UDO zvyšuje kapacitu úložných systémů

Technologie UDO (Ultra Density Optical) umožňuje vyrobit jednotky pro ukládání dat, které nabízejí vysokou kapacitu a ...


Technologie UDO (Ultra Density Optical) umožňuje vyrobit jednotky pro ukládání
dat, které nabízejí vysokou kapacitu a dlouhou trvanlivost. K zápisu a čtení
dat je využíván modrý laser, jenž umožňuje uložit data na menší plochu než
laser červený.

O nutnosti zajistit stále větší úložný prostor pro rostoucí objemy
produkovaných dat již bylo popsáno nemálo listů papíru. Nejde však jen o objem
na úložné technologie je kladena také řada dalších požadavků.
Některé z nich vyplývají z legislativy například ze zákonů typu Sarbanes-Oxley
nebo Health Insurance Portability and Accountability Act (Zákon o
přenositelnosti zdravotního pojištění a zodpovědnosti) v USA, případně z jejich
obdob v ostatních částech světa. Rostoucí hrozba soudních sporů v případech,
kdy společnosti legislativě nevyhoví, a přání vyvodit maximální hodnotu z
informačních aktiv, jež mají firmy k dispozici, nutí organizace k rozvíjení
nových robustních strategií ukládání dat. Nová technologie nazvaná Ultra
Density Optical slibuje vysokou kapacitu, škálovatelnost a dlouhou trvanlivost,
tedy vlastnosti, které firmy vyžadují. Zatímco kapacita DVD technologie je
omezena na 9,4 GB, první generace UDO jednotek a médií dokáže skladovat až 30
GB. A plánovány jsou rovněž 60GB a 120GB verze.

Lepší laser
Omezujícím faktorem u optické kapacity je velikost takzvaného spotu, tedy
místa, do kterého jsou data zapisována záznamovým laserem. Tradiční optická
paměťová zařízení včetně CD, DVD a magnetooptických zařízení využívají
technologii červeného nebo infračerveného laseru. UDO ale používá modré lasery,
jež se vyznačují kratší vlnovou délkou (405 nanometrů) než červené lasery (780
nanometrů pro CD a 650 nanometrů pro DVD). Kombinace kratší vlnové délky a nové
optiky umožnily modrým laserům zaměřovat se na menší spoty menší oblasti
nesoucí informaci. A více menších spotů v dané oblasti znamená nahuštění
většího objemu dat.

Výhody UDO
Jednotky UDO zaznamenávají data s využitím 8KB clusterů, čímž má být
maximalizována kapacita média i výkonnost. V procesu známém jako zaznamenávání
prostřednictvím změny fáze zapisují UDO jednotky údaje zahříváním spotu na
záznamové vrstvě média modrým laserem a změnou z krystalického na amorfní stav,
čímž dochází k záznamu datové značky. Stejný laser s nižší intenzitou se pak
používá pro čtení dat. Stejně jako ostatní typy optických médií je UDO k
dispozici v přepisovatelných a nepřepisovatelných formátech. Protože jsou oba
typy médií bezkontaktní a nemagnetické, údaje zaznamenané na UDO se s
opakovaným použitím nezhoršují, média nejsou citlivá vůči magnetickým polím a
jsou použitelná v širším rozsahu okolních teplot a vlhkosti než obyčejná
optická technologie. Testy ukázaly, že média UDO mají v typickém kancelářském
prostředí delší očekávanou životnost než zatím dostupné alternativy více než 50
let.

Pro budoucnost
Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for
Standardization) a Mezinárodní elektrotechnická komise (International
Electrotechnical Committee) ratifikovaly normu ISO/IEC 17 345 pro 30GB UDO
média již před více než rokem. Významní dodavatelé systémů podporují UDO a více
než 30 nezávislých dodavatelů softwaru nabízí ovládače a příslušné knihovny pro
celou řadu aplikací včetně managementu dat, přímého přístupu k archivům, správě
hierarchických systémů pro ukládání dat i pro specifické odvětvové aplikace.
UDO je jedinou optickou úložnou technologií využívající modrý laser schválenou
ISO a Asociací evropských výrobců počítačů ECMA (European Computer
Manufacturers Association). Společně se standardem pro strukturu svazků a
souborů zajišťuje ISO/IEC 17 345 kompletní sadu specifikací pro výměnu dat mezi
jednotkami optických disků UDO.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.