Účinná správa PC v síti

Již na začátku roku 2002 vypustil Microsoft do světa betaverzi softwaru SMS (Systems Management Server) 2003 a plánoval, ...


Již na začátku roku 2002 vypustil Microsoft do světa betaverzi softwaru SMS
(Systems Management Server) 2003 a plánoval, že ostrou verzi uvede na trh ještě
na konci téhož roku. Avšak tento plán se mu dodržet nepodařilo a SMS 2003
dospěl až nyní do stavu, který lze označit za testovací betaverzi. Ve snaze
odhadnout, čeho může Microsoft dosáhnout v nadcházejících měsících, jsme
podrobili produkt SMS 2003 Beta našemu testování.
Microsoft je na dobré cestě docílit ve vývoji SMS 2003 tří zásadních cílů: Plné
integrace s Active Directory, vylepšení nástrojů pro sledování využití softwaru
a implementace nových možností pro práci s mobilními zařízeními. Celkem vzato
jsme byli novými možnostmi SMS 2003 nadšeni, přesto však bude třeba vynaložit
mnoho úsilí, než bude produkt připraven vstoupit na trh. Nicméně již dnes
můžeme doporučit SMS 2003 prakticky všem organizacím, které používají SMS 2.0 a
připravují svou síť na upgrade Windows 2000/XP. Také ti, kdo provozují rozsáhlé
sítě na platformě Windows, by se měli zajímat, jak dokáže SMS 2003 vyhovět
jejich potřebám.
Testování řešení SMS 2003 jsme prováděli na síti pod Windows 2000, která
sestávala ze dvou serverů Compaq ProLiant 1600. Jeden server plnil roli
doménového kontroléru Active Directory a druhý strukturovaného souborového
serveru. Součástí naší instalace byl rovněž počítač Compaq ProLiant 800, na
němž běžel shell Exchange 2000, a dalších 10 uzlových počítačů. Všechny servery
byly provozovány pod Windows 2000 Server Standard Edition. Pět pracovních
stanic běhalo pod Windows 2000 Professional a zbývajících pět pod Windows XP
Professional. Síť byla postavena na kabeláži 100Base-T, dvou routovacích
přepínačích Intel 550T a dvou intelových rozbočovačích 10/100 Mb/s.
Instalace SMS 2003 Beta je úkol časově značně náročný, neboť je třeba
postupovat podle podrobných instrukcí. V první řadě je třeba zajistit, aby byl
základní CD disk instalován na tomtéž počítači, který plní roli doménového
kontroléru Active Directory. Na něm musejí být instalovány rovněž Service Pack
3, IIS a dále pak Message Queuing Service. Nakonec je třeba pojmenovat doménový
kontrolér LAB1, nastavit doménu Active Directory na lab.com a jméno LAB2
přidělit alespoň jednomu klientovi pod Windows XP Professional, který je
součástí domény lab.com. A konečně, pro zdárné dokončení instalace SMS 2003
budete potřebovat instalační CD s Microsoft SQL Server 2000.

Těsnější sepětí s Active Directory
Pomineme-li dětské nemoci betaverze, nadchla nás nová úroveň integrace SMS 2003
s prostředím Windows 2000, zejména s technologií Active Directory a nástroji
Windows 2000 pro správu včetně Windows Installeru, Windows Update a Windows
Management Instrumentation.
Pozoruhodná úroveň integrace s Active Directory je patrná zejména u mapovacích
schopností SMS 2003. Software dokáže nyní odhalit vlastnosti uživatelů a
systému, a to na základě individuálních uživatelských nebo skupinových kont
nebo na základě libovolné všeobecné organizační jednotky (OU Organizational
Unit). Kromě toho předmětem mapování se může stát systém Active Directory a pro
případ, že tato metoda selže, má SMS v záloze režimy pro zjišťování síťové
topologie a taktovacích frekvencí.
Novinkou jsou také hranice působnosti řešení SMS, které místo spoléhání na IP
subsítě mohou využívat názvy používané v rámci Active Directory. Díky tomu
mohou správci řešení SMS definovat nové IP hranice na základě logických,
nikoliv fyzických kritérií. Tato možnost skýtá značné výhody zejména při
organizování rozsáhlých instalací SMS. Avšak pokud jste skalním příznivcem IP
struktur, nezoufejte. SMS 2003 i ve své nové verzi stále podporuje přidané
subsítě. Nezříká se tedy ani podpory prostředí nevyužívajících služeb Active
Directory včetně Windows NT 4.0.
My jsme ocenili zejména způsob, jakým se SMS 2003 prezentuje v rámci struktury
Active Directory, kde k seskupování odhalených systémů využívá zásobníků. Tyto
zásobníky lze poté rozšiřovat za pomoci stromu Site Settings, kde mohou správci
přiřazovat a upravovat všechny možnosti konfigurace a správy, a to až do úrovně
jednotlivých hardwarových a softwarových komponent.

Vyzrálejší sledování statistik
Důkladné prověrce jsme podrobili rovněž možnosti řešení SMS 2003 pro sledování
statistik využití softwaru. Podle společnosti Microsoft přináší nová verze
kromě bohatší sady nástrojů také možnosti přizpůsobovat celé řešení velikosti
síťových systémů. Verze SMS 2.0 používá SMS klienty, s jejichž pomocí
monitoruje všechny softwarové procesy běžící na klientských počítačích. Všechny
údaje o spouštěných procesech jsou předávány na příslušný SMS server, který
může být nakonfigurován tak, aby ignoroval programy, jejichž monitoring není
vyžadován. SMS 2.0 dokáže také v rámci instalace SMS uplatnit pravidla a limity
pro používání, a to až do úrovně koncového uživatele či počítače. A konečně,
SMS 2.0 nabízí reporty s informacemi o využití procesů, které dokáže uvádět do
souvislosti s omezeními vyplývajícími ze zakoupených licencí.
SMS 2003 jako novinku přidává sadu měřicích nástrojů, které dokáží beze zbytku
zajistit sledování statistik v off-line režimu. A to včetně sestavování
přehledů o využití softwaru, které je spojeno se softwarovým inventářem a
plánovanou sumarizací dat. Při používání nové verze rovněž zjistíte, že
sledování statistik bylo plně integrováno do architektury systému SMS. Tato
integrace obnáší společnou databázi, nástroj pro sestavování dotazů a reportů a
sdílenou správcovskou konzoli. Dále jsou pro všechny klienty k dispozici
standardní konfigurační procesy a metody pro zajištění instalace reportování. A
konečně tam, kde SMS 2.0 vybíral procesy z vylučovacího seznamu, SMS 2003 tento
postup obrátil a zavádí všeobsahující seznam.
Tyto změny si vyžádaly prakticky úplné přepsání modulu, který má v rámci SMS na
starosti sledování využití softwaru. Podle tvrzení společnosti Microsoft se
úsilí spojené s přepracováním vyplatilo, neboť nové nástroje jsou mnohem
intuitivnější a škálovatelnější a daleko lépe zapadají do plánů společnosti pro
nadcházející softwarové distribuce.

Příprava na bezdrátový svět
Poslední zásadní novinkou SMS 2003 je podpora mobilních uživatelů. Microsoft
chce touto možností zaujmout především ty uživatele, jejichž přístup na síť se
omezuje na pomalé připojení přes síť LAN, a dále pak ty, kteří se do sítě
přihlašují z různých míst. Microsoft musel například upravit moduly Windows
Update, které jsou integrální součástí všech desktopů běžících pod Windows 2000
a Windows XP. Jen tak dokáží tyto operační systémy prostřednictvím služeb BITS
(Background Intelligent Transfer Services) spolupracovat s řešením SMS 2003.
Díky tomuto API rozhraní může SMS 2003 nabízet různé přenosové rychlosti a
správci prostředí Windows mohou průběžně implementovat upgrady softwaru a
patchů, aniž by tím omezili výkonnost důležitých aplikací běžících na síti.
Nový SMS Advanced Client dokáže inteligentně nastavit svůj vztah se systémem
SMS 2003 podle toho, kde se uživatel koncového počítače momentálně v síti
nachází. Microsoft pojmenoval takovéhoto uživatele jako "roaming" uživatele.
Roaming systému SMS 2003 umožní uživatelům přistupovat ke struktuře Active
Directory, odkud lze zjistit, kde se pro danou polohu v počítačové síti nachází
nejbližší distribuční místo (distribution point) SMS. Bohužel jde o jedinou
oblast, ve které nedokáže SMS 2003 zajistit zpětnou kompatibilitu s platformami
předcházejícími Windows 2000/XP. Uživatelé Windows NT a Windows 95/98/Me si
proto budou muset i nadále vystačit se sadou nástrojů pro mobilní uživatele z
verze SMS 2.0.
Závěrem lze konstatovat, že řešení SMS 2003 s sebou oproti verzi SMS 2.0
přináší význačné rozšíření možností, a to zejména v oblasti back-end integrace
a podpory mobilních uživatelů. Společnost Microsoft slíbila přidat některé
další možnosti pro uživatele WLAN, které bychom jistě ocenili. Přesto však nová
verze představuje oproti svému předchůdci významný krok vpřed. Bohužel
zdlouhavý a na čtení podrobného manuálu náročný postup instalace zřetelně
naznačuje, kolik práce je ještě třeba vykonat před uvedením produktu na trh.
Podle Microsoftu nicméně má být konečná verze programu k dispozici již letos v
létě.

Systems Management Server 2003 Beta
+vynikající integrace technologie Active Directory, kvalitní podpora mobilních
uživatelů, podpora WMI, SNMP a DMI via CIM, užitečné možnosti reportování přes
webové rozhraní, monitoring procesů Terminal Serveru
-orientace na Windows 2000, náročné požadavky na back-end, značný stupeň
rozpracovanosti ve fázi betaverze
Výrobce: Microsoft, www.microsoft.cz

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.