Unified Messaginga s ním související služby

Mobilní telefony jsou již od počátku své existence zamýšleny jako zařízení pro přenášení informací. Ne vždy je...


Mobilní telefony jsou již od počátku své existence zamýšleny jako zařízení pro
přenášení informací. Ne vždy je ale možné předat informaci přímo prostým
zavoláním. V takovém případě je třeba využít jiných variant. V následujícím
textu se budeme zabývat jak konceptem univerzálního jednotného předávání zpráv
(Unified Messaging), tak i jeho aplikací.
Na počátku všech těchto aktivit stála hlasová schránka. Předávání hlasových
vzkazů prostřednictvím záznamníku (a nebo elektronické hlasové schránky) je
záležitost poměrně stará. S postupem doby ovšem byla značně inovována a
rozšířena.
Základním konceptem Unified Messagingu je jednotná práce s různými typy zpráv.
S přerodem klasického záznamníku v modernější hlasovou schránku se také
rozšířily možnosti nakládání s nahranou zprávou například ji lze s dodatečným
komentářem předat někomu jinému.
Historicky druhým elementem přidaným k hlasové schránce je faxová schránka. Ta
umožňuje uchovávat obdobným způsobem faxové zprávy, které je následně možné
přeposlat na běžný fax.
Opravdová revoluce však přišla až s myšlenkou (a implementací) takové schránky,
jež by navíc byla schopna integrovat e-maily, kterých je dnes přece jen více
než faxů a obvykle i hlasových zpráv. Aby byla integrace schránky dovedena k
dokonalosti, je třeba, aby nabízela i jednotné používání prostřednictvím
hlasového rozhraní, webového rozhraní a případně i WAPu. Takto jako jeden z
prvních operátorů (ne-li vůbec první) na světě integroval svoji schránku
T-Mobile (tehdy Paegas). Do vědomí uživatelů se zanesla pod názvem Click Box. S
příchodem značky T-Mobile se schránce začalo říkat MobileBox.
S jistým odstupem byla do sítě T-Mobile implementována další poměrně žádaná
funkce hlasové čtení došlých e-mailů, což je také unikátní služba. E-maily jsou
čteny hlasem hlasového syntetizátoru, který sice není zcela dokonalý, ale pro
porozumění v zásadě stačí. Hlasový syntetizátor si poradí i s čísly a
nestandardními znaky.

Hlavní portál
Schránka s výše uvedenými vlastnostmi má velmi vysoké ambice stát se hlavním
informačním portálem, pomocí kterého budou uživatelé přistupovat ke všem svým
zprávám. Důležitými podmínkami úspěchu je možnost pracovat se všemi typy dnes
používaných zpráv a bezproblémové ovládání jak přes hlasové volání po telefonu,
tak i přes webové rozhraní po internetu. Díky webovému rozhraní je s
univerzální schránkou možno zdarma pracovat i ze zahraničí pokud si budete
vzkazy a faxy stahovat do počítače a teprve tam je dále zpracovávat. Užitečným
vylepšením by pak mohlo být dostatečné provázání schránky se schránkou firemní
elektronické pošty a případně s hlasovou schránkou pevné linky. Potom by se
stala opravdovým informačním portálem pro přístup uživatelů k osobní denní
agendě.

Budoucnost
Jako další kroky k ještě lepší integraci a pohodlí lze očekávat ovládání
schránky pomocí hlasových příkazů. To je služba, která v zahraničí již existuje
provozuje ji například operátor Orange ve Velké Británii. Takovou funkci ocení
zejména řidiči, kteří díky ní nemusejí ovládat schránku pomocí klávesnice na
telefonu, a mohou se tak lépe soustředit na řízení. Lze očekávat i nabídku
možnosti odesílání e-mailů pomocí hlasového rozhraní a hlasové čtení příchozích
faxů. Ačkoli zní obojí tak trochu jako sci-fi, neměla by být realizace obojího
až takovým problémem. Počítačová analýza hlasů je (zatím pro angličtinu)
záležitostí dotaženou do poměrně pokročilého stadia a počítače dnes dokáží
docela dobře psát podle diktátu. Taktéž provést OCR (optické rozpoznání znaků)
uloženého faxového dokumentu a jeho následné přečtení není rozhodně věcí
nemožnou. Ačkoli si na uvedené funkce ještě nějakou dobu určitě počkáme, nebude
to jistě doba nikterak dlouhá. Užitečnost těchto funkcí je zcela evidentní a
využití mobilního telefonu by díky ní dále narostlo.
Jednu zajímavou vlastnost do své hlasové schránky implementoval již nyní Oskar
zašle vám pomocí SMS zprávy telefonní číslo každého volajícího, který se do
schránky dovolal i když žádnou zprávu nezanechal. Ačkoliv jde o službu poměrně
jednoduchou, její význam jistě není zanedbatelný.

Konverzanti
Poměrně velkou oblibu si získaly také automatické hlasové informační systémy,
pro které se používá anglická zkratka IVR, případně termín Konverzant. Tyto
systémy přehrávají přednastavené hlášky a umožňují uživatelům ovládání
prostřednictvím tónové volby a klávesnice telefonu. Pomocí takové volby je
rovněž možné přepojit účastníka na vybrané telefonní číslo nebo na hlasovou
schránku pro zanechání vzkazu. Tyto systémy známe důvěrně například z infolinek
všech tří operátorů, kde se nám pokoušejí vnutit informace o novinkách.
Uživatelsky nastavitelný systém IVR nabízí v ČR jen T-Mobile, a to pod
obchodním názvem T-Mobile Recepce. Jelikož jde ale v zásadě o službu velmi
jednoduchou, v případě dostatečného zájmu by její implementace neměla činit
problémy ani ostatním operátorům.

SMS
S předáváním zpráv souvisí ještě jedna nenápadná služba odesílání SMS na pevné
linky. Tam (zatím) není možné doručit regulérní SMS zprávu, a proto je nutné
použít technologii pro hlasové SMS zprávy, které jsou čteny charakteristickým
hlasem syntetizátoru. Ačkoliv tuto službu podporuje v Česku pouze T-Mobile,
není až tak unikátní. Podobná služba je provozována mimo jiné například v
sousedním Německu. Pro hromadné předávání zpráv větší skupině uživatelů nabízí
T-Mobile možnost definování si vlastních informačních kanálů. Při jejich
vytváření si majitel určí, zda bude platit za rozesílaní informací pouze on (a
to za každého příjemce) anebo zda mají být poplatky za doručení zprávy
naúčtovány všem jednotlivým příjemcům. Skupinové odesílání SMS zpráv pomocí
funkce seznamu čísel umožňuje i Eurotel, řešení T-Mobilu je však pokročilejší.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.