UniPack v Kovopolu

Strojírenská firma Kovopol, sídlící v Polici nad Metují, se zabývá výrobou a prodejem převážně vlastní produkce ...


Strojírenská firma Kovopol, sídlící v Polici nad Metují, se zabývá výrobou a
prodejem převážně vlastní produkce v oblasti regulační techniky, tvářecích
strojů, strojů a zařízení pro autoopravárenství apod. Kovopol byl založen v
roce 1950 sloučením dvou strojírenských firem a od této doby prošel řadou
organizačních změn.
V roce 1996 se Kovopol rozhodl zakoupit nový informační systém a volba padla na
systém UniPack, dodávaný brněnskou společností GC Systém. UniPack patří do
nižší cenové hladiny unixových systémů a je vhodný pro výrobní podniky,
především pak pro strojírny, plastikárny a slévárny. Podpora výrobních činností
je realizována prostřednictvím modulů TPV, Výroba a Plánování a z hlediska typu
výroby pokrývá celou škálu možností od zakázkové, přes kusovou, malosériovou až
po velkosériovou.
V létě roku 1996 byla podepsána nájemní smlouva na IBM Power PC 25W a
softwarové vybavení za účelem provedení rozdílové analýzy modulů TPV, Výroba a
Plánování. Na základě této analýzy bylo rozhodnuto pokračovat v implementaci
systému UniPack. Následně začala rozdílová analýza ostatních modulů a po
schválení změn, uvedených v analýze, byly realizovány úpravy jednotlivých
modulů. Po instalaci a základním školení byl spuštěn ověřovací provoz.
V lednu 1998 byl systém převzat do rutinního provozu a v průběhu 1. čtvrtletí
probíhalo odstraňování zjištěných datových chyb a hlášených reklamací. V
průběhu roku 98 se vyskytovala chybovost dat ve výrobní dokumentaci, kterou se
za značného úsilí Kovopolu i GC System podařilo minimalizovat. Ve 4. čtvrtletí
1998 doznal IS značných změn v modulech, které nebyly součástí rozdílových
analýz, zejména vzhledem k oceňování a vazbám na ekonomiku výroby. Jedná se
úpravy programů pro oceňování zmetků, příjmu na sklad polotovarů, sklad
hotových výrobků ve "skutečných cenách". Dalším rozsáhlým zásahem bylo
rozšíření cen na 4 desetinná místa v příslušných modulech.
Pro správný chod upravených programů bylo nezbytně nutné, aby Kovopol zajistil,
že výrobní dokumentace v informačním systému odpovídá skutečnému stavu výroby
(vydanost materiálu, polotovarů, hlášení operací). Všechny zmíněné předpoklady
se podařilo splnit a nyní pracuje IS, včetně vnitropodnikové ekonomiky, bez
závažnějších problémů. GC System nyní nabízí možné rozšíření systému o
nadstavby, jako např. o manažerský informační systém Media, modul pro
e-business, systém pro ISO 9000 a 14000.
Mezi dalšími uživateli systému UniPack jsou např. podniky Elitex Liberec, Fatra
Napajedla, Gramofonové závody Loděnice, Gumotex, Kablo Vrchlabí, Nová Huť
Zábřeh na Moravě, Tatra Kopřivnice, ZKL Brno a další.
9 1264 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.