Unified messaging

DEFINICE Pojem unified messaging označuje přístup, při kterém jsou uživateli k dispozici všechny druhy zpráv (zpravid...


DEFINICE
Pojem unified messaging označuje přístup, při kterém jsou uživateli k dispozici
všechny druhy zpráv (zpravidla e-mail, hlasové a faxové zprávy) prostřednictvím
jednotného rozhraní, typicky e-mailového klienta.
Druh rozhraní lze často volit i podle zařízení, ze kterého se ke zprávám
přistupuje.
Pokrok ve vývoji IC technologií s sebou přináší mimo jiné situaci, kdy
zaměstnanci mohou kdekoli na zeměkouli zůstat ve styku se svými spolupracovníky
nebo s rodinou prostřednictvím množství různých komunikačních prostředků. To je
sice do velké míry pozitivní, lze však nalézt i negativa. Řadu lidí totiž může
fakt, že mají k dispozici tolik různých možností komunikace, současně
frustrovat a snižovat jejich produktivitu práce. A to především v okamžicích,
kdy potřebují sledovat informace docházející současně z více zdrojů.
Pro představu o takové situaci není třeba chodit daleko. Jednoduchým
všudypřítomným příkladem takového jevu může být použití dvou hlasových
schránek, jedné v kanceláři a druhé na mobilním telefonu. A to už vůbec nemluvě
o několika e-mailových schránkách, které neumožňují (např. prostřednictvím
protokolu POP3) vzdálené vybírání najednou. Přidejte k tomu ještě nepřetržitý
tok papírových dokumentů z tiskáren a faxů, a pak se nelze divit, že mnozí
pracovníci pracující s informacemi mají pocit, že se stávají obětí moderních
technologií.

Jedna schránka
Částečným řešení takového soužení se správou řady systémů doručujících
informace může být směrování všech zpráv, bez ohledu na jejich konkrétní druh,
do uživatelovy e-mailové schránky. Aby to bylo možné, nabízejí výrobci jako
Avaya, Nortel Networks nebo Cisco Systems systémy pro tzv. unified messaging,
řešení, která směrují všechny zprávy na jeden e-mailový server, např. Microsoft
Exchange nebo Lotus Notes. Doručené zprávy pak dále zpřístupňují klientským
aplikacím uživatelů.
Aby bylo možno uchovávat hlasové zprávy, výrobci systémů pro unified messaging
je konvertují do podoby souborů s digitálními daty, které lze ukládat na
poštovní servery nebo na pevné disky uživatelů jako jakékoli jiné datové
soubory. Podobně nakládají i s příchozími faxy ty jsou přijímány faxovým
serverem, konvertovány do nějakého formátu používaného pro uchování digitálních
obrázků a opět poslány na e-mailový server. Ten následně směruje hlasové a
faxové zprávy do uživatelské e-mailové aplikace, jakou je např. Microsoft
Outlook nebo Lotus Notes klient.
Za předpokladu, že mají uživatelé k dispozici zvukovou kartu a další vybavení
potřebné pro přehrávání zvuku na PC (reproduktory, sluchátka), mohou jednoduše
kliknout na došlou hlasovou zprávu ve formě přílohy e-mailu a vyslechnout si
ji. Podobně mohou kliknout na faxovou přílohu, která se zobrazí na monitoru
jako obrázek nasnímaný fax. Jedinou podmínkou je instalace příslušného
prohlížeče.

V zákulisí
Ačkoli se zdá, že technologie použité v systémech unified messagingu budou
sázet spíše na kompletní digitální řešení (a tedy komunikaci všeho druhu
směrovanou např. přes IP) než na klasické pobočkové telefonní ústředny pro hlas
a na separátní systém pro IP data, v reálném nasazení bývá situace odlišná.
Platí totiž, že stále velké množství firem má ještě klasické pobočkové ústředny
a na nich postavené hlasové schránky. S jejich funkčností přitom nemají
problémy. Protože se z pochopitelných důvodů nechtějí zbavit zařízení, která
fungují, je na dodavatelích, aby jim svými novými řešeními vyšli vstříc a tedy
stavěli na stávající infrastruktuře.
A tak výrobci síťového vybavení přemosťují mezeru mezi klasickými firemními
telefonními systémy a existujícími datovými sítěmi. Ideou je ukázat hlasové
zprávy v uživatelově e-mailové schránce i v případě, že jsou uloženy v klasické
hlasové poště telefonního systému firmy.
Způsob, jakým výrobci překonávají tuto mezeru, záleží na tom, z jakého
prostředí pocházejí. Například severoameričtí výrobci klasických pobočkových
ústředen Avaya a Nortel především pracovali na způsobu, jak připojit systémy
založené na klasických pobočkových ústřednách k datovým sítím. Společnost
Cisco, která se svými přepínači a IP routery přichází ze světa počítačových
sítí, pracovala naopak na tvorbě rozhraní pro své systémy založené na IP, které
by umožňovaly spolupráci voice-over-IP unified messaging systémů s existujícími
klasickými komunikačními hlasovými systémy.
Navzdory rozdílným startovním bodům vybudovali výrobci z jedné i z druhé
kategorie systémy pro unified messaging, které si skutečně poradí se
zpřístupněním e-mailu, hlasu, faxů a dokonce i videa jako rozdílných forem dat
v jedné schránce. A až přijde čas nahradit staré pobočkové ústředny nějakým
novějším zařízením, prostě se odpojí, a jejich úlohu přeberou datové sítě.

Příjem zpráv
Jakmile jsou všechny zprávy shromážděny na jednom místě, je také daleko snazší
umožnit k nim přístup z nejrůznějších moderních i starších komunikačních
zařízení. V optimální případě se pak uživatel dostane k jakékoli zprávě z
libovolného právě přístupného přístroje: z telefonu, z PDA nebo z počítače
připojeného k internetu.
Textové zprávy (e-maily a faxy) přitom mohou být prostřednictvím hlasových
syntezátorů převáděny do mluvené řeči tak, aby byly dostupné i prostřednictvím
běžného telefonu. K dalším konvertorům pak patří zařízení (respektive
softwarové aplikace) umožňující přístup ke zprávám z PDA nebo mobilního
telefonu (prostřednictvím WAPu nebo SMS).

Unified messaging v kostce
1. Hlas, faxy a e-maily jsou uloženy v podnikovém serveru obstarávajícím
e-mailovou komunikaci.
2. Tam, kde jsou dosud v provozu klasické pobočkové telefonní ústředny spolu s
datovými sítěmi, tam se hlasové zprávy ukládají v klasickém systému a současně
se duplikují do digitální sítě.
3. Všechny zprávy, ať už jde o e-maily, faxy nebo datové zprávy, jsou směrovány
do e-mailové schránky příjemce.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.