Ukládání dat? Jde hlavně o aplikace

Proč je dnes tolik IT manažerů, kteří mají na starosti ukládání dat a jsou omezeni napjatým rozpočtem, nuceno aloko...


Proč je dnes tolik IT manažerů, kteří mají na starosti ukládání dat a jsou
omezeni napjatým rozpočtem, nuceno alokovat stejnou úroveň výkonu storage
kapacit, šířky pásma v SAN a souvisejících služeb pro méně významné úlohy,
jakou vyžadují obchodně kritické aplikace? Jedním z důvodů je fakt, že zařízení
v sítích SAN ani nástroje pro správu a virtualizaci nedokáží samy od sebe
rozlišit různé potřeby či požadavky takových aplikací. Výsledkem je často
zbytečně vysoká úroveň zdrojů a nadměrné utrácení. Řešení pro ukládání dat
orientované na aplikace (application-aware storage) poskytují manažerům lepší
kontrolu nad celým životním cyklem dat.
"Je poměrně běžné, že firmy ve snaze splnit požadavky na kapacitu, výkon,
dostupnost či možnosti obnovy nejdůležitějších dat a aplikací implementují v
nadměrné míře výkonnější a dražší systémy, než jaké jsou skutečně potřeba,"
říká Mike Koclanes, CTO společnosti CreekPath Systems, dodavatele systémů pro
správu storage. "Výsledkem je, že sice dosáhnou požadované úrovně služeb, avšak
náklady s tím spojené jsou často příliš vysoké."
Hubert Jošida, CTO společnosti Hitachi Data Systems (HDS), souhlasí a částečně
to klade za vinu samotným prodejcům systémů pro ukládání dat. "Až dosud se
dodavatelé na ukládání dat dívali od nejnižší úrovně směrem nahoru, tedy od
svého storage řešení. Nicméně systémy pro ukládání dat by měly sloužit
především aplikacím, proto je nejvyšší čas začít se na celý problém dívat z
opačného pohledu tedy od aplikace níže."

Cílené řešení
Nový úhel pohledu na ukládání dat, který vychází z potřeb aplikace, je přesně
tím, o co se nyní začaly snažit dodavatelé systémů pro správu storage i
hardwaru jako ADIC, AppIQ, CreekPath, HDS, IBM, Maranti, OuterBay Technologies
nebo Veritas Software a další. Maranti Networks tento přístup označuje jako
"application-aware storage" (systémy pro ukládání dat s povědomím o aplikaci),
HDS používá termín "application-optimized storage" (ukládání dat optimalizované
pro aplikaci), zatímco AppIQ svá řešení označuje jako "application--driven
storage" (ukládání dat řízené aplikací).
Ovšem každý z těchto výrobců sleduje tentýž základní cíl: Přizpůsobit ukládání
dat a související služby jednotlivým aplikacím na základě specifických
požadavků na výkon, dostupnost, schopnost zotavení, kompatibilitu s firemní
infrastrukturou či celkovou hodnotu pro firmu.
Jednou z výhod tohoto přístupu je redukce nákladů, již ocení například IT
manažeři, kteří mohou pro aplikace s nižší prioritou ušetřit využitím
levnějších SCSI a Serial ATA zařízení. Na druhé straně mohou udržovat nejvyšší
úroveň výkonu, kapacity a spolehlivosti pro e-commerce systémy a další obchodně-
kritické aplikace, které mohou využívat stejný pool úložných zdrojů.
Aplikačně optimalizovaná storage má leccos společného s dřívějším konceptem
známým pod označením Hierarchical Storage Management (HSM, hierarchická správa
storage). Ačkoliv však HSM dělí dostupné zdroje do různých úrovní a zajišťuje
migraci dat mezi jednotlivými vrstvami storage, většina akcí prováděných HSM
systémy je založena převážně na stáří dat a frekvenci přístupu k nim jen ve
velmi malé míře se zohledňují specifické požadavky a skutečná hodnota dat pro
organizaci.
Při inteligentním přístupu k ukládání dat může orientace na aplikace (či
optimalizace) poskytnout vhodný základ pro řízení životního cyklu informací
(Information Lifecycle Management, ILM), které představuje strategii, jež je
podle expertů budoucností ukládání dat. ILM si klade za cíl definovat sadu
politik a automatizovaných procesů pro poskytování, zrcadlení, replikaci,
pořizování snapshotů, migraci dat a jejich skladování či údržbu na základě
hodnoty různých typů informací pro firmu. ILM jde až za hranice jednotlivých
aplikací a umožňuje stanovení politik podle samotných dat a informací, které
tato data reprezentují.

Zvýšená viditelnost
Stejně jako je tomu u většiny nových technologií, i oblast řešení pro ukládání
dat optimalizovaných pro aplikace je dnes fragmentovaná a různé systémy jsou
založeny na několika odlišných přístupech. Jaký přístup zvolíte, jestliže se
rozhodnete tyto technologie nasadit v raném stadiu jejich vývoje, bude záležet
především na úrovni automatizace a standardizace, jakou hledáte, nebo typech
aplikací, pro které by měl být systém určen.
CreekPath a AppIQ volí přístup založený na standardech, avšak soustřeďují se
více na "viditelnost" než na automatizaci. Přitom tvrdí, že není možné vytvořit
skutečné řešení soustředěné na určitou aplikaci nebo ILM bez přesných znalostí
o tom, jak probíhá interakce mezi aplikací a storage či SAN. Tito výrobci jsou
navíc přesvědčeni, že většina IT manažerů zatím ještě není připravena postoupit
kontrolu automatickému řešení. Jestliže je nicméně hlavním cílem viditelnost
aplikace napříč heterogenní sítí SAN, je možné už dnes vybudovat vyspělé řešení.
Koclanes z CreekPath tvrdí: "Klíčem je zjistit a porozumět celému storage
řetězci příslušnému ke každé aplikaci poté je možné monitorovat její provoz a
nalézt místa, kde lze zvýšit efektivitu nebo snížit náklady související s
úrovní služeb. Nebo naopak zjistíte, že není možné dosáhnout takového výkonu
aplikace, jaký jste požadovali, a budete muset nakonfigurovat systém jiným
způsobem."
Podobně se na věc dívá i AppIQ. "Díky našemu řešení je přesně vidět, které
aplikace budou ovlivněny tím, když budou například některé z přepínačů nebo
diskových polí off-line," popisuje Tom Rose, marketingový viceprezident
společnosti.
AppIQ a CreekPath nabízejí i moduly pro specifické aplikace jako jsou Oracle,
Microsoft Exchange a Sybase coby doplněk celé platformy pro správu systémů pro
ukládání dat. Obě firmy také poskytují stejnou míru automatizace při
poskytování zdrojů na základě politik popisujících úroveň služeb. Avšak jejich
skutečně silnou stránkou je zmiňovaná viditelnost.
Jestliže preferujete spíše přístup, který přináší vyšší automatizaci, jsou zde
produkty společností ADIC, IBM, Maranti Networks, které správcům umožňují
rozdělit zdroje pro ukládání dat do vrstev na základě jejich vlastností
týkajících se výkonu, spolehlivosti a dostupnosti (jako jsou funkce pro
zrcadlení, fail-over apod.).
Aplikacím či jejich skupinám mohou být přiřazovány úrovně služeb, které
odpovídají určitým vrstvám storage. Přidělování pak může být automatizováno na
základě dané aplikace a administrátoři mohou implementovat replikaci či migraci
dat napříč různými vrstvami podle definovaných politik. Produkty ADIC a Maranti
také umožňují rezervovat určitou šířku pásma SAN v reálném čase pracujícím a
obchodně kritickým aplikacím pro případ zahlcení infrastruktury.

Lepší možnosti
Vedle zajišťování různých funkcí volí výrobci odlišný přístup k optimalizaci
pro aplikaci v různých částech řetězce pro ukládání dat, který CreekPath
označuje jako "storage supply chain". Zmiňovaná řešení pracují většinou
primárně jako hostitelská, avšak například Maranti nabízí své služby také na
úrovni struktury SAN a portů v podobě svých síťových storage kontrolerů
CoreStor. Zastánci služeb soustředěných v rámci struktury SAN zdůrazňují
vysokou rychlost a výkon takových produktů nebo jejich viditelnost v rámci
sítě, avšak kupříkladu v uvedeném případě budete nuceni pro zajištění jejich
správného fungování využívat hardware stejného dodavatele.
HDS kombinuje své hostitelské produkty pro správu storage HiCommand, které
využívají technologii AppIQ, se svým systémem TagmaStore Universal Storage
Platform, což je robustní a výkonné řešení, které současně poskytuje
virtualizaci a služby pro ukládání dat.
Společnost EMC nabízí odlišnou metodu díky systému řešení firmy Documentum,
řešení pro správu dokumentů pro zpracování nestrukturovaného obsahu z různých
aplikací. Documentum usnadňuje aplikaci úrovní služeb a politik pro migraci
souborových dat s vysokou granularitou, což je důležité pro to, aby takový
systém mohl vyhovět různým požadavkům.

Metadata pod kontrolou
Další částečku v celé skládance představují metadata. ADIC, EMC, IBM, Maranti a
další výrobci využívají metadata a servery pro jejich zpracování coby součást
svých řešení jakožto prostředek pro agregaci dat s ohledem na danou aplikaci.
"Řekněme, že máte části dat na třech různých místech v primárním úložném
systému, replikovaná na místě určeném pro okamžité zálohování a na pásce někde
ve sklepě," popisuje Ray Dunn, manažer pro průmyslové standardy v divizi síťové
storage společnosti Sun Microsystems. "Archiv metadat ví o všech třech
lokalitách a může vám pomoci vaše data vyhledat, když je potřebujete. Může také
určit, že pro daná data je nezbytné aplikovat nejvyšší úroveň služeb. Aby to
mohlo fungovat bez problémů, je potřeba zajistit dobrou komunikaci a
interoperabilitu všech částí sítě SAN ať jde o servery, host bus adaptéry,
samotná úložná zařízení i virtualizační objekty."
Budoucnost správy metadat využívaných storage systémy optimalizované pro
aplikace možná leží v ukládání dat založeném na objektovém přístupu. V tomto
modelu funguje server zpracovávající metadata jako archiv i coby systém
kontrolující provoz, avšak metadata samotná následují běžná data protékající
sítí SAN a jsou součástí datových "objektů". V ideálním případě by také
obchodní aplikace mohla komunikovat se zbytkem SAN. "Aplikace si musejí samy
říct o to, co potřebují," říká Yoshida z HDS.

Další vývoj
Nabídka řešení z poměrně široké oblasti systémů pro ukládání dat orientovaných
na aplikace se zatím může jevit jako poněkud dezorientující, ale jde o běžný
příklad počáteční fáze nástupu nové technologie. Většina dodavatelů a analytiků
se shoduje na tom, že storage optimalizovaná pro aplikace by mohla být
nejefektivnějším řešením při nasazení napříč heterogenními SAN a v rámci celého
životního cyklu dat od jejich tvorby až po poskytování, migraci a odstranění.
Nejvíce zjevným místem, na které by se měla soustředit pozornost výrobců, jsou
standardy, které mohou poskytnout potřebnou virtualizační vrstvu pro vývojáře
ti pak mohou využívat příslušné služby bez toho, aby museli vytvářet různé
verze systémů pro API jednotlivých dodavatelů storage. První vlaštovkou je
SMI-S (Storage Management Initiative Specification) navržený sdružením SNIA
(Storage Networking Industry Association).
Širší adopce těchto myšlenek bude vyžadovat ještě několik let, ovšem zárodky
pro nástup storage orientované na aplikace již existují. Nadále se objevují
nové standardy a některé změny na trhu jsou již nevyhnutné. V závislosti na
vašich potřebách vám může některé z takových řešení pomoci zvýšit efektivitu a
redukovat náklady na infrastrukturu při zajištění takových úrovní služeb, jež
vaše aplikace vyžadují.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.