Unbundling není v EU úspěšný

Hlavními brzdami pro unbundling telekomunikačních linek, tedy zpřístupnění účastnických vedení konkurenci, jsou v E...


Hlavními brzdami pro unbundling telekomunikačních linek, tedy zpřístupnění
účastnických vedení konkurenci, jsou v EU cíleně pomalá implementace,
opodstatněné technické problémy, vysoké počáteční náklady a absence
investičního kapitálu potřebného pro vybudování tzv. střední míle.
Jedním z důvodů je podle Johna Dickieho, zástupce Evropské asociace
kompetitivních komunikací (ECTA), všeobecné ignorování přístupu k datovému toku
dominantních operátorů. "Právě cesta k zajištění přístupu k vysokorychlostnímu
internetu byla z návrhu českého zákona o telekomunikacích vypuštěna. Nyní již
zřetelně víme, že to bylo ke škodě věci," dodal Zdeněk Vaníček, prezident české
pobočky ECTA - ČAKK.
V EU je v současnosti největším problémem obtížná implementace dominantní
operátoři nechtějí přijít o tržní potenciál, proto s implementací nespěchají,
navíc ovšem existují reálné technické problémy, které proces zpomalují.
Regulátoři pak těžko rozpoznávají, který ze dvou problémů je skutečný. Navíc
díky vysokým nákladům na vybudování střední míle nabízejí alternativní
operátoři služby pouze v oblastech s vysokou koncentrací firemní klientely.
Podle asociace ECTA je důležité se zaměřit hlavně na strukturální nedostatky a
mezery, dále pak zaručit i jiné cesty k telekomunikačnímu trhu tzv. bitstream
access, přístup k datovému toku. Znamená to oddělit a definovat zpřístupnění
účastnických vedení pro poskytovatele služeb s vyšší přidanou hodnotou a
produkty síťových operátorů, kteří nabízejí různé druhy připojení. Důležitým
faktorem je také vyřešení širokopásmového propojení, které kromě jiného umožní
operátorům nabízet služby i tam, kde zatím nemohou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.