Účinněji proti dialerům

Stanoveny jasné podmínky provozu Provozovatelé, kteří jsou sdruženi v organizaci APVTS, se shodli na řešení probl


Stanoveny jasné podmínky provozu

Provozovatelé, kteří jsou sdruženi v organizaci APVTS, se shodli na řešení
problému přesměrování linek ke službám poskytovaným na internetu, jež mají
zvláštní tarif (976). Podnikání v tomto oboru by mělo být napříště výrazně
transparentnější.
Tým složený z členů asociace, mobilních operátorů a zástupců ČTÚ vypracoval
návrh úpravy dodatku, jenž se stane součástí propojovacích smluv mezi
operátory. Změny jsou podle předkladatelů nutné kvůli stále neúnosnému počtu
podvodů, jež jsou s těmito službami spojeny. Skupina například stanovila, že
podmínky pro použití služby musejí být zobrazeny v českém jazyce včetně úplných
kontaktů na provozovatele služby, musí být uvedena cena za minutu spojení
včetně DPH a informace, že spojení bude ukončeno po dosažení časového nebo
korunového limitu. Navíc služba nebude spuštěna, pokud nedojde k nastavení
dialogového tlačítka "Souhlasím s cenou služby", kde bude souhlas zákazníka
vyjádřen zaškrtnutím příslušného políčka.
Omezení spojení bylo přitom nastaveno na 4 200 Kč, resp. 60 minut. Jednotková
cena musí zůstat na obrazovce po celou dobu spojení a nastavení volání na číslo
976 je možné jen pro jedno konkrétní připojení. Dialer tedy nesmí zůstat v
počítači koncového uživatele jako rezidentní program.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.