klidně si jich tak
můžete otevřít několik najednou.
Základem účetnictví Pohody je Účetní deník, kde se automaticky vytvářejí
chronologické záznamy o jednotlivých operacích z dokladů uložených v jiných
agendách. Tyto doklady lze zaúčtovat různými způsoby. Nejběžnější bude účtování
dle předkontace, zajímavou volbou je možnost Nevím, s jejíž pomocí lze
příslušné účty doplnit později. Předkontaci nazvanou Bez zase použijete u
dokladů, o nichž se do účetního deníku neúčtuje (vystavená proforma faktura).
Pokud budete chtít zaúčtovat složitější účetní případ (například rozúčtování na
odlišné souvztažné účty), použijete předkontaci Ručně.
Nově byly Pohodě změněny také zakázky. Nyní lze zakázky číslovat standardním
způsobem prostřednictvím číselné řady. Byla doplněna pole Plánované zahájení
zakázky, Plánované předání zakázky.
Zahájení zakázky, Předání zakázky, Záruka, Odpovědná osoba a Stav zakázky. V
podvojném účetnictví také přibyla agenda "Výkazy minulého roku", která umožňuje
uživatelsky ovlivnit hodnoty minulého období v sestavách rozvaha a výsledovka.
Novinkou je i možnost automatického rozúčtování mezd na střediska.
Také Pohoda podporuje homebanking. Princip fungování je jednoduchý: pokud
obdržíte bankovní výpis ze své banky na disketě nebo rovnou elektronickou
poštou, stačí v agendě Banka zvolit funkci Homebanking, a Pohoda sama zaúčtuje
bleskurychle stovky položek bankovních výpisů. Provede import souboru,
likvidaci a zaúčtování všech pohybů na účtu a spáruje platby s pohledávkami a
závazky.

WinDuo 2003
Vaší pozornosti by také neměl uniknout účetní software WinDuo 2003 (verze
Standard za 8 000 Kč) ostravské firmy Čapek & Veni.
Vyplňovat doklady u jednotlivých knih je v tomto programu velice intuitivní.
Ostatně tlačítka jako "nový" či "oprav" jednoznačně prozrazují, k čemu jsou
určena. Přesto vám může v orientaci pomoci bublinková nápověda, která po najetí
myší na tlačítko podrobněji popíše jeho obsah nebo vypíše význam pole ve
vstupním formuláři.
Přestože je WinDuo rozsahem malé (soubor ke stažení při instalaci z internetu
má asi 10 MB), obsahuje skoro všechno, co byste čekali od účetního programu.
Najdete v něm pochopitelně jednotlivé knihy, kterými jsou účetní deník, kniha
pohledávek a kniha závazků, pokladna, bankovní operace, ostatní úhrady, účetní
události, adresář, účetní rozvrh, sklad, majetky a drobný majetek.
V účetním deníku se tisknou hlavně účetní sestavy a sestavy DPH, přímé záznamy
se zde téměř neprovádějí. Účetní doklady vstupují do deníku po zápisu do
ostatních knih. Kniha ostatní úhrady slouží k provádění úhrad pohledávek a
závazků, které nejsou prováděny přes pokladnu nebo banku, jedná se především o
zápočty pohledávek a závazků. Kniha účetní události slouží ke vstupu dokladů,
které nelze vložit v ostatních modulech, jedná se například o zaúčtování mezd,
tvorbu rezerv a opravných položek a další doklady.
Mezi přednosti WinDua bychom zařadili možnost zapojení se do on-line diskuse
pomocí internetu přímo v programu je zabudován chat. Také je možné upgradování
nových verzí přes internet. Další zajímavostí je to, že autoři WinDua nabízejí
volně integrovaný skriptovací jazyk, který umožňuje uživatelům programovat
vlastní sestavy. Pro některé firmy (například exportní) bude podstatné, že
program umí vytisknout faktury v angličtině či v jiných jazycích. Z dalších
funkcí je samozřejmostí homebanking. S WinDuem lze dále účtovat ve více letech,
ovšem zatím není možné vést účetnictví za období, které je delší než 12 měsíců.
Program nabízí také velké množství výstupních sestav. Jednotlivé sestavy lze
exportovat do formátu TXT, data z jednotlivých knih lze také exportovat do TXT
a DBF tvaru a dále s nimi může uživatel pracovat třeba přímo v Excelu. Pro řadu
zájemců o tento software bude také důležité, že běží pod všemi verzemi Windows
(dokonce i pod Windows 3.11).
Jestliže si chcete WinDuo nejdříve pouze vyzkoušet, stáhněte si z webových
stránek (www.winduo.cz) verzi WinDuo Gratis, která je plně funkční a lze ji
využít i při práci v síti. Jediným omezením této verze je počet položek.
Pro firmy, které nepotřebují skladovou evidenci, je určena verze programu
WinDuo mini (účetnictví a fakturace) za 5 000 Kč. K dispozici je také
multiverze pro účtování pěti firem (12 500 Kč) nebo neomezeného počtu firem (17
500 Kč). Uživatelé, kteří si nejsou jistí, zdali budou pokračovat v podnikání i
v dalších letech, si mohou za 2 003 korun pořídit jednoroční verzi, která
umožňuje zpracování dokladů pouze za rok 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.