Umění vést je klíčové i pro informační průmysl

Ve snaze zmapovat oblast schopností vést položila nedávno IT Leadership Academy následující otázky 300 vedoucím praco...


Ve snaze zmapovat oblast schopností vést položila nedávno IT Leadership Academy
následující otázky 300 vedoucím pracovníkům informatiky první úrovně (jedná se
o ty, kteří se přímo zodpovídají vedoucímu výkonnému pracovníkovi informatiky),
výkonným pracovníkům druhé úrovně (zodpovídají pracovníkům první úrovně) a
výkonným pracovníkům třetí úrovně:
1.Kolik procent vaší kariéry v informačním průmyslu jste strávili pod dobrým
vedením?
2.Jak trávíte svůj čas? Pokud byste mohl změnit oblast, jíž věnujete nejvíc
času, čím byste se začal raději zabývat? Jaké činnosti byste naopak omezil na
nezbytné minimum?
Pokud jde o první otázku, byli jsme tak překvapeni odpověďmi, že jsme je
dvakrát zkontrolovali, abychom si byli jisti, že jsme slyšeli správně. Byla to
však realita: 20 % dotazovaných odpovědělo, že nikdy neměli dobré vedení, 5 %
dodalo, že mělo dobré vedení po více než polovinu své kariéry, 10 % řeklo, že
měli dobré vedení po přibližně jednu třetinu své kariéry a 65 % se přiznalo, že
bylo dobře vedeno po méně než 20 % času stráveného v práci.
Potvrzení odpovědí na první otázku přináší i to, co nazývám halucinogenní
statistikou odvozenou ze druhé otázky: 75 % výkonných pracovníků první úrovně
řeklo, že chtěli strávit méně času se svými vedoucími. Významné procento s nimi
tedy toužilo trávit méně času, přičemž někteří šli do extrému a nechtěli s nimi
trávit čas žádný. Je potřeba zvážit následující: Téměř každý dotázaný chce
trávit více času se zákazníky, ať už se jedná o vedoucí z branže nebo klasické
koncové zákazníky platící v hotovosti. Předpokládejme, že lidé odpovídali
rozumně, tzn. že chtěli strávit více času aktivitami o vyšší hodnotě, pak bude
otázka znět následovně: Proč informatici nepovažují čas strávený se svými šéfy
za aktivitu o vyšší hodnotě?
To mi připomíná Jamese Freedmana, bývalého prezidenta Dartmouth College. Jednou
napsal, že američtí vysokoškolští studenti měli hodně idealismu i altruismu,
chyběly jim však vzory. "Nejsou ani tak lhostejní vůči idealismu jako spíš
postrádající inspiraci staršími," řekl. A zdá se, že je tomu obdobně v IT
oborech po celém světě. Co tedy vyplývá z výsledků průzkumu? Vůdce v IT musí
být inspirativní, jeho práce mu musí být posláním a měl by chtít mnohem víc než
jen tak-teď-jim-našimi-zisky-za-poslední-kvartál-vyrazíme-dech. Někteří vedoucí
výkonní pracovníci informatiky na to již přišli. Zeptali jsme se tedy skupiny
vedoucích výkonných pracovníků informatiky, co je nejvíce překvapilo, když
poprvé zasedli do horkého křesla patřícího k jejich pozici. Odpověděli, že to
byl šok ze zjištění, že musejí neustále překonávat sami sebe. Museli se
identifikovat s vůdcem. Museli být neustále ve střehu a uvědomovali si, že vše,
co řekli nebo udělali, každé gesto, slovo nebo výraz obličeje vyslal zprávu a
nastavil pracovní režim. Doba, kdy byli vedoucí výkonní pracovníci informatiky
vašimi nejlepšími přáteli, je pryč. Nastal čas pravého šéfování.(pat) 6 0983
Zeptali jsme se tedy skupiny vedoucích výkonných pracovníků informatiky, co je
nejvíce překvapilo, když poprvé zasedli do horkého křesla patřícího k jejich
pozici. Odpověděli, že to byl šok ze zjištění, že musejí neustále překonávat
sami
sebe.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.