UCT520: prodloužená ruka počítače PC

I když spojení titulku a úvodní fotografie může vyvolat ledajaká očekávání, nejsou namístě ani obavy, ale ani neo...


I když spojení titulku a úvodní fotografie může vyvolat ledajaká očekávání,
nejsou namístě ani obavy, ale ani neoprávněné naděje: UCT520 je také jen
počítač a na obrázku je jen ruka lidská.
Počítač UCT520 opravdu "dosáhne" v mnoha případech dále. Už svými rozměry a
váhou. Že
se skutečně dobře drží v dlani,
dokazují i jeho míry 157 mm x
x 84 mm x 30 mm. Přednostmi UCT520 jsou také nezávislé napájení z akumulátoru
(ve spojení s nízkými energetickými nároky) a neobyčejná všestrannost, jak
ostatně podrobněji ukážeme v následujících odstavcích. V neposlední řadě je i
cena faktorem, který počítač UCT520 v roli prodloužené ruky favorizuje.
Možnosti uplatnění UCT 520
Přesněji řečeno, UCT520 je mikropočítač a terminál, kvůli stručnosti však i
nadále zůstaňme u pojmenování počítač. Výroba počítače UCT520 byla zavedena v
MITE Hradec Králové, s. r. o. (http://www.mite.cz), tamtéž také vznikl i jeho
koncept s cílem vyhovět nárokům především z těchto okruhů aplikačního uplatnění:
lovládací, konfigurační nebo servisní terminál (se standardní-mi sériovými
rozhraními včetně IrDA),
luniverzální programovatelný počítač pro stacionární i mobilní použití (se
širokým spektrem programovacích jazyků a postupů),
linformátor (s výběrem dat z interní datové základny),
lsběrač dat (s ručním zápisem, snímáním čárového kódu, čtením čipových karet,
bezkontaktních identifikačních prvků atp.),
lregistrátor dat z měřicích míst (s dlouhodobým provozem až rok, s
nepřerušitelným a nezávislým napájením),
lřadič a analyzátor stykových systémů (RS-232-C, RS-422/485, I2C, CAN aj.),
lspeciální tester (s příslušným rozhraním a přípojným místem i s účelovým
programovým zabezpečením),
lučební pomůcka (v cenově optimalizované verzi).
Ve značné části uvedených aplikačních oblastí může počítač UCT520 posloužit
"tak jak je". Příkladem budiž sběr dat s ručním zápisem při odečítání spotřeby
médií v domácnostech, výběr z datové základny registrovaných dokumentů nebo
předmětů, autorizace osob či sledování komunikace po sběrnici RS-485.
Další příklady
Naopak, jiná uplatnění počítače UCT520 si žádají jednoduché rozšíření o
zvláštní technické prostředky. Také zde uveďme tři konkrétní příklady.
Vybavením počítače UCT520 laserovým snímačem čárového kódu vznikl terminál
UCT520-MS4120, jehož použití má místo při jakékoliv manipulaci se zbožím
(příjem, výdej, prodej, inventura).
Druhý příklad: Zejména pro vývojové, montážní a servisní práce je určen
analyzátor lokální sítě CAN (DeviceNet) s označením UCT520-CAN. Poslouží v
průmyslových instalacích i v laboratoři, v mobilních aplikacích i v úlohách
dlouhodobého sledování a vyhodnocování provozu na sběrnici CAN. Může také
zastávat funkci ovládacího terminálu i řídicí stanice v síti CAN, příp.
přemostění na komunikační kanály jiného typu (RS-232, RS-422, RS--485, GSM
atp.).
Do třetice pro ty, kteří si účelové rozšíření počíta-če UCT520 chtějí navrhnout
a vyrobit (vyrábět) sami: jim je k dispozici stavebnice malého přídavného
modulu UPM-UCT520, která obsahuje univerzální desku plošných spojů, kryt a
všechny pro práci potřebné spojovací a montážní díly. Vlastní počítač UCT520
musí být pro tento případ navíc vybaven jen dvěma konektory pro připojení
přídavného modulu.
Programy a programování
Vedle právě naznačených technických možností nabízí počítač UCT520 uživateli
hlavně širokou paletu programovacích postupů. Přichází mu do ruky vybaven běžně
třemi systémovými programovými produkty, jimiž jsou:
lzákladní programové zabezpečení,
lladicí prostředí MON520,
lprogramovací prostředí BASIC UCT520.
Základní programové zabezpečení (ZPZ) má postavení "operačního systému"
počítače UCT520. Pro uživatele je prostředím, do něhož vstoupí, chce-li, při
zapnutí UCT520. Může jednak nastavit právě požadovaný provozní stav počítače
UCT520, jednak zvolit provozní stav, do něhož se má UCT520 automaticky uvést po
každém následujícím zapnutí. V nabídce provozních stavů vždy figurují dvě
položky: programovací prostředí BASIC UCT520 a ladicí prostředí MON520. Dalšími
(nejvýše dvěma) položkami nabídky provozních stavů jsou aplikační programy (viz
dále). ZPZ je ovládáno z klávesnice UCT520 a k nabídkám a hlášením používá jeho
zobrazovač LCD.
Vývojová prostředí MON520 a BASIC UCT520
Tato vývojová prostředí počítače UCT520 komunikují s obsluhou "komfortnějším"
způsobem, prostřednictvím klávesnice a obrazovky osobního počítače PC. Při
vytváření a ladění aplikačních programů se počítače UCT520 a PC spojují
sériovou linkou RS--232 (kabelem, který je standardním příslušenstvím počítače
UCT520). Na straně počítače PC stačí k dialogu s UCT520 spustit jakýkoliv
komunikační program se schopností přenášet textové soubory.
Ladicí prostředí MON520 umožňuje mj. z počítače PC zavést (jako soubor typu
.HEX) a spustit kód aplikačního programu. Počítač PC je běžně platformou, na
níž obvykle kód vznikne překladem ze zdrojového programu, typicky v jazyku C
nebo v assembleru. Podporu tvorbě aplikačních programů tímto způsobem poskytují
knihovny UCT520-DEV a UCT520-LIB, které jsou zvláštním příslušenstvím počítače
UCT520.
Druhé z vývojových prostředí nabízí uživateli jinou cestu: jednoduše a pohotově
vytvořit aplikační program v jazyku BASIC UCT520. Překlad programu je v tomto
případě interpretační. Časově kritické operace mohou být prováděny vloženými
assemblerovskými podprogramy. Jazyk BASIC UCT520 je vybaven bohatým repertoárem
příkazů, mj. pro komunikaci (asynchronními sériovými kanály, sběrnicí I2C), pro
nastavení energeticky úsporných modů a pro obsluhu přerušení (např. od
klávesnice nebo od časovače).
Aplikační programy
Mezi provozními stavy počítače UCT520 má klíčovou pozici provádění aplikačních
programů. Důležité je, že právě aplikační program může být také vybrán, aby byl
automaticky spuštěn po zapnutí UCT520. Pak se UCT520 chová jako účelově
orientované zařízení nebo vestavný počítač, včetně případů bezobslužného
provozu s termínovaným nebo dálkovým zapínáním. V nezávislé paměti základního
provedení počítače UCT520 (tj. z celkových 128 KB) si ZPZ vyhrazuje pro uložení
aplikačních programů 64 KB. Tato kapacita slouží buď celá pro kód jednoho
aplikačního programu, nebo rovným dílem pro kódy dvou programů. Jedna z obou
polovin může být ještě alternativně využita pro uložení jednoho či více
zdrojových programů v jazyku BASIC UCT520. Jen první z nich však má výsadu
automatického spuštění, je-li z prostředí ZPZ nastaveno. (Mimořádné nároky na
aplikační programové zabezpečení mohou počítat až s 448 KB.)
Jedním z aplikačních programů v nabídce zvláštního příslušenství počítače UCT520
bude TERM520. Jeho účelem
je, za přispění bohatých konfiguračních možností, vytvořit z UCT520 ovládací
terminál včetně možnosti vyslat/přijmout datový soubor do/z připojeného
zařízení (např. měřicího nebo technologického).
Technické parametry UCT 520
Otázky, s nimiž bude spojeno každé nové aplikační uplatnění, pomůže zodpovědět
ještě stručná zmínka o dalších důležitých užitných vlastnostech počítače
UCT520: Převážná většina ze třiceti kláves má, kromě základního, ještě tři
významy, které se volí pomocnými klávesami 2ND a SHIFT a jsou indikovány dvěma
žlutými svítivými diodami. Klávesou ON se UCT520 manuálně zapíná a vypíná.
Zapnut však může být i dálkově (např. z telefonního nebo rádiového modemu) nebo
automaticky (přednastavenými interními hodinami reálného času), vypnut pak z
prováděného aplikačního programu. V zakázkové verzi UCT520 najde místo zvláštní
klávesnice, např. s menším počtem a/nebo účelovým popisem kláves.
Zobrazovač LCD počítače UCT520 (reflexní nebo se zapínatelným prosvětlením) je
grafický, s počtem bodů 122 x 32. V základním textovém modu jsou na zobrazovači
umístěny 4 řádky, každý s 15 znaky (latinka, rastr
7 x 7). Řadič grafického LCD nabízí také možnost kdykoliv z aplikačního
programu vypisovat znaky s dvojnásobnou výškou i šířkou, příp. zavést (i přes
rozhraní RS-232) alternativní soubor znaků (např. v úspornějším rastru 5 x 7
pro 20 znaků na řádku nebo jinou abecedu, např. azbuku).
Vestavěným napájecím zdrojem počítače UCT520 je akumulátor NiMH 3,6 V/1 200
mAh. Doplněn je interním nabíječem pro nabíjení akumulátoru proudem 120 mA
(nabíjecí doba vybitého akumulátoru je asi 14 h). Externí napájení nabíječe i
samotného UCT520 zabezpečuje vnější stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí
7,5 V/300 mA (zásuvkový adaptér, je v základním příslušenství UCT520). Místo
vnějšího napájecího zdroje může být připojen také externí nabíječ pro zrychlené
nabíjení (za méně než 3 hodiny).
Běžnými komunikačními rozhraními počítače UCT520 jsou sériové asynchronní
kanály podle standardů RS-232, RS-422 a RS--485, dalším může být "infračervená"
IrDA. Rozsah přenosových rychlostí dosahuje až k 115,2 kb/s.
Osmibitový procesor počítače UCT520 z rodiny 51/52, typ DS87C520, disponuje
řadou energeticky úsporných pracovních režimů. Snížení spotřeby přinášejí
nejenom tradiční klidové režimy, ale i pracovní, spojené se zmenšením
synchronizačního kmitočtu. Bohatě je dotována interní paměť pro uložení dat
(128 KB, příp. 512 KB SRAM se zdvojeným záložním napájením). K uložení
systémového a aplikačního programového zabezpečení je určena paměť 128 KB
FEPROM (Flash), která také může být rozšířena na 512 KB a použita i pro
uchování dat. O přepínání pamětí podle potřeb programového zabezpečení pečuje
sofistikovaná správa.
8 0413 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.