Ukliďte si disk

Převážná většina uživatelů PC pracuje s operačním systémem Windows 95/98. Co s ním provedou časté instalace, dei...


Převážná většina uživatelů PC pracuje s operačním systémem Windows 95/98. Co s
ním provedou časté instalace, deinstalace, mazání souborů a různé jiné úpravy,
ví velmi dobře každý z nich. Z operačního systému, který po instalaci na disku
zabírá určitý počet megabajtů, máme během půl roku dvakrát větší kolos.
Do adresáře Windows se při instalaci nabaluje velké množství souborů, které tam
většinou zůstanou i po zdánlivě korektně provedeném odinstalování té které
aplikace. Zabrané místo je jedna stránka věci, tou druhou je postupně stále
častější hroucení systému. Předejít těmto neduhům můžeme pomocí prográmku,
který disk důkladně "uklidí". Jedním z mnoha volně dostupných je i System
Cleaner 98.
Po stažení necelých 600 kilobajtů velkého zazipovaného souboru provedeme
klasickou instalaci ze souboru Setup.exe, která nám do Startovací nabídky přidá
jeho ikonu. Pod ní nalezneme samotnou aplikaci, Help, System Scheduler a též
důležitou věcičku, kterou je položka Unistall System Cleaner 98. Program
spustíme ze Startovací nabídky, v levém okně aktivujeme Options. Zde si můžeme
nastavit, jak se má program vůbec chovat zda se má spouštět spolu s Windows,
zda má být "schovaný" v základní liště, co se má dít se soubory, které byly
označeny jako nepotřebné, a zda chce být uživatel vyzván k potvrzení mazání.
Kromě General Options zde nalezneme též Advanced Options, které spočívají v
možnosti automatického spuštění System Scheduleru, jenž je součástí aplikace,
po ukončení System Cleaneru a upozornění zvukem na tuto akci. Po nastavení
základních parametrů můžeme přejít k samotnému čištění.
Program se skládá ze 3 oken v levém volíme, na jakou oblast se budeme
soustředit, prostřední okno slouží k volbě disku a různých parametrů čištění, v
pravém okně jsou tlačítka typu Scan, Stop, Clean Selected, Clean All.
Probereme-li se nabídkou odshora, začneme s Temporary Files. V prostředním okně
nastavíme disky, které mají být pročesány, a zvolíme typy souborů (v základní
nabídce jich je 12, ale můžeme si přidat další). Dále můžeme nastavit různé
upřesňovací parametry souborů, mezi jinými období vytvoření, rozmezí velikosti
a soubory obsahující určitý textový řetězec. Po těchto nastaveních a kliknutí
na tlačítko Scan v pravém okně se ukáže samorozbalovací nabídka, ve které
zvolíme, co vlastně chceme dělat. Můžeme pročesávat všechny dočasné soubory,
všechny dočasné a zároveň duplikované soubory, nebo adresáře, které jsou určené
k uchovávání dočasných souborů.
Další položkou v levém okně jsou Duplicate Files, sloužící k vyhledání souborů
stejně velkých, se stejným názvem a datem. Opět v prostředním okně nastavíme
disky, nově je k dispozici možnost dalších nastavení, jako např. přeskočení
souborů ukrytých v systémovém backupu, a upřesníme velikost, období
vytvoření... Po kliknutí na Scan máme opět k dispozici samorozbalovací nabídku,
umožňující volbu typu "a zároveň".
Velice šikovnou položkou v levém okně jsou Clean Directories, sloužící ke
skenování předem vybraných adresářů, jak ostatně napovídá již název. Defaultně
jsou přednastaveny 3, do kterých se nejčastěji ukládají zbytečnosti zabírající
drahocenné místo. Samozřejmě lze přidat své vlastní adresáře, o kterých si
myslíme, že jsme jim provedli něco nepěkného.
Předposlední položkou jsou FAT-Losses, které vám po prozkoumání disku
zpřístupní údaj o místě, ztraceném kvůli několika bitům na začátku a konci
souborů. Funkční je tato volba ovšem pouze pro disky typu FAT16, u FAT32, které
umí začátky a konce odstřihnout a tím zmenšit velikost clusterů, je zbytečná.
A nakonec si pomocí položky Schedule Options můžeme nastavit, co a kdy se bude
automaticky skenovat tak, aby nás spuštěná aplikace nebrzdila v jiné práci.
Pod tlačítkem System nalezneme dvě ikonky Add/Remove Programs a System Tools.
První z nich se však chová poněkud jinak, než bychom očekávali. Místo
klasického odinstalování programu totiž smaže tu část, která je zapsána v
registrech Windows. To může mít za následek pozdější nemožnost korektního
odinstalování programu. Po kliknutí na System Tools se nám zobrazí známé ikony,
sloužící k optimalizaci systému, jako např. Disk Defragmenter a ScanDisk.
Co se skrývá pod tlačítkem More? Údaje o aplikaci, licenci, a kontakt na firmu
InforTech.
System Cleaner 98 je při správně nastavených parametrech velice užitečný
pomocník, sloužící k promazání všeho nepotřebného na disku. Až se váš počítač
(respektive hlavně jeho adresář skrývající operační systém) dostane do stavu,
kdy už bude prosit o úlevu, stáhněte si tento prográmek a vyzkoušejte ho. Nebo
si počkete na System Cleaner 2000, jehož vývoj se nachází ve fázi
beta-testování.

9 1416 / ijan

System Cleaner 98
Odstraňuje nepotřebné soubory
Autor: InforTech Software Solutions
Adresa: http://infortechsolutions.com
Platforma: Windows 9x/NT
Licence: Shareware
(cena po 35denním volném užívání 24,95 dolarů)
Velikost archivu: 583 kB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.