Účetnictví pro Linux

Společnosti SuSE CR a X-tronic uvedly na český trh aplikaci HoneyCalc. Pod tímto názvem se skrývá linuxový software pr...


Společnosti SuSE CR a X-tronic uvedly na český trh aplikaci HoneyCalc. Pod
tímto názvem se skrývá linuxový software pro podvojné účetnictví.
Software je určen pro menší i střední společnosti či živnostníky. Skládá se z
jednotlivých tzv. agend (banka, pokladna, vnitřní doklady, fakturace, evidence
majetku, sklady, mzdy a adresář). HoneyCalc dále zahrnuje hlavní knihu, účetní
deník, evidenci DPH, aktiva/pasiva, výkaz zisků a ztrát, výsledovku, množství
formulářů (např. příkaz k úhradě, pokladní doklady...), evidenci provedených
změn, zálohu dat a import sestav nebo účtů.
Při zadávání údajů má účetní k dispozici účetní aktuální účetní osnovu, ze
které si vybírá vhodné účty. Jednotlivé moduly jsou navzájem propojené, takže
je možné při vytváření faktury přejít do skladu. Program podle dodavatele
podporuje také provazování souvisejících dokladů.
HoneyCalc používá pro ukládání svých dat databázi PostgreSQL. Je možné spouštět
více účetnictví propojených s jedinou databází. Ceny produktu začínají na 500
Kč (verze Start pro jeden počítač a kalendářní rok a omezeným počtem záznamů v
jednotlivých kategoriích).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.