Umění komunikace

Seminář na téma "Umění komunikace na přelomu tisícitetí" uspořádala 18. května v Nové galerii Pražského hradu sp...


Seminář na téma "Umění komunikace na přelomu tisícitetí" uspořádala 18. května
v Nové galerii Pražského hradu společnost Telenor. Záštitu nad touto akcí
přitom měla Mette Kongshemová, norská velvyslankyně v ČR.
Za řečnickým pultem zazněly zajímavé názory reprezentantů společnosti Telenor
(např. ředitele Telenoru pro střední Evropu K. Digeruda) i zástupců ČR.
Generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek mj. přednesl tuto poměrně
pesimistickou vizi: "Digitální komunikace není jenom rychlost šíření informace.
Je to i smysl takto šířené informace, důležitost rychlého sdělení. Nepochybuji
o tom, že rychlá informace o smrtelném nebezpečí může zachránit lidské životy.
Pochybuji naopak o tom, že většina zrychleně šířených informací v dnešním světě
má jinou než banální povahu. Pocit blízkosti těch, se kterými jsme takto
spojeni, je přitom iluzorní..."

9 1342 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.