Udělejte si pořádek v účetnictví

Ideální je vždy vyzkoušet si práci se softwarem na vlastní kůži. V případě všech produktů, které jsme zařadili ...


Ideální je vždy vyzkoušet si práci se softwarem na vlastní kůži. V případě
všech produktů, které jsme zařadili do přehledu ekonomických systémů, lze
konstatovat, že jsou k dispozici ke stažení z webových stránek výrobců buďto
jejich zkušební verze, nebo v některých případech i volně dostupné verze s
omezeným počtem položek či omezenou funkčností. Vítejte v kanceláři 21. století
Windows Vista a Office 2007 to jsou dva z nejočekávanějších softwarových
produktů současnosti, jejichž příchod je sledován se směsí napětí, vzrušení,
ale i nedůvěry. Jejich testovací verze přitom ukazují silný potenciál. Strana 21
Software pro účetnictví, realizaci základních ekonomických operací či evidenci
životně důležitých veličin je dnes základním kamenem softwarového vybavení
prakticky každé firmy. Účetnictví je svět sám pro sebe a roli při výběru
takového programu hraje zpravidla spousta faktorů, z nichž mnohé paradoxně
nemusejí na první pohled vypadat zcela racionálně. Klasické posuzování na
základě poměru ceny a výkonu může někdy snadno selhat a do rozhodování vstupuje
množství různorodých požadavků a potřeb či preferovaný styl práce ekonomického
personálu.
V současné době je na trhu poměrně široká škála systémů určených pro malé a
střední firmy, na které se v následujícím testu zaměříme my, a uživatelům,
kteří se v této nabídce dosud neorientují, může připadat poněkud nepřehledná.
Motivace při nákupu účetního softwaru přitom mohou být různé jinak se
pravděpodobně bude rozhodovat firma, která takový systém zavádí poprvé, a jinak
firma, která se rozhodla přejít na nový systém ať už z důvodu toho, že se ten
původní ukázal jako nevyhovující, nebo proto, že se s vývojem a růstem firmy
změnily požadavky a priority.
Při letmém pohledu mohou některé systémy působit dojmem vzájemně zaměnitelných
produktů, a teprve po několika měsících používání se možná ukáže, že tomu tak
docela není. Otazníky rovněž visí nad dodatečnými náklady, souvisejícími s
neustálou nutností upgradování na vyšší verze (už jen z důvodu každoročních
změn předpisů, jež je třeba při vedení účetnictví dodržovat).
Z čeho vybírat
Startovní pole tohoto testu tvoří systémy Abra G2 společnosti Aktis, Aconto MSP
od PCS-Software, Money S3 10.060 firmy Cígler Software, Pohoda Komplet z dílen
Stormware, Stereo 14.07 společnosti Ježek Software a WinDuo od firmy Čapek
Software.
V principu lze systémy dělit a posuzovat podle různých kritérií. Na jedné
straně stojí možnosti a funkcionalita, které jsou směrodatné zejména s ohledem
na velikost firmy či typ podnikání. Na druhé straně lze v sadě produktů
zařazených do tohoto přehledu vysledovat například velmi odlišný přístup k
realizaci uživatelského rozhraní. Některé ze systémů nabízejí elegantnější,
graficky propracované řešení, zatímco výrobci jiných jakoby zamrzli v čase a
nedokázali vymyslet něco modernějšího, "lepšího". Možnosti a funkcionalitu lze
v porovnání s požadavky firmy posoudit docela objektivně a jednoznačně.
Filozofii práce v systému, jeho nástroje a rozhraní je ale možné posuzovat z
různých hledisek. Skuteční účetní profesionálové a zkušení zaměstnanci
ekonomických oddělení totiž často nijak zvlášť netouží po křiklavé grafice,
právě naopak. Zato majitelé malých firem či samostatně podnikající osoby, pro
něž je účetnictví a dohled nad ekonomickými procesy nutným zlem, které se snaží
zvládat vlastními silami, mohou nablýskaná rozhraní moderních aplikací ocenit.
I tak ale nelze jednoznačně říci, že je dokonalejší grafické rozhraní zárukou
snadnější práce se systémem.
V případě všech produktů lze naštěstí označit za pravidlo, že jsou jejich
zkušební či volně dostupné, počtem položek omezené verze k dispozici ke stažení
z webových stránek výrobců. Proto můžeme jen doporučit, abyste si programy, jež
si vytipujete jako perspektivní, jednoduše stáhli a vyzkoušeli si, zda skutečně
odpovídají vašim požadavkům a (často již zažitému) stylu práce.
Abra G2
Společnost Aktis nabídla do testů svůj systém Abra G2 v aktuální verzi 6.03.08.
Ačkoliv se G2 nachází v té nižší části produktového spektra, určené pro "menší"
firmy, v rámci našeho testu se jednalo o jeden z těch "větších" systémů, který
uspokojí náročnější malé, ale i značně rozrostlé střední firmy. Z hlediska
základní koncepce se jedná o poměrně komplexní nástroj s rozsáhlými a vyspělými
možnostmi, který ocení náročnější finanční manažeři, požadující přesné
informace o chodu firmy. Abra G2, založená na třívrstvé architektuře
klient/server, podporuje kromě platformy Windows také Linux.
Představuje však velmi zajímavou alternativu pro společnosti, které počítají s
postupným rozšiřováním, neboť ty pak mohou plynule upgradovat na některou z
vyšších, ale funkčně podobných verzí systému Abra (G3, G4). V tomto smyslu
znamená volba systému Aktisu určitou garanci ochrany investic. Jednotná podoba
všech agend, kontextová nápověda a možnost využití klávesnice i myši jsou
faktory, které ovládání zjednodušují a po základním osvojení práce se systémem
lze skutečně mluvit o intuitivním rozhraní. Ocenění si zaslouží možnosti
přizpůsobení pracovní plochy pro individuální uživatele a široké možnosti pro
tvorbu výstupů a export (do formátů XLS, PDF, XML, HTML atd.).
Užitečné mohou být slevové systémy či tvorba globálních a individuálních ceníků
(pro určité firmy nebo skupiny zboží). Firma si v systému může navíc zvolit jí
vyhovující fiskální období, které nemusí být shodné s kalendářním rokem.
Samozřejmostí je u Abry také systém sledování změn.
Aconto MSP
Aplikace Aconto MSP ve verzi 2.62, kterou nám pro testování poskytla firma
PCS-Software, je, dá se říci, už proslulá svým důrazem na jednoduchost. Dobrou
zprávou je, že varianta MSP se od vyššího systému Aconto Corporate nijak neliší
ve funkčních možnostech. Jinými slovy, nižší a levnější varianta může nabídnout
plnou funkčnost, ale obsahuje tzv. položková a systémová omezení. Kritéria jsou
nicméně nastavena tak, aby verze MSP bez problémů uspokojila požadavky malé až
střední firmy, která má pak možnost bez komplikací upgradovat. Aconto se svým
modulárním řešením nevymyká běžnému pojetí ekonomických systémů a je založeno
na architektuře klient/server. Jedním z charakteristických znaků systému je
dodržování zásady "jednoduchost vítězí". Jeho rozhraní, ačkoliv na první pohled
možná vypadá nepříliš lákavě, může být pro zkušené pracovníky naprosto ideální
přehledné a rychle použitelné, s možností ovládat veškeré funkce z klávesnice.
Minimalistická grafika je ideálním řešením z hlediska ergonomie, a pokud
neexistuje důvod, proč požadovat graficky propracovanější rozhraní, není nad
čím přemýšlet. Jinak se na tento problém mohou dívat malé firmy, jež
nedisponují ekonomickými specialisty, kteří jsou v záplavě přehledně
zobrazených finančních dat jako doma.
I přes zmíněný dojem jednoduchosti nabízí Aconto velmi široké možnosti a
nechybějí v něm žádné běžné funkce, které od ekonomického systému očekáváte.
Pozornost si zaslouží doplňkový modul pro provádění analýzy či hloubka detailů,
v níž lze nastavovat přístupová práva různých uživatelů.
Základní licence zahrnuje také služby hot-line a hot-mail, stejně jako
pravidelné aktualizace, následně je pak třeba za každý kalendářní rok zaplatit
tzv. roční licenční poplatek, který zahrnuje prodloužení všech uvedených služeb.
Money S3 10.060 Premium
Program Money S3 dodávaný společností Cígler Software je z hlediska použití ve
firmě prakticky nejuniverzálnějším v tom smyslu, že nabízí natolik přehledné a
intuitivní rozhraní, že se v něm poměrně snadno zorientuje účetní i méně
zkušený uživatel. Je to dáno tím, že rozhraní systému vychází z podoby důvěrně
známého klienta Outlook.
Některé z firem mohou za klíčovou výhodu považovat právě grafické rozhraní, jež
poskytuje dobrý přehled managementu a zjednodušuje práci podnikatelům, kteří se
o ekonomické stránky firmy starají sami, ačkoliv to není tak docela jejich
parketa.
Funkčními možnostmi však Money S3 uspokojí takřka kohokoliv, v nabídce najdete
všechny nezbytné moduly, přičemž výrobce nabízí docela širokou škálu balíků a
kombinací pro subjekty, které používají daňovou evidenci i podvojné účetnictví
(včetně bezplatné verze Start). Navíc umožňuje snadné propojení s aplikacemi
založenými na XML, což je pro firmy spoléhající ve větší míře na IT důležitým
aspektem.
Verze 10.060 je žhavou novinkou a pochopitelně přináší celou řadu vylepšení.
Nejvíce inovací, jejichž výčet je poměrně široký, se v aktuální verzi týká
účetnictví a skladu. Z nových funkcí stojí za zmínku například skladová závěrka
pro uzamčení veškerých skladových operací k danému datu nebo rozšíření možností
exportů tiskových sestav také do PDF, zajímavá je i možnost data jedním
tlačítkem exportovat i odeslat e-mailem. Cena za každoroční legislativní
aktualizace je stanovena pevně pro celý balík (podle verze) a pohybuje se na
přijatelných úrovních. Pohoda 2006 Komplet
I Pohoda sází na efektnější, graficky dobře zpracované rozhraní, přesto však
přece jen více připomíná klasický účetní/ekonomický systém. Celkově vzato nám
rozhraní Pohody připadalo jako jedno z nejlépe řešených v tomto přehledu, neboť
je vyvážené po všech stránkách z hlediska ergonomie, šíře možností i
jednoduchosti použití. Navzdory tomu, že vypadá velmi jednoduše, nabízí
rozhraní i pokročilé funkce, jako jsou "dynamické záložky" (pro rychlý výběr a
třídění záznamů) nebo "dynamické formuláře" (jejichž vzhled lze podle potřeby
snadno přizpůsobit). Panel po pravé straně ukazuje, které agendy jsou aktuálně
otevřeny, a umožňuje mezi nimi rychle přepínat. Navíc si lze prvky jako horké
klávesy nebo povely nástrojových lišt nastavit podle svých zvyklostí.
Při základní konfiguraci, importu dat ze stávající databáze nebo přechodu z
daňové evidence na podvojné účetnictví lze s výhodou využít připravené
průvodce. Program může pracovat jako verze nainstalovaná na jediném počítači,
stejně jako v síťovém nasazení využívajícím architekturu klient/ /server.
Vyplňování dat lze urychlit konfigurací předem vyplňovaných nejčastěji
používaných hodnot formulářů (a příslušná pole pak dokonce i vypnout). Pohoda
obsahuje na 500 výstupních tiskových sestav od tiskopisů až po analytické
výstupy včetně možnosti tisku na obálky či složenky. K úpravám sestav dále
slouží samostatně prodávaná aplikace Report Designer. Export lze provádět do
excelovských souborů, PDF či HTML.
Jak samostatní podnikatelé, kteří potřebují zpracovávat daňovou evidenci, tak
středně velké firmy s vyššími nároky mohou těžit z přehledného rozhraní tohoto
nástroje a rozsáhlé palety funkcí. Stereo 14.07
Program Stereo, který nám k otestování zaslala firma Ježek Software, je svým
způsobem ojedinělý. To proto, že vám pomůže znovu objevit krásy na první pohled
možná nepříliš lákavé "dosovské" obrazovky. Ač se to jeví jako zdánlivě
nesmyslný anachronismus, vycházeli jsme při zařazení tohoto produktu do našeho
přehledu z toho, že podle informací výrobce se dodnes jedná o jeho
nejprodávanější účetní program, ačkoliv v nabídce je také Windows verze.
Tento fakt vypovídá mnohé o skutečných preferencích pracovníků ekonomických
oddělení. Je potřeba vzít na vědomí, jaká je realita každodenní rutinní práce
účetních a obchodních zaměstnanců. Provedení rozhraní přitom nic neubírá na
přehlednosti, intuitivnosti a jednoduchosti ovládání, i bez manuálu jsme byli
schopni začít se systémem pracovat a provádět základní operace. Velmi rychle a
efektivně můžete pracovat přímo z klávesnice bez použití myši.
Při zdánlivé jednoduchosti program možná až překvapí svými možnostmi, jimiž za
svými konkurenty, alespoň z hlediska využití v cílovém segmentu malých a
středních firem, nijak nezaostává. Systém umožňuje vést účetní agendu včetně
evidence DPH, evidenci majetku, zboží a materiálu na skladech, mzdovou agendu i
vyřizovat korespondenci. Nabízí také předdefinovanou sbírku souvztažností,
dovoluje upravovat účtovou osnovu a doplňovat analytické účty podle potřeby,
opravovat účetní deník po celé účetní období, provádět nepovinné datové
uzávěrky, vícenásobné přepisy atd. Výhodou jsou bezpochyby také cenové relace.
Podobně jako třeba v případě systému Aconto ale předpokládáme, že po něm sáhne
nejspíše zkušený účetní či ekonom, který nepotřebuje žádné grafické "berličky".
Středem pozornosti je účetnictví, nikoliv technologie. Za zmínku jistě stojí,
že například firmám, které chystají upgrade na výkonnější hardware, poskytuje
firma možnost přejít na vyšší Windows/SQL verzi reprezentovanou produktem Duel
3.7. Výrobce přitom zaručuje nejen bezproblémový převod dat i rozpracovaných
úloh, ale také příznivou cenovou politiku při upgradu.
WinDuo Standard
Program WinDuo společnosti Čapek Software má za sebou již 15 let existence a
také na stránkách Computerworldu se toto jméno neobjevuje zdaleka poprvé. Spadá
přitom opět spíše do kategorie programů, s nimiž se bude lépe pracovat těm, kdo
se ve firemních číslech dobře orientují. Může však může dobře posloužit různým
typům uživatelů, od podnikatelských subjektů až po nevýdělečné organizace, je
navržen pro nasazení v organizacích velikosti malých až středně velkých firem.
Jeho rozhraní je sice poměrně strohé, nicméně stále dostatečně přehledné.
Uživatelskou přívětivost zvyšuje tzv. bublinková nápověda, která se zobrazuje
po najetí myší nad příslušnou položku. Za zmínku stojí také vestavěný chatovací
modul pro komunikaci mezi uživateli.
Data jsou vkládána do příslušných knih (deník pohledávek, závazků, pokladny,
bankovních operací, ostatních úhrad a účetních událostí), z nichž jsou zanášena
do účetního deníku.
V aktuální verzi 1.61.A poskytuje WinDuo kromě legislativou vynucených změn
například možnost podávání souhrnného hlášení k DPH, vylepšené možnosti
archivace (nyní do libovolného adresáře) a vizualizace seznamů či nový slevový
systém (kde lze pro jednotlivé zákazníky nastavit více slev s různou prioritou).
Nabízena je také verze Gratis, omezená počty položek i když ta může stačit snad
jen samostatně podnikajícím osobám či nejmenším firmám. Bez zajímavosti není
ani to, že je WinDuo k dispozici rovněž i ve slovenské verzi.(wep) 6 1446
Ekonomický softwareProdukt
Abra G2
Aconto MSP

Money S3 Premium
Pohoda 2006 KompletStereo 14.07
WinDuo Stanart
Moduly/Agendy
Prodej, Nákup, Sklady, Banka, Homebanking, Pokladna, Majetek, Podvojné
účetnictví
Evidence, Podvojné účetnictví, Daňová evidence příjmů a výdajů, Sklad A/B,
Evidence majetku, Prodejní kasa, Mzdy, Správce
Daňová evidence, Podvojné účetnictví, Adresář, Majetek, Sklad, Objednávky,
Mzdy, Evidence majetku, Kniha jízd, Editor tisk. Sestav, Import a export dat,
Homebanking, Internetové obchody, Intrastat
Účetnictví, Daňová evidence, Homebanking, Cizí měny, Objednávky, Fakturace,
Adresář, Poštovní sestavy, Majetek, Kniha jízd, Mzdy, Sklady, Internetové
obchody,


Účetnictví, Sklady, Mzdy, Majetek, Kancelář

Účetnictví, Daňová evidence, Majetky, Sklady
Možnosti rozšíření
Mzdy a personalistika, Maloobchodní prodej, Evidence pošty, Kompletace
Samostatně nakupované nadstavby specializovaných výrobců (BMI Automatizace
zápočtů, BMI Kontroly PDU, BMI Statistika atd.)

Registr. pokladna Money S3 Kasa, Manažerský systém Analyst S3, CRM S3, Řízení
lidských zdrojů Target S3, Daňová kancelář TaxEdit S3

Mzdy pro velké organizace, Sklady A, Intrastat, Pobočkové zpracování dat, Kasa,
Editor sestav
Karty výrobků a služeb, Sériová čísla, Členění na HS a KJ Podpora

Zdarma e-mailová a faxová horká linka
Hot-line, hot-mail, pravidelné aktualizace atd. v ceně licence pro první rok,
následně se platí roční licenční poplatek

Zdarma telefonická (v pracovní dny od 8 do 17 hod.), internetová (reakce do 18
hod. následujícího dne), zpoplatněný výjezdní servis atd.

Servis 2007 v ceně produktu (telefonická , faxová, e-mailová podpora atd.) do
konce roku 2007


Zdarma telefonická podpora, zpravodajská podpora, diskusní fórum


On-line, další služby od 500 Kč
Aktualizace

20 % ceníkové ceny ročně (prvních 6 měsíců zdarma)
V ceně ročního licenčního poplatku (nové funkce, legislativní změny, nové verze
programů)


Program Aktualizace (první rok zdarma, potom 2 590 Kč/rok)


Na CD i on-line zdarma, v rámci podpory


Pravidelný roční upgrade (maximálně 20 % z pořizovací ceny ostré verze)

V ceně roční údržby (od cca 1 900 Kč pro verzi Standart) Cena (bez DPH)


14 900 Kč, 29 900 Kč síťová verze pro tři uživatele
10 600 Kč za balíček Živnostník (DEPV)
21 900 Kč za balíček Aconto Prodejna (PDÚ) s licencemi 2x Evidence, 1x Podvojné
účetnictví, 1x Sklad, 1x Kasa


19 990 Kč, 29 985 Kč síťová verze pro tři počítače, 7 990 Kč za dodatečnou
síťovou jednotku


11 980 Kč, 17 970 Kč síťová licence pro 2-3 počítače
12 000 Kč (vedení jedné firmy na jednom počítači), 15 000 Kč (vedení
neomezeného počtu firem na jednom PC), 3 000 Kč za každý další počítač (při
vedení neomezeného počtu firem), 7 500 Kč za každý další počítač (síťová verze)


8 000 Kč nesíťová verze, 12 000 Kč síťová verze
Prodejce

Aktis, www.abra.cz


PCS-Software, www.aconto.cz


Cígler Software, www.money.cz


Stormware, www.stormware.cz


Ježek Software, www.jezeksw.cz

Čapek Software, www.winduo.cz

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.