Udělejte si domácí nahrávací studio

Za posledních pár let se vývoj počítačů pohnul neuvěřitelným skokem kupředu. Pro každého z nás se stal počíta


Za posledních pár let se vývoj počítačů pohnul neuvěřitelným skokem kupředu.
Pro každého z nás se stal počítač nepřehlédnutelnou součástí dnešní doby. Pro
mnoho lidí jsou počítače nejen pomocníky při práci, ale také čím dál více
našimi domácími společníky. S jejich rostoucím výkonem se rozšiřuje i okruh
jejich použití a to i do oblasti umění. Jednou z nových možností, jak domácí
počítač využít, je tedy i tvorba hudby. Jelikož je to téma nesmírně široké,
které jeden článek nemůže zcela pojmout, zaměříme se tentokrát jen na oblast
zvukových karet a hudebních programů. Z pestré nabídky takto zaměřených
produktů vybíráme výrobky obecně uznávané jako standard v oboru.
Základem jsou zvukové karty
Zvuková karta je zařízení, díky němuž počítač dokáže pomocí tzv. AD
(analog-digital), DA (digital-analog), či dnes už běž-ně používaných DD
(digital-digital) převodníků, zaznamenávat či přehrávat zvuk. Kvalita uvedených
převodníků je jedním z hlavních kritérií celkové kvality zvuku (až na malé
výjimky v podobě DD) a taktéž určuje (opět až na malé výjimky) i jejich cenu.
V minulosti nebyla u zvukových karet kvalita zvuku zrovna nejlepší. Dnes je
situace opačná, a tak pro běžného uživatele PC není problém dělat se zvukem
prakticky cokoliv, a s kvalitou téměř srovnatelnou s dnešním nejrozšířenějším
médiem, kompaktním diskem. Důležitými atributy práce s digitálním zvukem jsou
počet bitů a frekvence. Většina dnešních, i velice laciných, zvukových karet
pracuje minimálně s 16bity, což je vlastně klasický formát CD. Profesionálnější
HDR (Hard Disc Recording) systémy již pracují s větším počtem bitů standardně
to bývá 18, 20 a 24 bitů.
Obdobná situace je u frekvence digitálního zvuku. Standardní frekvence zvuku je
v intervalu od 11 do 48 kHz. Nicméně opět s příchodem DVD se stále častěji
hovoří o taktech nad 96 kHz. I zde platí pravidlo, že čím je frekvence vyšší,
tím je zvuk věrnější. Převodník totiž stihne za daný časový úsek (pro měření se
používá 1 vteřina) udělat více propočtů. Samozřejmě, že čím je zvuk
kvalitnější, tím více místa potřebuje. Pro úplnost uvádím, že 1 minuta klasické
CD nahrávky, tedy formátu stereo, 16bitů, 44.1 kHz, zabere cca 10 MB volného
prostoru vašeho HDD.
Na trhu je dnes k dispozici celá řada karet. Pokud se rozhodujete, která ze
zvukových karet by pro vás byla nejvýhodnější, zkuste si odpovědět na uvedené
otázky, a poté se zamyslete nad výběrem karet, popsaných v tomto článku. Je
důležité si uvědomit, že většina vyráběných karet je určena pro široké
multimediální uplatnění, což znamená, že karty mají i mnohé další funkce např.
obsahují MIDI vzorky + paměť, lze k nim připojit joystick, leckdy i modem.
Většinou ovšem na úkor kvality zvuku. Velice často jsou k vidění základní
desky, už vybavené zvukovou kartou. Ovšem že zvuková karta za 1500 Kč bude
přehrávat např. audio či MIDI soubor o poznání hůř, než karta např. za 20 000
korun. U MIDI souborů to platí dvojnásob, jelikož laciné karty, byť se jejich
obaly honosí nápisem Wave Table, obsahují mnohdy tak otřesné zvukové banky
nástrojů, že nerozeznáte, zda hrají bicí nebo piano. Jaká tedy jsou kritéria
pro vhodný výběr zvukové karty?
Řešením jsou odpovědi na následující otázky:
Jak kvalitní má být nahrané audio? (kvalita AD a DA převodníků)
Kolik bude potřeba najednou nahrát a přehrát stop? (počet audio In a Out karty)
Jak kvalitní má být MIDI zvuk? (kvalita použité syntézy, např. FM, WaveTable
atd.)
Levné řešení
Pokud právě nebudete skládat filmovou hudbu a nechcete tudíž do zvukové karty
moc investovat, měla by karta mít minimálně tyto vlastnosti. Sekce audio:
minimálně 16 bitů, samplovací frekvenci alespoň 44,1 kHz. Sekce MIDI: alespoň
Wave Table syntézu s minimálně 2 MB ROM vzorků a nebude na škodu případná RAM
(možnost tvorby vlastních Wave vzorků např. ze samplů). Karta by měla umět
taktéž tzv. Full Duplex režim, umožňující nahrávání při současném přehrávání.
Je to důležité, protože pokud karta tento režim nezvládá, přicházíte zejména o
možnost tzv. playbacku, tj. přihrávání nových stop při použití vícestopého
záznamu (např. Cakewalk, Cubase a jiné produkty). Při výběru se raději
přiklánějte k takovým kartám, které mají tzv. WaveBlaster kompatibilní
konektor, tedy možnost připojit dceřinnou desku s další bankou nástrojů.
Wave Table moduly
Pomocí konektoru je možné upgradovat vaši stávající zvukovou kartu (samozřejmě
za předpokladu, že uvedeným konektorem disponuje) o některý z tzv. Wave Table
modulů. To je čipová destička o rozměru cca 10 x 5 cm, jejíž význam spočívá v
dovybavení stávající zvukové karty novými bankami zvukových samplů ve
standardních formátech GM, či XG MIDI. Jako příklady si uveďme Yamaha DB-50 XG,
WaveBlaster, apod.. Zvuky, které tyto rozšiřující moduly obsahují, jsou
většinou kvalitní průměrné sady nástrojů, které běžnému uživateli bohatě
postačí jak pro hraní her, tak pro občasné muzicírování.
Soft-Synth
Nelze také opomenout přítomnost tzv. softwarových syntetizérů. Jde o softwarové
generátory zvuku, které k jeho zhotovení nepoužívají čip zvukové karty, ale
přímo CPU vašeho počítače. Zátěž na CPU je dána množstvím použitých MIDI
kanálů, případ-ně kvalitou syntézy. Zvuk však svojí kvalitou často předčí i
laciné hardwarové Wave Table čipy. Nevýhodou je někdy velké zatížení už tak
dost potřebného výkonu CPU. Pro spolehlivou hudební práci je použití těchto
virtuálních zvukotvůrců většinou problematické, protože tím, že je zvuk
generován v reálném čase, dochází k drobným zpožděním oproti skutečnosti, a to
až o 0,5 sec. To znamená, že pokud v některém sequenceru budete přehrávat jednu
stopu na čipu zvukové karty a druhou na virtuálním synthetizeru, bude ten
virtuální hrát o uvedených 0,5 sec. později. Některé programy sice dokáží tento
nedostatek napravit tzv. offsetingem, ale moc spolehlivé to není. Výrobou
těchto modulů se zabývají např. firmy Yamaha, Roland a celá řada dalších.
Střední cesta
Yamaha Waveforce WF192XG
je multimediální karta se širokým uplatněním. PCI PnP karta podporuje Windows
Sound Systém, DirectX Sound a hardwarově emuluje Sound Blaster. K tomu však
využívá ještě další IRQ, aneb nic není zadarmo. Nový zvukový čip DS1 (YMF724)
podporuje hardwarová polyfonie až 64 hlasů, nabízí 676 zvukových programů, 21
sad bicích nástrojů a 64 zvukových efektů, řazených do tří skupin Reverb/Delay,
Flanger/Chorus, Variations (vlastní výběr efektu). Většina zvuků je odvozena od
známého expanderu Yamaha MU50, či MU80, nebo jejich dceřiného modulu DB-50 XG.
Převodníky jsou 16bitové, s maximálním vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.
Samozřejmostí je full duplex režim a podpora 3D zvuku. Na kartě lze nalézt
konektory: 1x stereo audio IN (3.5 mm Jack), 1x mono MIC IN (3.5 mm Jack), 2x
stereo audio OUT (3.5 mm jack), MIDI & Game.
Sound Blaster LIVE je opět multimediální kartou se širokým uplatněním. PnP
karta je určena pro sběrnici PCI, Obsahuje E-mu Systems EMU10K1 procesor, který
umožňuje 64hlasou Hw polyfonii, 48 MIDI kanálů, MIDI in/out. Až 512hlasý sw
syntezátor. Wavetable syntezátor je založený na technologii SoundFont.
Maximální kvalitu zvuku zajišťují konektory Audio 16 bit 48 kHz. Digital in/out
S/PDIF (20bit, 48kHz), koax. Efekty procesoru: reverb, delay, chorus, flange,
pitch shifter, distortion, wah. Software dodávaný s kartou: Cubasis AV, Sound
Forge 4.0 XP, Mixman Studio, Rhythmania, Keytar, Unreal (hra s 3D zvukem).
Poloprofi a profi
TERRATEC EWS64 XL: HDR a MIDI karta pro PC umožňující 4stopý záznam v reálném
čase. Karta je určena pro PCI sběrnici, obsahuje konektory: 2x stereo audio IN
(3.5 mm Jack), 1x stereo MIC IN (3.5 mm Jack), 1x digital Coax IN (S/PDIF
32,44.1,48 kHz), 1x digital Optical IN ( " ), 2x stereo audio OUT (3.5 mm
jack), 2x digital Optical OUT (S/PDIF 32,44.1,48 kHz), MIDI & Game 25 pin
connect, 2x MIDI IN (DIN) 2x MIDI OUT (DIN), 1x Phono stereo (6.3mm Jack). Tato
karta nachází čím dál více spokojených uživatelů, zejména pak okolo multimedií
a her. Vyznačuje se skvěle znějícími MIDI písněmi a čistým audio zvukem.
MidiMan DMAN 2044: HDR karta pro PC umožňující 4stopý záznam v reálném čase,
opět je určena pro PCI sběrnici. K dispozici jsou konektory: 4x In jack 6,3 mm,
4x Out jack 6,3 mm. Max. rozlišení a frekvence: 20bitů, 48 kHz. Frekvenční
rozsah: 20 Hz až 22 kHz. Odstup signál/šum: 98 dB, harmonické zkreslení:
0,003%. Pozor karta neobsahuje žádné MIDI rozhraní. Je určena pouze pro práci s
Audiem.
Events Electronics Layla: HDR systém s externím A/D a D/A převodníkem, určen
pro platformu PC. 8stopý záznam a 10sto-pý playback v reálném čase. Standardní
MIDI rozhraní IN, OUT, THRU. Master synchronizér formátem Word Clock. Procesor:
24bitový DSP akcelerátor Motorola 56301 (80 MIPS). Karta je typu pro PCI
sběrnici, modul je velikosti 19", 1U výšky. Konektory: Audio I/O: 8x In jack
6,3 mm, 10x Out jack 6,3 mm. Digital I/O: 1x In koax, 1x Out koax, formátu
S/PDIF až 24bitů. Max. rozlišení a frekvence: 20bitů, 48 kHz, 128x
oversampling. Frekvenční rozsah: 20 Hz-22 kHz. Odstup signál/šum: 98 dB,
harmonické zkreslení: 0,005%. Profesionální řešení domácího či menšího
komerčního studia.
Softwarové rytmery
Softwarové rytmery jsou programy, které většinou pracují na principu skládání
paternů. Paternem se rozumí tzv. smyčka, která má předem nadefinované
(sestavené) rytmické, nebo melodické linky. Takto vytvořené paterny se poté
skládají do celku, čímž vzniká výsledná skladba. Práce s rytmery je většinou
velice jednoduchá a příjemná. Potěší i fakt, že na Internetu je dnes k
dispozici celá řada již vytvořených paternů, např. s bicími, pokud neoplýváte
rytmickým nadáním, pomůže vám to. V tomto článku budeme porovnávat dva odlišné,
avšak principiálně obdobné rytmery. Oba programy skládají hudbu pomocí paternů.
Rozdíl je však ve zdroji zvuku, který je pro přehrání melodie použit.
ReBirth používá své vlastní generované syntetické zvuky, které se dají
(samozřejmě i v reálném čase) modelovat pomocí různých filtrů, jimiž je tento
program bohatě vybaven. Acid vytváří zvuk ze samplů, které si nejdříve musíte
buď vybrat, nebo vytvořit. Pokud si však říkáte, že to není zrovna moc
pohodlné, vězte, že po nahrání prvního samplu do Acidu a otestování několika
funkcí, jimiž je Acid obdařen, dospějete k názoru, že se samplem můžete
provozovat prakticky vše. Neboť plynulé zpomalování samplu, přeladění, změna
taktu apod. není žádným problémem. Acid je vynikající software pro fandy
smyčkové muziky.
ReBirth
Program vyvinula firma Steinberg, známá každému, kdo se zahleděl do počítačové
hudby; její vlajkovou lodí je především hudební software Cubase. ReBirth je
plně 32bitový software, určený pro platformy PC, s operačním systémem Windows
95, 98 a Macintosh. ReBirth je digitálním virtuálním emulátorem analogového
synthetizéru a rytmeru, a pomocí software se snaží na vaší zvukové kartě věrně
napodobovat chování starých mašinek, ke kterým se s odstupem času rádi vracíme.
ReBirth přináší svým způsobem něco podobného, protože to, co dovede, zvládly už
analogové přístroje někdy na přelomu sedmdesátých let. Díky tomu, že ReBirth
generuje vlastní zvuk, nepotřebuje vaše zvuková karta čip v němž je uložen
nějaký zvukový vzorek, ze kterého se vlnový průběh vypočítává. Co se týče
zvuku, je třeba uznat, že je na velice slušné úrovni.
ACID
Program vyvinula firma Sonic Foundry, která je známa špičkovým audio editorem
Sound Forge. Acid je plně 32bitový, určený pro platformu PC s operačním
systémem Windows 95 či 98 (minimálně Direct X 5.2). Acid pracuje na bázi
přehrávání smyček můžete jich přehrávat až 16 najednou. Pokud máte vícestopou
HDR kartu, lze dokonce každé stopě přiřadit libovolný kanál. Tím můžete svoji
hudbu vyslat např. do externích mixpultů pro konečnou úpravu nahrávky. Program
je samozřejmě vybaven podporou Direct X efektů, takže pokud některé tyto efekty
vlastníte, můžete je uplatnit bez sebemenších problémů.
Plug-in moduly
Dříve než se podíváme na softwarové sequencery, vysvětlíme si, co má většina
programů společného. Tímto společným jmenovatelem jsou plug-in moduly. Někteří
výrobci vymysleli velice šikovný způsob, jakým se dá již vytvořený program
rozšířit o nové funkce a to bez nutnosti vyvíjet, zakoupit a následně
reinstalovat celý systém. A to právě dovoluje technologie plug-in. Pokud si
dnes zakoupíte některý (Active Movie) modul, můžete ho používat ve všech
programech, jedinou podmínkou je, že program musí tyto efekty podporovat. Měli
byste se o tom dočíst v manuálu, kde se firmy většinou velice rády touto
možností vychloubají. Plug-inů je dnes na trhu celá řada. Např. compresor,
gate, equalizer, hall, chorus, distortion, ultramaximizer, a spousta dalších.
Kvalita zpracování zvuku těmito moduly je většinou na velice profesionální
úrovni, leckdy převyšuje i stejné hardware zařízení, či efekt, ale za podstatně
menší částku. Práce s těmito moduly je velice příjemná, většinou jednoduchá, a
podstatné je, že moduly vypadají úplně stejně ve všech aplikacích, je tudíž
lhostejné, ve kterém programu požadovaný modul použijete. Dokonce i ovládání
modulů je všude stejné, a také u většiny modulů je možné všude používat stejné
pressety s nastavením. Uživatel ocení, že se dá použít neomezené množství tzv.
real time efektů. Jediné, co vás bude omezovat, je rychlost PC, přesněji
rychlost CPU.
MIDI a HDR sequencery
Většina dnes vyráběných zvukových karet je vybavena pro MIDI propojení s
externím zařízením. Pokud vaše karta přímo neobsahuje DIN konektory MIDI IN a
MIDI OUT, musíte použít speciální kabel, na jedné straně ukončený 15PINovým
konektorem; zapojíte jej do joystickového portu zvukové karty. Na druhé straně
je kabel ukončen většinou třemi konektory: již zmíněnými MIDI IN a OUT a někdy
i joystick IN. MIDI je zkratka pro název Musical Instruments Digital Interface
a jde zatím o nejpoužívanější komunikační hudební protokol.
Význam MIDI spočívá v tom, že se při záznamu nezaznamenává zvuk, ale pouze jeho
noty, dynamika, délka, panorama atd. (např. po stisku některé MIDI klávesy
apod.). Noty jsou poté přehrávány některým zvukovým generátorem, obecně je
nazýváme expandery. Popis celé MIDI normy je však daleko obsáhlejší a složitěj-
ší. Expander přepočte MIDI údaje a na základě jejich hodnot vygeneruje zvuk.
Programům, které MIDI data dokáží zaznamenávat, editovat a přehrávat, se říká
sequencery. Historie prvních softwarových sequencerů sahá až do dob
legendárního Atari 1040. Tuto přehlednou práci na monitoru si velice rychle
oblíbili mnozí muzikanti. Po několikaletém vývoji jsou dnešní sequencery
většinou kombinované s audio recordingem, kde se s MIDI i s Audio daty pracuje
najednou a říkáme jim jedním slovem Multitrackery.
Snad všechny softwarové sequencery umožňují tisk nahraných not. Kvalita tisku
(rozumí se schopnost hudebních značek, předznamenání atd.) je však úměrná
možnostem daného programu. K profesionálnímu tisku not existují samozřejmě úzce
specializované programy určené k sazbě a tisku not, jako je např. Encore, ale
ty se zase příliš nehodí k záznamu. K uvedení vhodného příkladu jsem použil
základní popis práce s nejznámějším multitrackerem Cubase VST.
Jaký používat software?
Cakewalk a Cubase jsou programy, které se starají o vícestopé nahrávání a střih
jak audia, tak i MIDI. Sound Forge a Wavelab zase nahrávají zvuky (pouze jednu
stereo stopu najednou).
Mají přesnou grafickou editaci. Smyčkové funkce, např. Sound Forge 4.5 už
podporuje přímý import-export do smyčkového rytmeru Acid. Dynamické a efektové
úpravy a vypálení hotového songu na CDR jsou samozřejmostí.
Cakewalk Pro Audio
Program vyvinula firma Twelve Tone Systems. Je plně 32bitový, určen pro
platformu PC a operační systém Windows 95, 98 nebo Windows NT 4.0. Jde o
spojení MIDI Sequenceru, Audio Recordingu, kde se s audiem pracuje podobně jako
s MIDI. Efektové jednotky zajišťují efekty v reálném čase. Softwarový mixpult
zase umožňuje mixovat MIDI i Audio na jednom mixeru. Vše může být
synchronizováno interně, a to až 480 údery na 1/4 notu, nebo i externím
synchronizačním zařízením např. SMPTE, MTC.
Jak vidno Cakewalk umožňuje široké použití jak v profi studiích, tak i k domácí
tvorbě, kde může plnohodnotně nahrazovat celou řadu různých starších nástrojů.
Firma nabízí Cakewalk v několika verzích, počínaje verzí Homepro domácí
použití, až po verzi Profesionalkterá je určena pro studia.
Cubase Score VST
Vývoj tohoto produktu má na svědomí firma Steinberg, která je každému
počítačovému muzikantovi známá. Cubase Score VST je 32bitový, určený pro
operační systém Windows 95, Windows NT 4.0 a MacOs. Stejně jako je tomu u již
zmíněného Cakewalku 6.0, jde i zde o spojení MIDI Sequenceru, Audio Recordingu,
(kde se s audiem pracuje jako s MIDI), efektových jednotek a equalizeru v
reálném čase. Je zde podpora efektů, založených na architektuře Active Movie,
softwarového mixpultu, který je zvlášť pro MIDI a Audia, a slušného notového
editoru Score. Vše je možno synchronizovat za pomocí dobře vybaveného interního
synchronizeru s rozlišením 384 kliků anebo je možno k synchronizaci použít
takřka libovolný externí synchronizér. V Cubase jsou propracovanější editory s
možností použití různých filtrů atd.
Sound Forge
Program vyvinula firma Sonic Foundry. Je plně 32bitový, určený pro platformu PC
s operačním systémem Windows nebo Windows NT 4.0. Jde o digitální zvukový
editor na editaci a zpracování audia uloženého na HDD vašeho počítače. V
podstatě jde o nástroj, který se stará o zvuk od nahrávání až po výsledný
Master. Program je určen pro univerzální nasazení v domácích studiích a nebojím
se říci, že své uplatnění najde i v profesionálních či dabingových studiích.
Sound Forge řeší velice jednoduše střih, kopírování, přesun, či mix audiostop.
Uplatnění také najde jako špičková efektová, modulační, nebo dynamická jednotka.
Použít se dá také jako externí editor samplerů. Pro některé typy samplerů má
přímou podporu pro přesun dat, např. E-mu, Digidesign, Peavey, Akai, Kurzweil.
Program také dokáže konvertovat velké množství zvukových formátů, např. SVX,
NetXT, AU, VOC, PAT, SMP, AIFF, atd. Audio může být synchronizováno
nejpoužívanějšími synchrokódy např. SMPTE, MTC a jiné. Zvuk se dá editovat a
zpracovávat s přesností jedné tisíciny sekundy a podstatný je také fakt, že to,
co na monitoru graficky přehledně vidíte, vaše ouška slyší. Nikdy se mi
nestalo, že by Sound Forge zahrál nějaký nesmysl, jak to s oblibou některé
programy dělají. Podobně jako Cakewalk je i Sound Forge vyráběn ve dvou
verzích. Verze Sound Forge XPpro domácí použití a verze Sound Forgekterá je
určena pro studia.
Wavelab
Program vyvinula firma Steinberg. Je 32bitový, určený pro platformu PC s
operačním systémem Windows 95, Windows NT 4.0 a MacOS. Jde o digitální zvukový
editor pro zpracování audia uloženého na HDD vašeho počítače, ale nejenom to.
Program se vám postará o zvuk od jeho nahrání přes střih, efektové zpracování,
mastering až po vypálení CD. Wavelab také dokáže pracovat jako externí sample
editor pro přímý přenos audio dat z multitrackerů, jako např. Cakewalk, Cubase
apod. Překvapilo mě, že jsem objevil množství funkcí, které má Wavelab 1.6
přímo v sobě, narozdíl od jiných produktů, kde se to řeší pomocí plug-in modulů
(většími pořizovacími náklady); např. CD architekt, Batch converter, Spectral
analysis apod.
Program najde své uplatnění jak v domácích studiích, a po doplnění uvedenými
plug-in moduly, které jsou bez nadsázky opravdu dobré, se prosadí i v
profesionálních studiích. Zvláště pak při masteringu nahrávky, k němuž je
Wavelab dobře vybaven. Program podporuje několik nejpoužívanějších formátů,
např. Wav, Aiff, Net XT, atd. Svoji práci ovšem můžete uložit i jako CD
projekt, čímž se uloží několik samplů najednou. Výbornou vlastností je také
možnost uložit si tzv. prostředí. Tím docílíte, že po každém nahrání Wavelabu
se vám ihned otevře pracovní plocha tak, jak jste ji opustili samozřejmě i se
všemi samply, které jste zpracovávali a bez dlouhého čekání. Má to na svědomí
cache soubor, který si ukládá své vlastní interní informace o samplech a díky
tomu nemusíte pokaždé čekat až několik minut, než se vám nahraje třeba
60minutový soubor Wavů připravených k vypálení.
Výroba vlastního Audio CD
Poněvadž je problematika ohledně výroby vlastního CD-R dosti složitá, a její
hlubší rozbor by opět přesahoval prostor tohoto článku, uvedeme si pouze
klíčové základní informace, týkající se kvalitního vypálení audio CD. Většina
vypalovacího software, který většinou zakoupíte i s spolu s CD-R mechanikou,
nedovoluje, až na malé výjimky, zasahovat do struktury audio CD. Jediné, co se
dá většinou nastavit, je maximálně pořadí písniček.
Pokud vám nevadí, že si nemůžete určit vlastní délky pauz mezi jednotlivými
písněmi a pozice indexů, a v nejhorším případě oželíte i to občasné lupnutí na
konci skladby (některé velice staré programy a mechaniky vypalovaly písně tzv.
přerušovaným laserem, což je ono lupnutí), asi vás nenalákám. Pokud vám to
všechno vadí, podívejte se např. na zástupce kvalitních audio CD-R programů.
CD Architect
Tento program (dodává se i ve verzi modulu pro Sound Forge), jak už sám jeho
název napovídá, se vám postará o přípravu audio dat před vypálením na CD-R.
Pokud tedy vlastníte, či plánujete vlastnit mechaniku CD-R nebo CD-RW, můžete
pomocí tohoto modulu jednoduše a profesionálně připravit výslednou podobu CD.
Donedávna podporoval CD Architect pouze mechaniky SCSI, což bylo dost
nepříjemné pro některé majitele levnějších IDE mechanik, např. Mitsumi. Dnes je
již program k sehnání ve verzi, která je vybavena pro zmíněné IDE rozhraní. K
popisu všech funkcí programu by bylo třeba ještě hodně řádků, takže se zmíníme
jen o klíčových, které dělají tento produkt tím, čím je. Pokud jde o obsluhu,
téměř všechna práce v programu probíhá v grafické podobě, ovšem i přesné
manuální zadávání číselných hodnot, např. u indexů, není problém. Do jednoho
editoru si nahrajete potřebné Wav soubory. Tím se vám objeví jejich názvy a v
druhém okně je pomocí myši a grafu lehce skládáte za sebe, určujete mezery mezi
písněmi, nebo necháte písně automaticky prolnout za pomoci několika
přednastavených crossfade (prolínacích) efektů, které se vám automaticky
nabídnou hned, jakmile zkřížíte dvě písně nad sebou.
Velikou výhodou je funkce simulation CD, která připravená data ještě simultánně
přehraje v hotové podobě dříve, než je vypálíte na CD. Jinými slovy, simuluje
chování CD indexů, jako by už bylo CD vypálené. O inteligenci modulu svědčí i
to, že modul je tzv. sebekontrolující a zamezí vám vypálit paskvil. Takže se
stane, že při přípravě CD se vám objeví výstražné okno, v němž se dozvíte, že
používáte nekompatibilní formát zvuku a je potřeba provést konverzi, která je
vám i nabídnuta. Také můžete být např. upozorněn, že podle Reed Book (což je
celosvětově uznávaný protokol o formátu audio CD) nesplňuje vaše první pauza 2
vteřiny, atd. Díky tomu vše vidíte v grafické podobě a máte možnost si výsledek
poslechnout ještě před jeho vypálením.
Závěrem
Nové technologie v této oblasti jdou dopředu takovou rychlostí, že si dnes
můžete pořídit kompletní domácí HDR studio za cenu, za kterou byste před pár
lety těžko pořídili osmistopý magnetofon. Stačí se rozhodnout do které
kategorie hudebních tvůrců se řadíte, a podle toho si zakoupit patřičné
hardwarové i softwarové vybavení. Jak sami vidíte, je na trhu k dispozici celá
řada programů, schopných kompletně vyřešit profesionální audio recording, MIDI
recording, a toto vše např. vytisknout v perfektním notovém zápisu, nebo
dokonce vytvořit své vlastní profesionální CD. Přeji vám mnoho příjemně
strávených chvil při práci s hudbou na vašem počítači.
9 1248 / darn

Práce se sequenceremHlavní Okno
Po spuštění Cubase se vám na monitoru objeví tzv. hlavní okno, v němž se budete
nejčastěji pohybovat a spouštět z něho další pomocné editory, o nichž si povíme
dále. V tomto okně si volíte zdroj, z něhož budete nahrávat, editor, kterým
budete data upravovat. Máte možnost určit, zda půjde o stopu MIDI (noty), bicí,
audio, mixer, akordovou nebo skupinovou. Po této volbě dokáže Cubase
automaticky přiřadit dané stopě patřičný editor. Ale nejen to.
Dále je potřeba každé stopě přiřadit číslo kanálu, a to jak MIDI, tak i audio
stopám, případně si stopu můžete pro lepší orientaci i pojmenovat. Velkou
výhodou Cubase je možnost výběru, zda půjde o Mono či Stereo stopu. Cubase VST
nahrává audio data do jednoho společného adresáře, na jehož umístění se vás
program zeptá při prvním použití tlačítka Rec. Zadat můžete libovolný
existující adresář, případně vytvořit adresář nový. Pokud ke své práci
používáte systém s více HDD, můžete si vybrat, na který z nich se bude audio
nahrávat.
Remote
V dolní části se nachází ovládací panel (remote control), který je plovoucí,
tzn. že se dá pomocí myši přetáhnout kamkoliv, aby nepřekážel. Tento panel je
vždy nad ostatními okny, takže ho nemusíte hledat. Na tomto panelu najdete po
boku klasických funkcí Play, Rec a Stop, časy umístění kurzoru a časy nastavení
lokátorů L a R, což je v podstatě přesné automatické zapnutí a vypnutí tlačítka
Rec ve vámi zadaném čase. Použití lokátoru je zde možné třemi způsoby:
1automatické zapnutí recordingu, 2nekonečné nahrávání smyčky, 3automatické
vypnutí recordingu. Možnosti nahrávání jsou také tři: 1nahraje pasáž pouze
jednou a nadále ji jen přehrává, 2přihrává další nové pasáže ale původní
nahrávky nemaže (mix), 3vždy přehrává původní nahrávku novou. Mezi další
funkce, umístěné na panelu, patří též možnost zapínat a vypínat metronom apod.
Editace
Dejme tomu, že nyní máme nahrané nějaké audiostopy, a je potřeba je sestříhat,
upravit hlasitost, atd. K těmto úkolům je Cubase vybaven opravdu skvěle. Pouhým
dvojklikem nad žádanou pasáží se dostanete do audio editoru, ve kterém se dá
zobrazit několik audiostop najednou. Objeví se modulační křivka zvuku a data
můžete mezi sebou různě přenášet myší (Drag & Drop) anebo použít klasických
editačních funkcí Cut, Copy, Paste, Clear, Mix, Mix Special, Crossfade, Replace
atd.
Jestliže budete potřebovat přesnější editor, nebo editor externí, např. Wavelab
nebo Sound Forge, stačí opět v tomto editoru dvakrát kliknout nad žádaným
samplem. Jaký z externích editorů se vám bude defaultně spouštět, si můžete
nastavit v preferencích v menu audio. Systém Cakewalk řeší tento problém
automaticky, jelikož přebírá informace z registrů systému, a díky tomu
zobrazuje v liště Tools všechny dostupné editory určené na zpracování audia.
Hlavní však je, že tato možnost vůbec existuje. Samozřejmostí je vložení
(import) již nahraného samplu, a to ve formátu WAV nebo Aif.

Slovníček pojmů
Amplitude Modulation Vytváří novou modulační křivku původního zvuku.
Auto Region Automaticky vyhledává vhodné regiony dle tempa, dynamiky či obou
parametrů najednou.
Convert to 8 BitPřevádí 16bitový sampl na 8bitový. Bez přesnějších voleb.
DC Offset Přehrávání kanálu s předstihem nebo se zpožděním.
Delay Efekt, který vytváří opakování (ozvěnu) původního zvuku.
Distortion Zkreslení zvuku. Vhodné zejména pro úpravu el. kytar, atd.
Dynamics Většinou obsahuje Compresor, Limiter, Expander, Gate.
Equalizer Filtr pro frekvenční úpravu zvuku. Může být grafický, parametrický,
či kombinovaný.
Fade Úprava hlasitosti zvuku. Změna hlasitosti může být jednoduchá, nebo
automatická (v daný čas).
Find Užitečná funkce na různá hledání např. začátku či konce songu, největší
hlasitosti atd.
Flange/Wah Efekt pracující na bázi automatického, či manuálního frekvenčního
filtru.
Channel converter Konvertor na převod kanálů např. z mono na stereo, či opačně,
atd.
Chorus Speciální algoritmus na bázi časového posunu kanálů. Vhodný zejména na
zpěv a kytary.
Insert Silence Elegantně dokáže prodloužit sampl vložením ticha. Dají se zadat
časy, a místa.
Invert/Flip Provede otočení fáze samplu.
Mute Vypne zvuk v označené části samplu, nebo stopě.
Noise Gate Vypne zvuk (většinou nežádoucí šum) v pasáži, která nedosahuje danou
hlasitost.
Normalize Provede zesílení zvuku na maximální možnou hodnotu.
Panic Resetuje MIDI. Pomáhá při stále znějících MIDI tónech.
Panorama Umístění daného kanálu ve stereo prostoru.
Play List Seznam s označením pasáží, či songů.
Pitchbend Změna ladění tónu, většinou používaná u MIDI nástrojů, či kytarových
efektů.
Pitchshift Aneb harmonizer. Přeladění tónu pevně nastaveným intervalem.
Resample Změní frekvence samplu. Nastavitelné hodnoty jsou většinou od 11 do 48
kHz.
Reverb Funkce simulující odraz daného zvuku v místnosti.
Reverse Otočení samplu. Zvuk je přehráván odzadu.
Smooth Ořezává špičky zvuku.
Solo Hraje pouze označená stopa, ostatní jsou vypnuté (většinou kontrolka MUTE).
Statistics Většinou změří délku a čas samplu, jeho nejnižší a nejvyšší
hlasitost v dB, atd.
Tempo Určuje tempo skladby.
Time Compress/Expand Zpomalení či zrychlení zvuku.
Vibrato Efekt na bázi jemně kolísajícího ladění tónu.
Volume Zesílení, zeslabení hlasitosti zvuku. Měrná jednotka většinou uváděná v
dB.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.